528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Xenotoca eiseni "San Marcos"
177-Xenotoca_eiseni_San_Marcos_01_J_Sabisch
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto van: Jörn Sabisch

 

 

350-Xenotoca_eiseni_San_Marcos_02_J_Sabisch_
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto van: Jörn Sabisch

 

 

178-Xenotoca_eiseni_San_Marcos_03Mannchen_Dost
Xenotoca eiseni “San Marcos”
Foto van: Uwe Dost

 

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
San Marcos, Jalisco, Mexico
Datum: 25 november 1999
Tijdstip: 16.05 u.
Datum: 19 december 1999
Tijdstip: 10.00 u.

Ligging Vindplaats:
Poel, circa 1500 meter ten oosten van San Marcos. De poel is gelegen aan de rechterkant in een weiland op circa 30 meter afstand van de asfaltweg komende vanaf Teuchitlan naar San Marcos. Deze poel ligt op geringe afstand van een brug over een droge waterloop.

Biotoopomschrijving:
Poel, gebruikt als drenkplaats voor vee. De oppervlakte is circa 10 bij 30 meter. De oevers zijn begroeid met verschillende grassen en biezen. In het water zijn enkele waterplanten aanwezig. De oever loopt stijl af, tot een grootste diepte van ongeveer 200 cm. Het water is zeer troebel, grijsbruin van kleur, en waarschijnlijk sterk organisch belast. De bodem bestaat uit vettige klei. Door veevertrapping is de oever moeilijk begaanbaar.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Op geringe afstand is een kleine brug. Dit biotoop ligt in het voormalige Magdalena-bekken, dat nu is drooggevallen en intensief als akkerland wordt benut. In de omgeving zijn verschillende graslanden en maïsakkers aanwezig.

Opmerking:
Dit is waarschijnlijk een van de laatste vindplaatsen van Xenotoca spec. “San Marcos”. Deze soort wordt zeer sterk in zijn voortbestaan bedreigd. Hoewel er voor dit biotoop niet direct valt te vrezen, is het wel degelijk kwetsbaar en geen goede basis voor voortbestaan op de langere termijn.
Meting 25 november, 16.05 u.
Luchttemperatuur: 28.6 °C
Watertemperatuur: 20.5 °C
Meting 19 december, 10.00 u.
Luchttemperatuur: 16.2 °C
Watertemperatuur: 13.2 °C
Meting 25 november, 16.05 u.
Ph 6.8
KH 6°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
Meting 19 december, 10.00 u.
Ph 7,0
KH 7°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

709-18_San_Marcos
Xenotoca spec. San Marcos
Vindplaats: San Marcos, Jalisco, Mexico

 

 

 

Vindplaats:
Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico
Datum: 26 november 1999
Tijdstip: 15.00 u.
Datum: 19 december 1999
Tijdstip: 10.45 u.

Ligging Vindplaats:
Slotenstelsel circa 3 kilometer ten oosten van San Marcos. Komende vanaf Etzatlan aan de rechterkant van de weg. Circa 20 meter van de weg gelegen op de afslag naar Granja Sahuaripa.

Biotoopomschrijving:
Een aantal verbonden sloten en afwaterings- c.q. bevloeiingskanaaltjes, deels recentelijk gegraven. Op de vangplaats zijn de sloten 2-4 meter breed en ongeveer 100 cm diep. Over de sloot die haaks op de weg loopt, ligt een loopplank. De oevers zijn spaarzaam begroeid. In het water her en der waterplanten. Enkele plukken waterhyacint zijn aanwezig. Het water is niet geheel helder en grijzig van kleur. Zichtdiepte tot op de bodem. De bodem bestaat uit modder. De gevangen dieren houden zich voornamelijk op in inhammen en tussen watervegetatie.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Rondom liggen een aantal landbouwakkers. In de verdere omgeving is een boerenbedrijf gevestigd. Het omringende landschap is vlak, in de verte rijzen (vulkanische) bergen op.

Opmerking:
Dit is de enige vindplaats van Xenotoca spec. “San Marcos” die wij ondanks intensief monsteren hebben kunnen vinden. In dit biotoop houdt zich bovendien een niet door ons te bestem-men Allotoca species op.
meting 26 november 1999 15.00 u.
Luchttemperatuur: 26.4 °C
Watertemperatuur: 21.0 °C
meting 19 december 1999
Luchttemperatuur: 22.3 °C
Watertemperatuur: 13.2 °C
meting 26 november 1999 15.00 u.
Ph 7,2
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 4 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
7.2 ???dH ???dH 0 mg/l (ppm) 0 mg/l (ppm)
meting 19 december 1999 10.45 u.
Ph 6,8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 4 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

743-Bild_01_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

746-Bild_09_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca spec. San Marcos
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Xenotoca eiseni "San Marcos"

I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126