528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Goodea atripinnis

JORDAN, 1880

Goodea spec. BEAN, 1880
Characodon atripinnis BEAN, 1888
Characodon variatus WOOLMAN, 1894
Characodon luitpoldii v. BAYERN, 1894
Xenendum caliente JORDAN & SNYDER, 1900
Xenendum xaliscone JORDAN & SNYDER, 1900
Xenendum luitpoldi JORDAN & EVERMANN, 1900
Goodea caliente MEEK, 1902
Goodea luitpoldi MEEK, 1902
Goodea calientis REGAN, 1907
Goodea gracilis TURNER, 1937
Goodea gracilis HUBBS & TURNER, 1939
Goodea atripinnis atripinnis DE BUEN, 1947
Goodea atripinnis martinii DE BUEN, 1947
Goodea atripinnis luitpoldii DE BUEN, 1947
Goodea atripinnis subsp. DE BUEN, 1947
Goodea atripinnis xaliscone DE BUEN, 1947
Goodea atripinnis calientis DE BUEN, 1947

Tysk navn:
Schwarzflossen – Goodea

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
JORDAN, D. S. (1880): Notes on a collection of fishes obtained in the stream of Guanajuato an in Chapala Lake, Mexiko, by Prof. A. Dugès. Proc. U.S. Nat. Mus., 2 (1879), pp. 298 - 301.

Opprinnelse til artsnavnet:
atripinnis (lat.) = med sort finne.

Typelokalitet:
Leon, Guanajuato, Mexiko.

Metriske data:
Ingen opplysninger.

I naturen finnes denne meget tilpasningsdyktige arten i de mest forskjellige biotoper, i form av diker, innsjøer og floder. Av denne grunn finnes det flere økologiske former som har gitt opphav til forskjellige navn (atripinnis-atripinnis, atripinnis-luitpoldi, atripinnis-martini). I det meksikanske høylandet er Goodea atripinnis en av de mest vanlige artene.

Å holde denne vakre goodeiden er relativt problemløst. Vanntemperaturen må ikke 22°C over lengre tid. Ved lengre opphold i varmt vann utvikler denne goodeiden fisketuberkulose. Ved temperaturer mellom 18°C og 20°C trives Goodea atripinnis best. Andre vannverdier har ikke så stor betydning, men vannet skal uansett være alkalisk.

BRIAN KABBES kunne fastslå at ulike populasjoner i sitt naturlige miljø, ofte var infisert med parasitter, så vel innvendige som utvendige.

Hannene blir i naturen opp til 12 cm, mens hunnen kan bli 20 cm lange; men i akvarium blir begge kjønn for det meste mindre. BRIAN KABBES undersøkte en lokalitet i Mexiko og fant ingen fisk lenger enn 9 cm, og de fleste var kortere.

Da arten er rolig og fredelig, er det mulig å holde fisken i et selskapsakvarium Det er synd at den ikke er mer fargerik, da den ellers hadde vært en populær akvariefisk. Variabiliteten til Goodea atripinnis i de ulike populasjonene er relativt liten, til tross for den store utbredelsen og de forskjellige stedene den lever. Forskjeller som kan kjennes igjen er i hovedsak kroppsform, men det er heller ikke så store forskjeller.

Ernæringsmessig er Goodea atripinnis uten problemer, og tar flak-, frost- og levendefor av alle slag. En andel av plantekost, som oppbrudt spinat, bør gis som tilleggsfor. Det bør også være alger i akvariet, også som et tilskuddsfor.

Oppdrett er ikke vanskelig. Etter en drektighetstid på 6-8 uker, kastes opp til 40 unger i ett kull. Ungene er 12 - 15 mm store ved fødselen, og er derfor ikke noe problem å fore opp.

Goodea atripinnis har stor motstandskraft og overlever også en tid med dårlige forhold.

 

289-Goodea-atripinnis 04 Weibchen Zacapusee Dost
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko
Foto: Uwe Dost

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-Kanal, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 9.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal på østsiden av byen Zacapu, som renner fra Zacapu-sjøen till den oppdemte Presa Aristeo Mercado. Biotopen ligger i nærheten av en jernbanelinje.

