528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Xenoophorus captivus

HUBBS, 1924

Goodea atripinnis MEEK, 1908
Goodea captiva HUBBS, 1924
Xenoophorus captivus HUBBS & TURNER, 1937
Xenoophorus erro HUBBS & TURNER, 1937
Xenoophorus exsul HUBBS & TURNER, 1939

Tysk navn:
Ritter - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
HUBBS, C. L. (1924): “Studies of the Fishes of the Order Cyprinodontes. 5. Notes on the Species of Goodea and Skiffia.” Occ. Papers Mus. Zool. Univ. Mich., 148: pp. 1 - 8.

Opprinnelse til artsnavnet:
captivus (lat.) = bøyet.

Typelokalitet:
I en innsjø i nærheten av Hacienda i Jesus Maria.

Metriske data:
Ryggfinne = 12 - 14 finnestråler,
Analfinne = 13 - 16 finnestråler,
Halefinne = 14 finnestråler.

 

 

333-Xenoophorus captivus 07 J Sabisch
Xenoophorus captivus, hunn
Foto: Joern Sabisch

 

 

I naturen lever denne goodeiden i rolige vannmasser (som sidebukter av elver) hvor bunnlaget er stein og slam. Alger vokser det rikelig med. I motsetning til hos Ataeniobius toweri, som har samme utbredelsesområde, krever Xenoophorus captivus en lavere temperatur. Likevel kan arten holdes ved temperatur fra 22 °C til 24 °C. Vannverdiene spiller ellers en underordnet rolle.

Dette er en temmelig høyrygget goodeide, hvor hannen har like stor ryggfinne som en finner hos Ameca- og Chapalichthys-hanner. Hannen blir ca. 5 cm, hunnen ca. 6 cm lang. Fiskene er fredlige og kan gå i et selskapsakvarium. Hannene danner en rangordning, men den er ikke spesielt utpreget, og det kommer ingen til skade.

Ernæringsmessig er Xenoophorus captivus uten krav. Flak-, frost- og levendefor av alle slag blir spist, men det må være i tilstrekkelige mengder og med rikelig plantekost. Likeså skal oppbrudt bladspinat som tilleggsfor gis og det bør være alger i akvariet som ytterligere fortilskudd.

Oppdrett er ikke vanskelig. Etter en drektighetstid på ca. 8 uker kastes ca. 15 unger i kullet, og de er mellom 10 og 15 mm store. De voksne dyrene er ikke særlig interessert i å jage avkommet. På grunn av den store størrelsen på ungene, er det ingen problem å avle de opp til voksen størrelse. Høyest antall unger i ett kull som jeg kjenner til, er 47 levende fisk som ble kastet over et tidsrom på tre dager.

I “Poecilia Nederland” er det dannet en arbeidskrets som skal drive spesielt med denne arten.

 

 

327-Xenoophorus captivus 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Overløp av Rio Panuco, San Luis Potosi, Meksiko, hann, 6 cm

 

 

328-Xenoophorus captivus 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Overløp av Rio Panuco, San Luis Potosi, Meksiko, hann, 6 cm, hunn 6,5 cm

 

 

329-Xenoophorus captivus 03
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: O. Boehm
Typelokalitet: Overløp av Rio Panuco, San Luis Potosi, Meksiko, villform, hann, 6 cm

 

 

331-Xenoophorus captivus 05
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: Overløp av Rio Panuco, San Luis Potosi, Meksiko, villform, hann, 6 cm

 

 

Typelokalitet:
Rio Francisco Murguia, Zacatecas, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
03.12.1999, 10.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, som renner under vei 54 ved kilometermerke 275,5.

