528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca spec. "Aquiles Serdan"

BRIAN KABBES, Nederland, fant på sin reise til Meksiko i desember 1998 på funnstedet i Aquiles Serdan en Allotoca-art som ikke liknet noen tidligere kjente fisk og kunne være en ny art. Videre undersøkelser har ikke brakt dette lenger.

Allotoca spec. ”Aquiles Serdan”

(Tekst etter JAN DE MOREE, Nederland)

Til slutt fant vi ved Aquiles Serdan en Allotoca-art som ikke hadde lengdestripene til Allotoca regalis, til tross for at den ellers var temmelig lik. Det var samme vassdrag, selv om selve lokaliteten lå på et annet sted.

(Deretter følger opplysninger fra BRIAN KABBES)

Simone og jeg oppdaget denne arten på dette funnstedet i 1998, etter å ha fulgt en vei til et avsperret område. Vi følte likevel at vi ville undersøke vassdraget, og i desember 1999 var vi igjen i Aquiles Serdan og fikk undersøkt området. Vassdraget har ingen tilførsel med Los Reyes systemet, bortsett fra i sydlige Rio Grande. Det er påfallende at det finnes noen Ilyodon arter i vassdraget, men ellers ingen goodeider. Uten tvil står begge vassdrag ikke i forbindelse (så lenge), selv ikke i regntiden.

Også av denne arten så vi svært kraftige eksemplarer i akvariene på Universitetet i Morelia.

Allotoca spec. ”Aquiles Serdan” er en rolig fisk når den utfores.

 

©Allotoca spec Aquiles Serdan 01
Allotoca spec. Aquiles Serdan (ny art?)
Foto: Brian Kabbes
Lokalitet: Aquiles Serdan, Michoacán, Meksiko

 

 

 

Ny art ?

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
10.12.1998, 15.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
På østsiden av Zacapu-sjøen, nær en teglverk.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omgitt av siv. Området er leirete med kvikksand og det er derfor farlig å bevege seg her. Vannet er svakt brungult farget og temmelig klart. Vanndyp er ikke kjent., men på typelokaliteten var det ca. 150 cm dypt. Bunnlaget er slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
Et teglsteinsverk ligger i området, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegnstein. I det fjerne er flere boliger. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en leireflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder etter all sannsynlighet en liten mengde svovel. På denne typelokaliteten finnes også Hubbsina turneri fremdeles i rikelig antall.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 1° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Aquiles Serdan 1 (i nærområdet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
11.12.1998, 16.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Sumpområde på veien mot Aquiles Serdan (fra Zamora mot Los Reyes de Salgado, avkjøring etter Aquiles Serdan). Dette er en ny asfaltert vei. Sumpområdet begynner etter ca. 1 km.

Biotopbeskrivelse:
Sumpområde med åpent vann, som er slamholdig og skittent pga. gjennomstrømmende kloakk. Bunn av svært feit, rød leire, og hele området består av rød bauxitt. Vanndyp er ikke kjent, men i alle fall ikke over 100 cm. Bunnen kunne ikke sees. Trolig finnes Marsilea og Eichhornia som flyteplanter. Standkanten er omgitt av siv.

Områdebeskrivelse:
Mens det tidligere var bare et dårlig hjulspor som vei, er det nå anlagt asfaltvei. Ingen bebyggelse er i umiddelbar nærhet, men noe lenger unna er boliger og et lite tettsted.

Spesielle anmerkninger:
På denne biotopen ble det funnet Allotoca-arter, som ikke er kjent fra tidligere, og det kan kanskje være nye og ubeskrevne arter.

Lufttemperatur:
20,0 °C

Vanntemperatur:
20,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Aquiles Serdan 2 (i nærområdet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 17.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs bekk ved den tidligere beskrevne typelokaliteten (Aquiles Serdan 1).

Biotopbeskrivelse:
Typelokaliteten er sikkert noen hundre meter unna tidligere beskrevne typelokalitet (Aquiles Serdan 1). Ved en forfallen sluse like i nærheten til en ny asfaltveier en damformet kilde, som bekken renner inn i. Bekken er 2 - 4 m bred med sterkstrømmende vannføring. Ved kanten vokser overhengende gress, og fiskene ble funnet mellom gresset og det flatere området. Vannet er ikke klart og har en blågrå farge. Fangsten er problematisk på grunn av feit leire på bunnen. Dybde i bekken er ukjent.

Områdebeskrivelse:
Her og på foregående beskrevne typelokalitet (Aquiles Serdan 1) ble det funnet arter av Allotoca, som muligens er ubeskrevne og nye arter. På denne typelokalitet er denne arten tallrikt forekommende. Typelokaliteten er dannet ved en kilde fra Rio Grande (Rio Tepalcatepec).

Spesielle anmerkninger:
Den oppdagede Allotoca-art hører ikke til noen kjent art, og kan kanskje være en hittil ubeskreven og ny art.

Lufttemperatur:
19,1°C

Vanntemperatur:
15,9°C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

710-24 Aquiles-Serdan
Allotoca spec. Aquiles Serdan
Typelokalitet: Aquiles Serdan, Meksiko