Biotopbeskrivelse:
Kanalen er ca. 4 - 5 m bred med ukjent dyp. Vannet renner temmelig raskt og har en grumset gråfarge. Bunnforhold av feit, leireholdig slam. Langs stranden vokser forskjellige sump- og vannplanter. Vannhyasinter finner her og der som flyteplanter. Fiskene holder til stort sett i rolige bukter og områder i vannet.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er fabrikk og boliger, og litt lenger unna er en idrettsplass.

Spesielle anmerkninger:
På samme vis som i Zacapu-sjøen inneholder vannet her en liten mengde svovel.

Lufttemperatur:
11,1 °C

Vanntemperatur:
17,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 1° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
På vestsiden av Zacapu-sjøen, i hagen til Clubs Nautico.

Biotopbeskrivelse:
Zacapu-sjøen med ca. 500 x 500 m har en ikke kjent dybde. Vannet er ugjennomsiktig og har en grå farge. På typelokaliteten finnes ingen vannvegetasjon. Fiskene har tilhold mellom siv og under den undergravde bredden. Ved stranden er vannet temmelig dypt, i alle fall over 2 meter.

Områdebeskrivelse:
Selv om det ikke finnes noe gjerde rundt hagen, er Club Nautico en hage for medlemmer som her kan svømme og bade. I umiddelbar nærhet er en bolig. Veien til Club Nautico er temmelig dårlig.

Spesielle anmerkninger:
Fiskefaunaen på denne biotopen viser stor forskjell fra biotopen i Zacapu-kanalen, som er ca. 1200 meter unna.

Lufttemperatur:
20,6 °C

Vanntemperatur:
17,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 15.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Rest etter dam langs veien fra Patzcuaro mot Quiroga, ca. 500 m fra grøften hvor det er avkjørsel til motorveien fra Uruapan mot Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Rest etter dam, ca. 20 m lang og 2 - 3 m bred. Fullstendig tilvokst med vannplanter og gress. Vanndyp mellom 5 og 20 cm. Vannet er grumset med en grønlig farge. Frittgående kyr belaster vannet sterkt. Bunnforhold av feit leire og nedfallende løv. Husholdningsavfall flyter i vannet.

Områdebeskrivelse:
I nærheten er enkelte bolighus, og typelokaliteten befinner seg i utkanten av landsbyen Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Forskjellige fisk som var undersøkt hadde sår på kroppen og også svulster ble funnet. Trolig er vannet på denne biotopen sterkt forurenset. Vannet på denne typelokaliteten stammer fra en kilde ved Rancho El Molino.

Lufttemperatur:
20,7 °C

Vanntemperatur:
16,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado (i umiddelbar nærhet), Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
08.12.1998, 14.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten elv, 3400 m sør for Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
En smal og hurtigstrømmende liten bekk, som renner under veien. Vannet er 10-50 cm dypt og gråblå av farge. Bunnen kan ikke sees, og siktedypet er ca. 5 cm. Bortsett fra gress og vannhyasinter, er det ingen vegetasjon i vannet. En kulp finnes under bruen, og den er ca. 10 x 4 meter, med vanndyp over 100 cm. Her er bunnen av slamholdig leire og døde plantedeler.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med noen hus i nærheten. Like ved typelokaliteten gresser kyr på beitemarker, og langs stranden står enkelte busker.

Spesielle anmerkninger:
Flere bekker renner i nærheten, men ble ikke undersøkt pga. tidsmangel. I motsetning til hva som står beskrevet, er Allotoca regalis på denne typelokaliteten ikke sjelden, men forekommer i stort antall.

Lufttemperatur:
29,7 °C

Vanntemperatur:
19,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

736-13 Nähe_Los_Reyes
Goodea atripinnis
Typelokalitet: nær Los Reyes de Salgado, Jalisco, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Jaripo (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
09.12.1998, 10.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten bekk ved den liten landsbyen Jaripo. Her er avkjøring fra vei 110.

Biotopbeskrivelse:
En delvis hurtigstrømmende liten bekk ca. 100 - 300 cm bred og ca. 50cm dyp. Vannet er melket blågrå farget, og bunnen kan ikke sees. Med unntak av gress, er det ingen vegetasjon i vannet. Bunn av gjørme og steiner.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med noen hus i nærheten. Maisåkrer og beitemarker omgir bekken. Ved typelokaliteten er et avlåst nettinggjerde, som gir tilgang til maisåkrene.