Biotopbeskrivelse:
Svakt strømmende bekk, 2 - 4 meter bred. Bunn med store og små stein og sand. Stranden er bratt og bare delvis mulig å bevege seg langs. Ulike vannplanter, enkelte steder tette bestander. Kratt og vierbusker vokser i vannet, og stranden er tett bevokst med ulike gress og sumpplanter. Vannet er klart, fargeløst og man kan se ned til bunnen.Vanndypet er 5 – 70 cm. Utvokste fisk holder seg med forkjærlighet langs stranden mellom trær og overhengende vegetasjon. Ungfisk finner man i mer grunne områder på 5 - 15 cm dyp nær vannplanter.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Høyere fjell i det fjerne. Omliggende områder er tørre. Ca. 100 meter unna er noen hus, men i direkte nærhet er ingen bygninger.

Spesielle anmerkninger:
Dette var eneste sted på vår reise hvor vi påtraff Xenoophorus captivus. Mange andre biotoper hadde tørket ut eller kunne ikke fullstendig undersøkes. Under regntiden er områdene større og ikke minst dypere, noe som kunne sees på spor etter høyere strandlinjer.

Lufttemperatur:
15,7 °C

Vanntemperatur:
8,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 17° dH
GH/TH: 10° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

737-16 Rio_Francisco_Murguia
Xenoophorus captivus
Typelokalitet: Rio Francisco Murguia, Zacatecas, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Xenoophorus captivus (Hubbs, 1924)

C. Aguilera (1995) : Universidad atonoma de Nuevo Leon - Programs for the endangered fish species of Mexico. Aquatic Survival (3): 14-15
J.M. Artigas Azas (1995) : Xenoophorus captivus - Inevitable extinction. Aquatic Survival (3): 15-16
O. Böhm (1976) : Xenotoca eiseni und Xenoophorus captivus werden nur selten gepflegt. DATZ (6): 182-184
J.C. Clark (1996) : The green Goodeid Xenoophorus captivus. Livebearers (142): 4-5
J. Clasen (1975) : Xenoophorus captivus, ein Hochlandkärpfling aus Mexiko. Das Aquarium (5): 196-197
J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium (343): 8-11
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws (5): 105-110
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (48): 5-10
G. Entlinger (1978) : Erst vier Jahre bei uns: Hochllandkärpflinge. Aquarien Magazin (10): 480-483
J.M. Fitzsimons (1979) : Status of the nominal species of the fish genus Xenoophorus from Mexico. Occasional Papers of the Museum of Zoology Louisiana State University (51): 1-18
C.L. Hubbs (1924) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes V. Notes on species of Goodea and Skiffia. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (148): 1-8
C.L. Hubbs & C.L. Turner (1939) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. XVI. A revision of the Goodeidae. Miscellaneaous Publications University of Michigan (42): 1-80
K. de Jong (1994) : Xenoophorus captivus (Hubbs, 1924). Poecilia Nieuws (3): 56-60
P. Lambert (0) : Aquarian endangered species expedition. Viviparous (21): 0-
P. Lambert (1992) : Endangered species expedition 1992. Livebearers (123): 13-17
J.K. Langhammer (1976) : The lost treasure of the Aztecs. Livebearers (28): 2-5
H. Pinter (1991) : Der Rittterkärpfling - weder anspruchsvoll, noch unverträglich. TI (107): 17-18
A.C. Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H (44): 11-14
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws (2): 40-43
S. Schröder (1990) : Erfahrungen mit zwei Hochlandkärpflingen. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (4): 3-4
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (1): 18-22
P. Schubert (1991) : Goodeiden im Pflanzenbecken - Helfen oder ...?. DGLZ-Rundschau (1): 16-16
E.C. Taylor (1984) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (3): 4-7
J. Vara (1986) : The green Goodeid. Livebearers (88): 6-7
P.G. Weiß (1978) : Ein neuer Goodeidae aus dem mexikanischen Hochland Xenoophorus captivus. Aquarien Terrarien (6): 208-211
J. Wubbolt (1999) : Xenoophorus captivus: the green Goodeid. Livebearers (155): 25-26