528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Skiffia bilineata

BEAN, 1888

Characodon bilineatus BEAN, 1888
Skiffia bilineata MEEK, 1902
Goodea bilineata REGAN, 1907
Neotoca bilineata HUBBS & TURNER, 1937

Tysk navn:
Zweilinien - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
BEAN, T. H. (1887): Descriptions of five new species of fishes sent by Prof. A. Dugès from the province of Guanajuato, Mexico. Proc. U.S. Nat. Mus., 10: pp. 370 - 375.

Opprinnelse til artsnavnet:
bilineata (lat.) = dobbelt stripet, betegner lengdestripene langs kroppen på hunnen.

Typelokalitet:
Ukjent.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 - 16 finnestråler.
Analfinnee = 16 finnestråler.

I naturen holder denne goodeiden til i langsomt rennende bekker, diker og strandsoner, hvor den lever i grumset og algebevokst vann.

Det er ikke vanskelig å holde denne arten. Akvariet bør ikke være under 50 liter, og skal ha god beplantning med stein og røtter for skjulesteder.

Skiffia bilineata skal holdes i stim på minst 10 fisk. Det er mulig å ha de i selskapsakvarium. Hannene utfører kamper om status, men ingen kommer til skade. Den fastlagte rangordning blir stående, og den ledende hannen kan kjennes på at den er tydelig kraftigere farget enn de andre.

Vannverdiene har ikke så stor betydning, så lenge det er hardt vann med en pH-verdi på 7-9. Vanntemperaturen skal ligge mellom 21 °C og 24 °C. Skiffia bilineata foretrekker også temperatur ned til 15 °C for en tid. Holdes fisken for varmt (26 - 28 °C) utvikles sykdomanfall og de kan også få fisketuberkulose. Svingninger i dag- og natt temperatur (og årstidsvariasjon)er egent for Skiffia bilineata, og viktig for helsetilstanden. Likeså et regelmessig vannbytte.

Ernæringsmessig er Skiffia bilineata uten problemer, da flak-, frost- og levendefor spises. En andel plantekost skal heller ikke mangle, som brutt spinat som tilleggsfor. Likeledes bør alger finnes i akvariet som et tilleggsfor.

Oppdrett lykkes egentlig for alle. Det kastes ca. 10 unger i kullet, og de er 8 - 15 mm ved fødselen. Størrelsen på ungene gjør at de er lette å fore opp. De voksne fiskene er ikke etter ungene hvis akvariet er godt beplantet.

 

308-Skiffia bilineata 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Meksiko, hann, 3,5 cm.

 

 

310-Skiffia bilineata 03
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Meksiko, hann, 3,5 cm.

 

 

311-Skiffia bilineata 04
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Meksiko, hunn, 7 cm.

 

 

312-Skiffia bilineata 05
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: O. Boehm
Typelokalitet: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Meksiko, hann, 3,5 cm.

 

 

Typelokalitet:

724-Bild_14_Ort_Colonia_Guadalupe
Skiffia bilineata
Typelokalitet: Colonia Guadalupe, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Skiffia bilineata (Bean, 1887)

T. H. Bean (1887) : Description of five new species of fishes sent by prof A. Dugés from the provence of Guanajuato, Mexico. Proceedings US Nat. Museum (10): 370-375
O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16
O. Böhm (1985) : Het Mexicaanse hoogland; leefgebied van de Goodeidae. TI'H (41): 9-11
D. Bork (1994) : Shocktod bei Goodeiden?. DGLZ-Rundschau (1): 10-10
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws (5): 105-110
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (48): 5-10
N. Dokoupil (1989) : Der Zweilinienkärpfling Skiffia bilineata (Bean, 1887). Das Aquarium (Februar): 83-85
R.C. Griffiths (1995) : The elfin goodeid. Livebearers (139): 18-18
H. Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau (3): 21-22
H. Hieronimus (1992) : Skiffia multipunctata, ein Anfängerfisch?. DGLZ-Rundschau (3): 52-54
H. Hieronimus (1993) : Biochemische Systematik der Goodeiden. DGLZ-Rundschau (3): 63-63
Holly, Meinken & Rachow (0) : Neotoca bilineata (T.H. Bean). (): 976-977
C.L. Hubbs (1924) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes V. Notes on species of Goodea and Skiffia. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (148): 1-8
K. de Jong (1986) : Een kleinere hooglandkarper, Skiffia bilineata (BEAN, 1887). Poecilia Nieuws (6): 74-76
K. de Jong (1988) : Een kleinere en goed houdbare hooglandkarper. Het Aquarium (11): 278-279
D.I. Kingston (1978) : Skiffia francesae, a new species of goodeid fish from western Mexico. Copeia (3): 503-508
D. Lambert (0) : The sawfin Goodeids. Viviparous (11): 0-6
D. Lambert (1990) : Skiffia multipunctata (Pellegrin, 1901). Poecilia Nieuws (5): 80-81
D. Lambert (1991) : Het geslacht Skiffia. Poecilia Nieuws (4): 65-70
F. Mayer (1988) : Neotoca bilineata, a different livebearer. Livebearers (101): 16-17
F. Mayer (1991) : Neotoca bilineata, a different kind of livebearer. Livebearers (119): 16-17
E. Meinema (1989) : Skiffia bilineata Bean, 1887. Poecilia Nieuws (3): 45-48
E. Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium (9): 209-212
G. Mendoza (1940) : The reproductive cycle in the viviparous Teleost, Neotoca bilineata, a member of the family Goodeidae. Biological Bulletin (3): 349-365
J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws (5): 102-105
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws (4): 54-57
M. Schadle (1984) : The livebearer letters - IV More random ideas and techniques for the livebearer keeper. Livebearers (75): 14-15
S. Schröder (1989) : Skiffia bilineata (Bean, 1887) - Erfahrungen mit Höhen und Tiefen. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (4): 9-10
S. Schröder (1990) : Erfahrungen mit zwei Hochlandkärpflingen. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (4): 3-4
P. Schubert (1988) : Eine mögliche Ursache für Totgeburten bei Goodeiden. DGLZ-Rundschau (4): 17-18
P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien (10): 333-337
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (1): 18-22
P. Schubert (1991) : Traum und Trauma - Hoffnung und Ende bei Skiffia bilineata. DGLZ-Rundschau (4): 90-91
P. Schubert (1992) : Wurfhilfen bei Goodeiden und anderen lebendgebärenden Fischen. DGLZ-Rundschau (4): 88-89
M. Siebelink (1986) : Nakweek nieuwe soorten. Poecilia Nieuws (2): 23-24
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36