Spesielle anmerkninger:
Trolig er biotopen sterkt forurenset, men det kan ikke sees noen direkte grunn til det.

Lufttemperatur:
23,9 °C

Vanntemperatur:
15,4 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Noroto (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
11.12.1998, 10.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk 450 meter etter Noroto, retning mot Zamora langs vei 15.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende, liten bekk med roligere partier. Mellom 100 og 300 cm bred. Vannet har grålig farge og er ugjennomsiktig. Bunnen har et tykt lag gjørme og slam med mye organisk materiale fra blad og store eukalyptus- og eiketrær som finnes langs bredden.

Områdebeskrivelse:
Store mengder grønnsaker og frukt dyrkes i nærheten. Det er også et motell her, og like bak ligge den lille landsbyen Noroto.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder stort sett til i roligere bukter og smale tilførselsbekker, og flykter ved forstyrrelser inn mellom bladene som er på bunnen.

Lufttemperatur:
18,2 °C

Vanntemperatur:
14,5 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
San Juan de los Arcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
12.12.1998, 13.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk nøyaktig 1000 meter etter tettstedet San Juan de los Arcos, i retning mot Tala.

Biotopbeskrivelse:
Denne lille bekken ligger er 150 - 350 cm bred og er delvis hurtigstrømmende. Bunnen består av grus og større stein. Vannet er klart med lett grå grumsing, og bunnen kan overalt sees. Dypet er mellom 10 og 40 cm. Bortsett fra overhengende vegetasjon er det ingen plantevekst i denne bekken.

Områdebeskrivelse:
Bekken slynger seg mellom de utpregede sukkerrør feltene. I direkte nærhet finnes ingen hus eller bygninger. Landskapet er flatt, i det fjerne er noen fjell og vulkaner.

Spesielle anmerkninger:
Omkringliggende sukkerrør plantasjer og intensiv gjødsling herfra har trolig sørget for den store nitratmengden som finnes.

Lufttemperatur:
24,5 °C

Vanntemperatur:
19,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 30 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 10.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Line innsjø i byen Orandino, en kilometer vest for Jacone (nær til Zamora).

Biotopbeskrivelse:
En klar sjø med mange ulike livsformer. Vannet er klart med en lett grå grumsing. Ulike sump- og vannplanter vokser langs strandsonen, og de fleste fisk holder seg mellom overhengende planter. Siktedypet er minst 100 cm, men dybden i vannet er ikke kjent, men trolig flere meter. På sjøens sydside renner en smal avrenningskanal.

Områdebeskrivelse:
Den lille sjøen ligger midt i landsbyens sentrum. Noen huser finnes på sydsiden, samt en liten butikk. En større vei går rundt sjøen. Området brukes av lokalbefolkningen som rekreasjonsplass.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
19,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: José Corona

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: José Corona

 

 

Typelokalitet:
Jaripo (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 11.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs fjellbekk, mellom Emiliano Zapata og Jaripo.

Biotopbeskrivelse:
Fjellbekk, delvis hurtigstrømmende. Bredde mellom 2 og 4 meter. Langs stranden står trær og store planter. Trolig finnes Eichhornia og Marsilea i mindre antall. Vannet er grumset med en gråblå farge. Vanndyp mellom10 og 60 cm. Bunnen med stein og lavastein.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Ingen hus i nærheten og heller ingen andre bygninger. Dette er ørkenaktig beitemark med maisåkrer og ett teglverk.

Spesielle anmerkninger:
Strandsonen er svært opptråkket av kyr. Disse belaster og grumser også vannet.

Lufttemperatur:
22,4 °C

Vanntemperatur:
18,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
14.12.1998, 14.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den nedlagte vannmøllen ved Rancho El Molino i den lille landsbyen San Rafael de Chapultepec, i nærheten av Patzcuaro. Tilkjørselsveien følger langs flere kilder er riktignok ca. en kilometer kortere, men det er vanskelig å finne frem. Lettere er det å kjøre fra Patzcuaro i retning mot Quiroga. Etter ca. 7 km kommer man frem mot en liten landsby (San Rafael de Chapultepec), og det er en avkjøring til høyre. Grusveien her fører frem langs jordbruksmark etter ca. 6,5 km til kilden.

