528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Allotoca "Aquiles Serdan"
©Allotoca spec Aquiles Serdan 01
Allotoca spec. Aquiles Serdan
Foto van: Brian Kabbes

Allotoca spec. (Brian en Simone Kabbes 1998)

Deze Allotoca species heeft eveneens een beperkt verspreidingsgebied. Door de aanleg van een nieuwe asfaltweg wordt een uitgestrekt moerasgebied in de omgeving van Aquiles Serdan ontsloten. Deze soort die sterke affiniteit heeft met A. diazi wijkt van deze soort af door een andere lichaamsbouw (sierlijker en meer gestrekt) en een fijn gemarmerde tekening. Deze soort kon alleen bij de bron en de daarbij behorende afvoerbeek worden nagewezen. Deze vissoort heeft een duidelijke voorkeur voor sterk stromend water, waarbij de dieren zich ophouden in luwe bochten en onder overhangende vegetatie. Doordat bijna alle dieren tijdens de laatste rampzalige week in Puerto Vallarta zijn gestorven, kon geen levensvatbare populatie mee naar Nederland worden gebracht. Nieuwe monsteringen zullen meer duidelijkheid omtrent de status van deze soort moeten verschaffen.

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Omgeving Aquiles Serdan, Michoacán, Mexico

Datum: 11 december 1998
Tijdstip:
16.50 u.

Ligging Vindplaats:
Moerasgebied aan de weg naar Aquiles Serdan. Van Zamora naar Los Reyes de Salgado, afslag naar Aquiles Serdan. Nieuwe asfaltweg. Na circa 1 kilometer begint het moerasgebied.

Biotoopomschrijving:
Moerasgebied met open watervlaktes. Het water is modderig en troebel. Wadend vee is hier debet aan. De bodem bestaat uit zeer vette rode klei. De gehele omgeving bestaat uit rode aluinaarde. De waterdiepte is onbekend, in ieder geval dieper dan 100 cm. De bodem is niet zichtbaar. Hier en daar treden Marsilea (Waterklaver) en Eichornia (Waterhyacint) op als drijfplant. De oever is met Lisdodde (Typha domingensis) en bies omgeven.

Omgevingsbeschrijving:
Dit gebied is zeer recent door de aanleg van een nieuwe asfaltweg ontsloten. Voorheen was hier enkel een zeer moeilijk begaanbaar karrenspoor. In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. In de wijdere omgeving liggen enkele woonhuizen/boerderijen.

Opmerking:
De hier en op vindplaats 30 aangetroffen Allotoca species komt niet overeen met de tot nu toe bekende soorten en vertegenwoordigt wellicht een nog onbeschreven soort.

Luchttemperatuur: 20,9 °C
Watertemperatuur:
20,2 °C

Ph 6.0
KH 5°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

Allotoca spec. Aquiles Serdan
Vindplaats: Aquiles Serdan, Michoacán, Mexico
Foto van: Brian Kabbes

 

 

Vindplaats:
Omgeving Aquiles Serdan II, Michoacán, Mexico

Datum: 13 december 1998
Tijdstip: 17.30 u.

Ligging Vindplaats:
Naamloos beekje.

Biotoopomschrijving:
Deze vindplaats is slechts enkele honderden meters verwijderd van loc. 23. Bij een vervallen sluis is naast de nieuwe asfaltweg een poelvormige bron, die als beek verder stroomt. Deze beek is 2 tot 4 meter breed. Snelstromend water. Langs de oevers groeien overhangende grassen. Tussen deze grassen en op luwe plekken werden de vissen gevonden. Het water is niet helder en heeft een grijsblauwe kleur. Opvallend is de vette rode klei die het vissen hier tot een hele opgave maakt. Diepte van de beek onbekend.

Omgevingsbeschrijving:
Heuvelachtig en moerassig terrein. De rode aluinaarde domineert het landschap. In de omgeving geen bebouwing op een vervallen veehut na. In de wijdere omgeving liggen enkele boerderijen en woonhuizen.

Opmerking:
De hier en op locatie 23 gevangen Allotoca species is mogelijk nog niet beschreven. Op deze locatie is deze soort duidelijk talrijker. Deze vindplaats vormt een van de bronnen van de Rio Grande (Rio Tepalcatepec).

13 december 1998 17.30 u.
Luchttemperatuur: 19,1 °C
Watertemperatuur: 15,9 °C

15 december 1998 14.25 u.
Luchttemperatuur:
24,9 °C
Watertemperatuur:
15,6 °C
 

13 december 1998 17.30 u.
Ph 6.4
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

15 december 1998 14.25 u.
Ph 6.8
KH 3°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
San Marcos, Jalisco, Mexico

Datum: 25 november 1999
Tijdstip:
16.05 u.

Datum: 19 december 1999
Tijdstip:
10.00 u.

Ligging Vindplaats:
Poel, circa 1500 meter ten oosten van San Marcos. De poel is gelegen aan de rechterkant in een weiland op circa 30 meter afstand van de asfaltweg komende vanaf Teuchitlan naar San Marcos. Deze poel ligt op geringe afstand van een brug over een droge waterloop.

