528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Alloophorus

HUBBS & TURNER, 1937

I det vitenskapelige arbeidet til C. L. TURNER (1937) ”The Trophotaeniae of the Goodeidae, a Family of Viviparous Cyprinodont Fishes”, beskriver HUBBS & TURNER for første gang slekten Alloophorus. Som type-material benyttes den beskrevne arten robustus (BEAN 1892). Slekten inneholder bare en art, og er altså monotypisk.

Alloophorus er en stor fisk, til å være en goodeide. Arten forekommer i hovedsak i større, roligere vannnsamlinger, og som en kan se på kroppsformen, er det en rovfisk. Hunnen skal kunne bli opp til 20 cm lengde. På samme sett som for flere andre goodeider, holdes også denne arten best ved en temperatur fra 16°C til 22°C.

Arten er omnivor (altetende), og større individer kan bli rovfisk og ta mindre fisker. De bør derfor utfores med levende for, gjerne også i form av småfisk. Likevel er Alloophorus robustus relativt fredelig overfor andre fisk, så lenge de ikke betraktes som føde.