Biotopbeskrivelse:
Kilden har sitt opphav i en rund dam, hvorfra et system av bekker fører vann frem til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden, renner en smal grunn bekk gjennom landskapet frem til den nedlagte vannmøllen. Denne lille bekken bukter seg frem til grusveien og føres under denne. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunn av slam og stein. Enkelte steder med strømning i vannet. Forskjellige vannplanter finnes, men vannhyasinter gror igjen lokaliteten. Skadene fra dette kan føre til så stor belastning på (fiske-) faunaen at den muligens blir for stor.

Områdebeskrivelse:
Kilden utspringer ved den langstrukkende, lille byen San Rafael de Chapultepec. Det finnes enkelte hus, og nær brønnen er en vanskeplass, hvor store mengder vaskemiddel tilføres vassdraget. vannmølle, som ikke har vært i bruk på lang tid, ligger ca. 100 meter lenger nede i dalen. Området er kupert og ligger lenger oppe i dalen, hvor Patzcuaro befinner seg.

Spesielle anmerkninger:
Denne utsatte biotopen står under sterkt trykk fra belastning til vannet. Flere av de undersøkte fiskene var infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
24,1 °C

Vanntemperatur:
18,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 4 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

706-14 Rancho_El_Molino
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

708-15 Rancho_El_Molino
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Rio Ameca, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1998, 10.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Elven Ameca, i nærheten til byen Ameca. Ved bruen ved veien som fører fra Ameca mot Ahualulco de Mercado.

Biotopbeskrivelse:
Stille sidearm av Ameca-vassdraget, ca. 3 - 4 meter bred og 10 - 60 cm dyp. Bunnlag av blålig leire. Vannet er lett blågrått av farge men klart ned til bunnen. Svak strømming i vannet i retning mot Ameca-vassdraget. Langs strandkanten vokser ulike gress, som også når ned i vannet. Lenger ute er vannhyasinter.

Områdebeskrivelse:
Biotopen ligger like ved byen Ameca. Landskapet her er svakt skrånende. Ingen bebyggelse i nærheten, men utmark og jorder like ned til vannet.

Spesielle anmerkninger:
På grunn av sterk strøm og forurenset vann, var det ikke mulig å undersøke Ameca floden.

Lufttemperatur:
17,8 °C

Vanntemperatur:
13,7 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 15° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
El Palo Verde, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1998, 11.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Utpreget gjørmete innsjø langs veien fra Etzatlan mot San Marcos, noen kilometer vest for Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Stor innsjø med stor, åpen vannflate. Strandsonen opptil flere meter bred. Vannet er lett gulfarget og bunnen kan sees. Vanndybde på 10 - 70 cm. I området med åpent vann er det trolig enda dypere, men her er det ikke undersøkt. Bunn av slamholdig leire med mye organisk materiale. Langs stranden og i vannet vokser ulike vannplanter og gress.

Områdebeskrivelse:
Flatt landskap. Enkelte hus i nærheten, og rundt sjøen er landbruksområder. Et svømmebad ligger i nærheten.

Spesielle anmerkninger:
Allotoca maculata er her den mest vanlige arten. Det er hundrevis, trolig tusenvis av denne fisken her. Men på grunn av problemene med å nå frem til vannet er det vanskelig å få undersøkt åpent vann.

Biotopen er en rest av det tidligere svært omfattende Magdalena-vassdraget.

Lufttemperatur:
21,2 °C

Vanntemperatur:
16,8 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
San Marcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1998, 12.35

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten flod øst for San Marcos. På høyre side av veien mot San Marcos når en kommer i retning mot Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Vannløpet er 50 - 100 cm bred, og 50 - 70 cm dypt, og nesten fullstendig gjengrodd med gress. På den andre siden av veien er et vann på 12 x 4 m og ca. 100 cm dyp. Vannet er sterkt forurenset og lukter avløpsvann. Trolig er dette pga. en nærliggende fabrikk som kaster avfall og bruker vannet som avløp. Vannet er gråfarget og ugjennomsiktig. Bunnen består av slam. De fleste fiskene lever i dammen. Enkelte steder er vannhyasinter.

Områdebeskrivelse:
Ca. 500 m fra landsbyen San Marcos. I umiddelbar nærhet er ingen bebyggelse, men noe industri. Lenger unna er landbruksområder og jorder.

