528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Xenotoca eiseni "San Marcos"

Det er ikke tilstrekkelig informasjon om denne fisken.

Siden blir oppdatert når det kommer.

 

 

177-Xenotoca eiseni San Marcos 01 J Sabisch
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto: Jörn Sabisch

 

 

350-Xenotoca eiseni San Marcos 02 J Sabisch
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto: Jörn Sabisch

 

 

178-Xenotoca eiseni San Marcos 03Männchen Dost
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto: Uwe Dost

 

 

Typelokalitet:
San Marcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
25.11.1999, 16.05
19.12.1999, 10.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Dam, ca. 1500 meter øst for San Marcos. Dammen ligger på høyre side av et beiteområde og ca. 30 meter unna veien som går fra Teuchitlan mot San Marcos. I umiddelbar nærhet er en bru, som fører over det uttørkede elveleiet.

Biotopbeskrivelse:
Dammen er drikkeplass for kyr, og har en vannoverflate på ca. 10 x 30 meter. På stranden vokser ulike gress og busker. Noen vannplanter finnes. Strandsonen er bratt, ned til ca. to meters dyp. Vannet er meget grumset, gråbrun av farge og trolig sterkt forurenset av organisk tilførsel. Bunnen består av feit leire. Sterk opptråkking fra kyr gjør det vanskelig å ferdes langs stranden.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er ingen bebyggelse, men en liten bru er like ved. Biotopen ligger i Magdalena-vassdraget, som her er uttørket og benyttes intensivt for jordbruksvanning. I nærheten er forskjellige jorder og maisåkre.

Spesielle anmerkninger:
Dette er trolig en av de siste typelokalitetene for Xenotoca spec. San Marcos. Arten er sterkt truet. Selv om denne biotopen ikke er direkte truet, er den likevel utsatt og er ikke et godt grunnlag for fortsatt eksistens å lengere sikt.

Lufttemperatur:
28,6 °C, am 25.11.1999, 16.05 .
16,2 °C, am 19.12.1999, 10.00 .

Vanntemperatur:
20,5 °C, am 25.11.1999, 16.05 .
13,2 °C, am 19.12.1999, 10.00 .

Vannmålinger:
PH: 6,8 (25.11.1999, 16.05 )
PH: 7,0 (19.12.1999, 10.00 )
KH: 6° dH (25.11.1999, 16.05 )
KH: 7° dH (19.12.1999, 10.00 )
GH/TH: 5° dH (25.11.1999, 16.05 )
GH/TH: 5° dH (19.12.1999, 10.00 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (25.11.1999, 16.05 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.00 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (25.11.1999, 16.05 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.00 ).

 

709-18 San_Marcos
Xenotoca spec. San Marcos
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
26.11.1999, 15.00
19.12.1999, 10.45

Beskrivelse av typelokaliteten:
Grøft ca. 3000 meter øst for San Marcos. Området ligger på høyre side ca. 20 meter unna veien som går fra Etzatlan og fører til Granja Sahuaripa.

Biotopbeskrivelse:
Mange temporære vannansamlinger, både for avløpsvann og vanning. På denne typelokalitet er vannet 2 - 4 meter bred og 1 meter dypt. En planke ligger over grøften. Stranden er bare sparsommelig bevokst. Enkelte vannplanter finnes, i alle fall vannhyasinter. Vannet er ikke helt klart og har en grålig farge. Man kan se ned til bunnen, som består av slam. Fiskene holder seg overveiende på siden og mellom vannplantene.

Områdebeskrivelse:
I direkte nærhet er ingen bebyggelse, men det finnes ulike landbruksbygninger rundt omkring. Lenger unna er emn driftsbygning. Terrenget er flatt, men i det fjerne er (vulkanske) fjell.

Spesielle anmerkninger:
Sammen med typelokaliteten San Marcos, Jalisco, Mexiko, er dette eneste typelokalitet hvor Xenotoca spec. San Marcos finnes. Fiskene ble funnet etter intensiv leting

Lufttemperatur:
26,4 °C, 26.11.1999, 15.00
23,3 °C, 19.12.1999, 10.45

Vanntemperatur:
21,0 °C, 26.11.1999, 15.00
13,2 °C, 19.12.1999, 10.45

Vannmålinger:
PH: 7,2 (26.11.1999, 15.00 )
PH: 7,0 (19.12.1999, 10.45 )
KH: 9° dH (26.11.1999, 10.15 )
KH: 8° dH (19.12.1999, 10.45 )
GH/TH: 5° dH (26.11.1999, 10.15 )
GH/TH: 5° dH (19.12.1999, 10.45 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (26.11.1999, 10.15 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.45 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (26.11.1999, 10.15 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.45 )

 

743-Bild_01_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Typelokalitet Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Typelokalitet Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

746-Bild_09_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Typelokalitet Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

 

Xenotoca eiseni "San Marcos"

I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126
Xenotoca melanosoma (Fitzsimons, 1972)
J.M. Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia (4): 728-756
J.M. Fitzsimons (1974) : Morphological and behavioral intermediacy in hybrids of two species of Goodeid fishes from Mexico. Copeia (4): 848-855
J.M. Fitzsimons (1976) : Ethological isolating mechanisms in Goodeid fishes of the Genus Xenotoca. Bulletin Southern California Academy of Sciences (75): 84-99
P. Götting (1990) : Erfahrungen mit dem Schwarzen Hochlandkärpfling Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (4): 9-10
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (1995) : Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. Viviparous (31): 0-
P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien (10): 333-337
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (1): 18-22
S.A. Webb & R.R. Miler (1998) : A phylogenetic analysis of the Goodeidae. (): 1-280
R. Winter (0) : Further thoughts on Xenotoca melanosoma. Viviparous (34): 0-

 

you tube video  =  Xenotoca eiseni “San Marcos”