528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allodontichthys

HUBBS & TURNER, 1939

Til slekten Alldontichthys hører fire arter, som fremdeles er uklart definert. Slekten har mange likheter og står svært nær slekten Ilyodon. Også slekten Xenotaenia tilhører gruppen som har nære slektsakpsforhold til Allodontichthys. Som typematerial for slekten, var arten Allodontichthys zonistius, men denne arten er i dag ført til slekten Zoogoneticus.

Opphavet til navnet Allodontichthys stammer fra gresk, og betyr omtrent ”en fisk med ulike tenner”.

Det handler her om fisk som har tilhold på bunnen, blant stein og grus i hurtigstrømmende bekker og elver i de høyereliggende områder tilknyttet vestlige Sierra Madre Occidental i Colima og Jalisco. Fiskene er tilpasset biotopen ved å ha redusert svømmeblære og ved sin kroppsform. De er typiske bunnfisk. Med unntak av Allodontichthys tamazulae, bør ikke fiskene holdes ved en temperatur over 22 °C.

Hannen er sterkt territorial. Hannene kan sloss seg i mellom, og det kan føre til døden for den svakeste parten. De bør derfor holdes parvis i rommelige akvarier. Det må også være rikelig med gjemmesteder i form av plantevekst og røtter, hvor fiskene kan stikke seg bort. På grunn av aggressiviteten til fisken, er dette ikke en lett art å holde, og den krever også mye plass. Utforingen til fiskene skaper imidlertid ingen problem.