Spesielle anmerkninger:
Biotopen er sterkt belastet, og vil snart være helt ødelagt, med mindre forurensingen opphører. Dette er den eneste biotopen i nærheten av San Marcos, hvor den vakre ”San Marcos” varianten av Xenotoca eiseni kan finnes. Også andre vassdrag rundt San Marcos er sterkt forurenset, og mangler helt fisk.

Lufttemperatur:
21,7 °C

Vanntemperatur:
11,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,3
KH: 12° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

709-18 San_Marcos
Goodea atripinnis
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

761-San-Marcos-River

 

 

762-San-Marcos-River-01

 

 

Typelokalitet:
Magdalena Kanal, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 16.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal, syd for Magdalena, på veien fra Magdalena mot Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Bred kanal, sikkert 12 m bred. Langsomt flytende vann med brun-grå farge, grumset og med lite siktedyp. Ulike sumpplanter vokser langs bredden, og noen henger ned i vannet. Felt av vannhyasinter dannes. Vannet er trolig forurenset fra avløp, og dybden er ikke kjent.

Områdebeskrivelse:
En dal, hvor det går kyr og drives åkerbruk. Kanalen inneholder avløpsvann fra byen Magdalena. I nærheten er ingen bebyggelse. Typelokaliteten finnes ved en vei, som delvis er meget dårlig. Den finnes mange kilometer syd for Magdalena, i det såkalte Magdalena-vassdraget.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
32,1 °C

Vanntemperatur:
17,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

705-12 Magdalena_Kanal
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Magdalena-kanalen, Jalisco, Meksiko

 

 

776--Magdalena-Kanal-Dibble

 

 

Typelokalitet:
Lago Magdalena, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 16.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Utpreget sumpområde sydvest for byen Magdalena.

Biotopbeskrivelse:
Et stort sumpområde med åpent vann, men hvor vannhyasinter vokser i store deler av innsjøen. Slamholdig bunn og vannet har en gulbrun farge, men er ellers klart.

Områdebeskrivelse:
Ca. 1 km sydvest for Magdalena. I umiddelbar nærhet er ingen bebyggelse. Sumpområdet gjennomkrysses av flere veier, og en fører fra Magdalena mot Etzatlan.

Spesielle anmerkninger:
På grunn av de sumpete breddene på sjøen, var det ikke mulig å få undersøkt de åpne vannområdene. De omtalte områder med vannhyasinter er trolig viktige tilholdsteder for (fiske- faunaen).

Lufttemperatur:
28,7 °C

Vanntemperatur:
17,3 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 3° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Presa La Vega, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
25.11.1999, 12.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
Stor, oppdemmet innsjø som ligger syd for tettstedet Teuchtitlan. Typelokaliteten når en frem til langs en sidevei som går til høyre fra Carretera 90 fra Tala når en kommer i retning mot Ameca. Grusveien fører langs sjøen i retning mot landsbyen La Vega.

Biotopbeskrivelse:
Stor oppdemningssjø med store, åpne vannflater. Langs kanten vokser tett med vannhyasinter. Vannet er ca. 20 - 100 cm dypt, grumset og har en gul-brun farge. Trolig er det flere meter dypt. Bunnen består av slam. Fiskene holder seg for størstedelen mellom røtter og vannhyasinter.

Områdebeskrivelse:
I nærheten står enkelte hus, delvis forfalt. På fangstplassen er det bygget slik at en kan komme ned i vannet, og plassen benyttes ofte som rekreasjonsområde for lokalbefolkningen.

Spesielle anmerkninger:
Uten unntak er fiskene herfra infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
23,1 °C

Vanntemperatur:
20,8 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 8° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
San Juan de los Arcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
26.11.1999, 10.15

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk, nøyaktig 1000 meter fra landsbyen San Juan de los Arcos, i retning mot Tala.

Biotopbeskrivelse:
Denne lille bekken er mellom 150 og 350 cm bred og renner delvis raskt. Bunn av fin sand/grus og grovere stein. Vannet er klart med lett grå grumsing. Bunnen kan overalt sees. Dypet er 10 - 40 cm. Det finnes ingen planter, med unntak av overhengende vegetasjon.

