528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Ataeniobius

HUBBS & TURNER, 1937

Også denne slekten er monotypisk (med bare en art).

Det viktigste kjennetegn på denne slekten sammenliknet med andre goodeider, er at ungene ved fødselen mangler trophotaenium, noe alle andre goodeider har. Derfor blir denne slekten sett som særdeles primitiv og unik. Etter arvemessige, morfologiske og dyregeografiske data som er undersøkt, viser det seg at slekten har en tilhørighet til slekten Goodea. Trolig blir den slått sammen med denne slekten i en kommende revisjon, og blir da betegnet som Goodea toweri.

I motsetning til andre goodeider trenger Ataeniobius en vanntemperatur som ligger mellom 26 °C og 28 °C. Fiskene skal ha en stor andel plantekost i foret, og bladspinat kan brukes. I naturen lever den på bunn med sand og stein, som er bevokst med alger. I denne strandsonen vokser hovedsakelig vannliljer.

Ataeniobius er en truet fisk på grunn av forurensing og ødeleggelser av biotopen. Det lykkes ikke alle å holde arten, og det krever noe øvelse for å se en drektig hunn.