Biotoopomschrijving:
Poel, gebruikt als drenkplaats voor vee. De oppervlakte is circa 10 bij 30 meter. De oevers zijn begroeid met verschillende grassen en biezen. In het water zijn enkele waterplanten aanwezig. De oever loopt stijl af, tot een grootste diepte van ongeveer 200 cm. Het water is zeer troebel, grijsbruin van kleur, en waarschijnlijk sterk organisch belast. De bodem bestaat uit vettige klei. Door veevertrapping is de oever moeilijk begaanbaar.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Op geringe afstand is een kleine brug. Dit biotoop ligt in het voormalige Magdalena-bekken, dat nu is drooggevallen en intensief als akkerland wordt benut. In de omgeving zijn verschillende graslanden en maïsakkers aanwezig.

Opmerking:
Dit is waarschijnlijk een van de laatste vindplaatsen van Xenotoca spec. “San Marcos”. Deze soort wordt zeer sterk in zijn voortbestaan bedreigd. Hoewel er voor dit biotoop niet direct valt te vrezen, is het wel degelijk kwetsbaar en geen goede basis voor voortbestaan op de langere termijn.

Meting 25 november
Luchttemperatuur:
28.6 °C
Watertemperatuur:
20.5 °C

Meting 19 december
Luchttemperatuur:
16.2 °C
Watertemperatuur:
13.2 °C

Meting 25 november, 16.05 u.
Ph 6.8
KH 6°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

Meting 19 december, 10.00 u.
Ph 7,0
KH 7°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Aquiles Serdan, Michoacán, Mexico

Datum: 16 december 1999
Tijdstip:
16.40 u.

Datum: 17 december 1999
Tijdstip:
10.35 u.

Ligging Vindplaats:
Moerasgebied aan de weg naar Aquiles Serdan. Van Zamora naar Los Reyes de Salgado, afslag naar Aquiles Serdan. Nieuwe asfaltweg. Na circa 1 kilometer begint het moerasgebied.

Biotoopomschrijving:
Bij een vervallen sluis is naast de nieuwe asfaltweg een poelvormige bron, die als beek verder stroomt. Deze beek is 2 tot 4 meter breed. Snelstromend water. Langs de oevers groeien overhangende grassen. Tussen deze grassen en op luwe plekken werden de vissen gevonden. Het water is niet helder en heeft een grijsblauwe kleur. Opvallend is de vette rode klei die het vissen hier tot een hele opgave maakt. Diepte van de beek onbekend.

Omgevingsbeschrijving:
Dit gebied is zeer recent door de aanleg van een nieuwe asfaltweg ontsloten. Voorheen was hier enkel een zeer moeilijk begaanbaar karrenspoor. Heuvelachtig en moerassig terrein. De rode aluinaarde domineert het landschap. In de directe omgeving geen bebouwing op een vervallen veehut na. In de wijdere omgeving liggen enkele woonhuizen/boerderijen.

Opmerking:
De hier gevangen Allotoca species is mogelijk nog niet beschreven. Op deze locatie is deze soort tamelijk talrijk. Deze vindplaats vormt een van de bronnen van de Rio Grande (Rio Tepalcatepec). De gevangen dieren houden zich op in de buurt van de oever, in overhangende vegetatie.

meting 16 december 1999
Luchttemperatuur:
21.6 °C
Watertemperatuur:
12.5 °C

meting 17 december 1999
Luchttemperatuur:
19.5 °C
Watertemperatuur:
11.1 °C

meting 16 december 1999
Ph 6.5
KH 4,5°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

meting 17 december 1999
Ph 6.5
KH 4,5°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Nabij San Marcos, Jalisco, Mexico

Datum: 26 november 1999
Tijdstip:
15.55 u.

Ligging Vindplaats:
Poel even buiten het dorp San Marcos. Komende vanaf Etzatlan, ligt deze vindplaats aan de rechterkant van de weg. De afstand tot de weg bedraagt minder dan 10 meter.

Biotoopomschrijving:
Restpoel, ongeveer 3 bij 4 meter groot. Door de extreme droogte dit jaar is het zeer waarschijnlijk dat dit biotoop geheel zal uitdrogen. Het water is zeer troebel en grijsbruin van kleur. De zichtdiepte is minder dan 5cm. De bodem bestaat uit kleiige modder. Diepte van het water maximaal ongeveer 50 cm. Bijna geen begroeiing aanwezig, zowel in het water als langs de oever.

Omgevingsbeschrijving:
Gelegen op circa 1 km afstand van het dorp San Marcos. In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Rond de vangplaats zijn ruderale velden en landbouwakkers gelegen. Het omringend landschap is vlak, in de verte rijzen (vulkanische) bergen op.

Opmerking:
De winter van 1999 blijkt een zeer droog getijde te zijn, waardoor vele biotopen onherstelbare schade op kunnen lopen. Dit wordt met name veroorzaakt door het excessief gebruiken van oppervlakte- en grondwater voor de teelt van suikerriet en andere landbouwgewassen door locale landbouwers. Dit biotoop is hiervan een triest voorbeeld.

Luchttemperatuur: 30,4 °C
Watertemperatuur:
22,0 °C

Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)