Områdebeskrivelse:
Bekken slynger seg mellom en sukkerrørplantasje. I direkte nærhet er ingen hus eller andre bygninger. Landskapet er nesten flatt, men i det fjerne sees fjell og vulkaner.

Spesielle anmerkninger:
Typelokaliteten ble undersøkt av meg at i 1998. Sammenliknet med forrige år, fører bekken nå mye mindre vann og fiskebestanden er gått sterkt tilbake.

Lufttemperatur:
17,7 °C

Vanntemperatur:
15,8 °C

Vannmålinger:
PH: 5,8
KH: 6° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Presa San Insidro, Queretaro, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
04.12.1999, 10.45

Beskrivelse av typelokaliteten:
Større, oppdemmet innsjø i nærheten av tettstedene San Insidro, på vei 57 ca. 25 kilometer nord for stedet Queretaro.

Biotopbeskrivelse:
Større, oppdemmet innsjø ca. 100 meter lang og bred. Stranden består av slamholdig leire og stein, og går jevnt utover i sjøen. På typelokaliteten er det 100 cm dypt, men maksimalt dyp i innsjøen er ukjent men trolig flere meter. Ulike steder i vannet er oppbygninger av oppstablede lavablokker. I nærheten av disse holder de fleste fiskene seg. Vannet er grumset, med en grålig farge og siktedypet er ca. 10 cm. Bunnlaget består av slam. Det er ingen vegetasjon langs stranden eller i vannet.

Områdebeskrivelse:
Nær byen San Isidro. Den store fire-felts motorveien 57 er ca. 70 meter unna. I umiddelbar nærhet er ingen bygninger, men byen er ca. 500 meter unna. Nær typelokaliteten er en idrettsplass. Landskapet er kupert til bergkledd. I regntiden er denne biotopen betydelig større.

Spesielle anmerkninger:
Lokale fiskere fanger utsatt Tilapia fra sine båter.

Lufttemperatur:
16,9 °C

Vanntemperatur:
13,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 6° dh
GH/TH: 15° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 10.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Grøft langs veien fra Patzcuaro mot Quiroga, ca. 500 meter etter avkjøring fra tilførselsveien, nær motorvei fra Uruapan mot Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Ca. 20 meter lang og 2 - 3 meter bred grøft fullstendig tilvokst med vannplanter og gress. Vannet er 5 - 60 cm dypt, grumset og med en brun farge. Det har et høyt innhold av forurensing (og belastning) fra områdets kyr. Bakken inneholder feit leire og nedfalne blader fra trær. I vannet er det kastet husholdningsavfall.

Områdebeskrivelse:
I nærheten finnes boliger. Typelokaliteten befinner seg i randsonen av bebyggelsen fra Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Vannet på lokaliteten stammer fra brønner ved Rancho El Molino. Biotopen er sammenliknet med 1998 forbedret (ingen forkrøplede eller syke fisk, lite søppel i vannet). Det kan ikke sies noe om eventuell effekt av en større uttørking av biotopen forrige år.

Lufttemperatur:
18,9 °C

Vanntemperatur:
10,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 4,5° dH
GH/TH: 4° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 14.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den tidligere omtalte (forfalne) vannmøllen i byen San Rafael de Chapultepec, nær Patzcuaro.

Det er lettest å kjøre fra Patzcuaro i retning Quirogo. Etter ca. 7 kilometer kommer en avkjøring til høyre til byen San Rafael de Chapultepec. Grusveien fører langs jorder og sumpområder i nærheten av brønnene, i 6,5 kilometer. Fra den andre siden er det, som sagt, mulig å komme frem, men det er mer vanskelig.

Biotopbeskrivelse:
I en rund dam som får sitt vann fra en brønn, og hvor vannet renner gjennom et system av bekker før det når frem til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten nær brønnene renner en liten, smal bekk gjennom jordbrukslandet nær den forfalne vannmøllen. Vanndypet er 10-20 cm, og vannet er klart. Bunnen består av slam og stein. Enkelte steder er hurtig strøm i vannet. Ulike vannplanter finnes, særlig vannhyasinter som kan overvokse hele biotopen. Følgene blir da en stor belastning for (fiske-) faunaen, kanskje for stor belastning.

