528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca

HUBBS & TURNER, 1937

Neoophorus HUBBS & TURNER, 1937

Slekten Allotoca har 5 arter.

Det er ikke mye kjent om denne slekten. Noen arter er i fare for å dø ut i Mexiko, på grunn av stadig større belastning og forbruk av miljøet.

Når det gjelder å holde fisk i denne slekten, er det til dels stor forskjell i krav og levesett hos de ulike artene. Mens Allotoca diazi er en ganske robust og aggressiv art, som krever et større akvarium, kan Allotoca dugesii gå sammen med andre fisk i et noe større akvarium. Kjennskapet til andre arter i slekten er fraværende eller svært lite kjent.

Fiskene tolererer temperaturer opp til 24 °C, men skal helst ha svingninger i dag- og nattemperatur, og ikke minst årlige endringer, for å beholde en sunn stamme. Ellers bør vanntemperaturen ligge på mellom 16 °C og 22 °C.

Det er ingen problem å avle fiskene gjennom flere generasjoner, så lenge en passer på at temperaturen ikke er for høy.

En mulig ny art av Allotoca?

 

501-Allotoca 01 Trophotaenien
Typisk Allotoca Trophotaenium