Områdebeskrivelse:
Denne brønnen har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass, hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter leger inn i dalen.
Området er kupert.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er vannstanden tydelig blitt mindre, og det er ingen grunn til ikke å være bekymret. Denne ømfintlige biotopen har en stor belastning på vannet. Fiskene var delvis infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
18,0 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 4,5° dH
GH/TH: 5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Noroto, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 13.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk, 450 meter bak Noroto, langs vei 15 mot Zamora.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende liten bekk med mer stilleflytende områder. Mellom 100 og 300 cm bred. Vannet har en grålig farge og er ikke gjennomsiktig. Bunn av tett lag slam med mye organisk materiale, spesielt blader fra store trær som vokser langs bekken.

Områdebeskrivelse:
I nærheten er store områder med dyrking av grønnsaker og frukt. Et motell er et stykke unna, og byen Noroto ligger noe lenger bortenfor.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder seg hovedsakelig i stille bukter og smale, tilflytende vanngrøfter. Ved forstyrrelse flykter fiskene inn mellom bladene på bunnen.

Lufttemperatur:
23,5 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 4,4° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado (umiddelbar nærhet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 12.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten elv, ca. 3400 meter sydlig for Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
Liten, smal og hurtigstrømmende elv, som renner under veien. Vanndyp er 10-50 cm, og vannet har en gråblå farge. Bunnen kan ikke sees, og siktedypet er ca. 5 cm. Bortsett fra gress og enkelte vannhyasinter, er det ingen vegetasjon i vannet. Under brua er det dannet en kulp på ca. 10 x 4 meter, og med vanndyp på over en meter. Bunnen på denne biotopen er av slamholdig leire og råtnende blader.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med enkelte bygninger i nærheten. Umiddelbart ved biotopen gresser kyr på jordene.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er vannstanden betydelig mindre. Også omfanget av erosjon fra kyr er større nå.

Lufttemperatur:
28,9 °C

Vanntemperatur:
14,9 °C

Vannmålinger:
PH: 7,4
KH: 4° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Jaripo (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 16.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, nær tettstedet Jaripo, på avkjørsel fra vei 110.

Biotopbeskrivelse:
Fjellbekk med delvis hurtig strøm. 2-4 meter bred. Langs kanten vokser trær og store sumpplanter. I liten grad kan en påtreffe plantene Eichhornia og Marsilea. Vannet er grumset og har en gråblå farge. Dybden er 10 – 60 cm. Bunnen består av stein og lavagrus.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Ingen hus eller bygninger i umiddelbar nærhet. Maisåkre og en teglsteinsfabrikk finnes noe lenger unna.

Spesielle anmerkninger:
Stranden på typelokaliteten er sterkt ødelagt av kyr, noe som gir et grumset vann belastet med husdyrgjødsel.

Lufttemperatur:
25,4 °C

Vanntemperatur:
15,9 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 8,5° dH
GH/TH: 10° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rio Ameca, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
18.12.1999, 16.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Rio Ameca, nær byen Ameca. Ved bruen på vei mot Ameca etter Ahualulco de Mercado.

Biotopbeskrivelse:
Stilleflytende arm av floden. Sidearmen er 3-4 meter bred, og 10 - 60 cm dyp. Bunn av blålig slam. Vannet lett blågrått av farge og klart. Man kan se bunnen. Vannet strømmer sakte i retning mot Ameca-vassdraget. Langs strandkanten er noe gress, som også vokser ut i vannet.

Områdebeskrivelse:
Umiddelbart utenfor byen. Landskapet skråner lett. Ingen bebyggelse i umiddelbar nærheten. Floden er her omgitt av landsbruksområder.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er det færre fiskearter å finne, og også i færre antall. Avrenningsgrøften blir om kort tid rensket opp.

Lufttemperatur:
26,3 °C

Vanntemperatur:
16,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 17° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Balneario Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
19.12.1999, 8.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Nordsiden av tettstedet Teuchitlan

Biotopbeskrivelse:
Elvens hovedkilde er Rio Teuchitlan-flodene. Kilden er ca. 100 x 70 meter. Vannet er 30 - 150 cm dypt og krystallklart. Man kan se ned til bunnen, som består av fin grus og grov sand. Vannet fra denne kilden renner i sydlig retning, og etter noen kilometer munner det opp i Presa La Vega sjøen.

Områdebeskrivelse:
Typelokaliteten benyttes som rekreasjonsområde. En del av kilden er badeplass. Det er en liten restaurant, så vel som omkledningsrom og en lekeplass.

Spesielle anmerkninger:
Ingen.

Lufttemperatur:
13,1 °C

Vanntemperatur:
25,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

719-Bild_05_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Goodea atripinnis
Typelokalitet: overløp fra Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

722-Bild_10_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Goodea atripinnis
Typelokalitet: overløp fra Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

748-Bild_15_Ort_Eingang_Tocumbo_Park
Goodea atripinnis
Typelokalitet: inngang til Tocumbo-Parken, Meksiko

 

 

749-Bild_16_Ort_Schwimmingpool_im_Tocumbo_Park
Goodea atripinnis
Typelokalitet: badebasseng i Tocumbo-Park, Meksiko

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

©03 Bellas_Fuentes Michoacan
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Bellas Fuentes, Michoacán, Meksiko

 

 

798-Puente-Davalos-Dibble-01
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Puente Davalos
Foto: Ivan Dibble

 

 

799-Puente-Davalos-Dibble-02
Goodea atripinnis
Typelokalitet: Puente Davalos
Foto: Ivan Dibble

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Goodea atripinnis (Jordan, 1880)

O. Böhm (1985) : Het Mexicaanse hoogland; leefgebied van de Goodeidae. TI'H (41): 9-11
D. Bork (2001) : Beobachtung bei Goodea atripinnis. DGLZ-Rundschau (3): 56-56
B. & R. Clarke (1984) : Goodeids we have known. Livebearers (73): 8-10
J. Dawes (1980) : Goodeidae. Het Aquarium (15): 467-468
J. Dawes (1997) : Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium (342): 16-19
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws (5): 105-110
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (48): 5-10
R.C. Griffiths (1986) : Goodeids I have loved (or liked, anyway). Livebearers (85): 8-9
H. Hieronimus (1997) : Member's forum. Livebearers (150): 3-5
Holly, Meinken & Rachow (0) : Goodea gracilis Hubbs und Turner. (): 973-974
C.L. Hubbs (1924) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes V. Notes on species of Goodea and Skiffia. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (148): 1-8
C.L. Hubbs & C.L. Turner (1939) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. XVI. A revision of the Goodeidae. Miscellaneaous Publications University of Michigan (42): 1-80
D. Isla (1999) : Zurück in Zacapu!. DGLZ-Rundschau (2): 56-60
D.S. Jordan (1880) : Notes on a collection of fishes obtained in the streams in Guanajuato and in Chapala Lake, Mexico, by Prof. A. Dugès. Proceedings US Nat. Museum (2): 298-301
D.S. Jordan & J.O. Snyder (1900) : Notes on a collection of fishes from the rivers of Mexico with description of twenty new species. Bulletin of the United States Fish Commission (): 115-147
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
B. Kabbes (2000) : San Juan de los Arcos. Poecilia Nieuws (2): 20-26
D. Lambert (0) : Goodea atripinnis Jordan, 1880. Viviparous (35): 0-
D. Lambert (1990) : Goodeid, sport!. Livebearers (109): 10-12
P. Lambert (0) : The lake of delights. Viviparous (4): 0-
J. Mangan (1985) : Courtship and reproduction of Goodeids. Livebearers (80): 8-9
J. Mangan (1985) : Goodea gracilis. Livebearers (83): 10-11
E. Meinema (1992) : Die aus die kalte kommen. Poecilia Nieuws (4): 17-20
A.C. Radda (1985) : De Goodeidae van Mexico; een uiterst interessante, maar aquaristisch nogal onbekende familie. TI'H (43): 5-8
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen uit Mexico 1. Poecilia Nieuws (1): 12-15
A.C. Radda (1990) : Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau (2): 12-21
C.T. Regan (1911) : The Osteology and Classification of the Teleostean Fishes of the order Microcyprini. Annals and Magazine of Natural History (April): 320-328
P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien (10): 333-337
B. Snook (1985) : Goodeids. Livebearers (83): 6-8
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140
F.H. Stoye (1998) : The fishes of the order Cyprinodontes part 3. The livebearers. Livebearers (154): 10-20
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia part 2. Viviparous (24): 0-
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36