528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca diazi

MEEK, 1902

Underslekt Neoophorus HUBBS & TURNER, 1937
Zoogoneticus diazi MEEK, 1902
Zoogoneticus miniatus MEEK, 1902
Neoophorus diazi TURNER, 1937
Neoophorus diazi catarinae DE BUEN, 1942
Neoophorus diazi diazi DE BUEN, 1942
Neoophorus catarinae ALVAREZ, 1959
Neoophorus meeki ALVAREZ, 1959
Neoophorus diazi meeki RADDA, 1984
Allotoca catarinae SMITH & MILLER, 1987
Allotoca diazi SMITH & MILLER, 1987
Allotoca meeki SMITH & MILLER, 1987

Tysk navn:
Diaz´ - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
MEEK, S. E. (1902): A Contribution to the Ichthyology of Meksiko. Field Col. Mus. Publ., 65 (Zool.) 3 (6), pp. 63 - 128.

Opprinnelse til artsnavnet:
diazi = etter den tidligere mexikaniske presidenten Porfirio DIAZ.

Typelokalitet:
Lago de Patzcuaro, Michoacán, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 15 - 16 Finnestråler
Halefinne = 36 - 38 Finnestråler
Analfinne = 12 - 13 Finnestråler
Bukfinne = 6 Finnestråler
Brystfinne = 14 Finnestråler.

Det er noe vanskelig å holde Allotoca diazi, da den er en aggressiv art. Den bør derfor ha minst 100 liters akvarium for ett par, og gjerne større plass. Skjulesteder i form av planter, stein og røtter må finnes. Temperatur mellom 16°C og 22°C. Ved kontinuerlig temperatur i den øvre grensen utvikler fisken lett fisketuberkulose.

Selv om fisken i naturen lever av levendefor, har Allotoca diazi ingen større krav til utforingen, da den spiser blant annet flakfor, frosset og levendefor av alle slag. Også plantekost bør inngå i dietten, som biter av spinat. Alger i akvariet er en fordel, som tilleggsfor.

Den er ikke fullt så enkel å oppdrette som andre goodeider. I ett kull kastes opp til 50 unger, som er mellom 11 til 16 mm lange. Det er ingen problemer å fore opp ungfiskene, men foreldrene bør isoleres etter fødselen, da de ellers tar ungene.

Allotoca diazi forekommer i naturen sammen med Allotoca dugesii, men en krysning mellom disse to artene er ennå ikke stadfestet. Trolig er det genetiske barrierer, og også forskjeller i parringsdansen som hindrer kryssbefruktning i å finne sted. Begge artene finnes på samme type biotop innen samme område.

Både Allotoca diazi og Allotoca dugesii forekommer på de undersøkte funnsteder i begrenset antall. Det er påfallende at Allotoca diazi (på samme måte som Allotoca dugesii) i de undersøkte biotoper er regelmessig infisert med hundparasitter, som tar næring fra rygg- og halefinner.

 

Allotoca diazi og Allotoca meeki

(Tekst etter JAN DE MOREE, Nederland)

Det har ikke lykkes meg å se forskjeller mellom disse artene. Det er begge robuste fisk med en lengde på ca 10 cm (etter beskrivelsene kan de bli noe større). Større fisk har vi sett både på funnplasser og i akvarier. De aller største så vi på Universitetet i Morelia, men det var også tilfellet for andre arter.

Allotoca diazi har vi funnet ved Rancho El Molino i en klar bekk, og Allotoca meeki har vi funnet i Opopeo-sjøen. I disse tilfeller er det alltid små, utsatte biotoper som kan være forsvunnet innen meget kort tid.

Fiskenes farger er gråbrun med et stort antall tynne, mørke striper. I sidebelysning kan en se en metallisk glans. Fiskene er hurtige når de utfores.

 

 

(Tekst etter Sten Wellejus)

Noeophorus diazi

Neoophorus diazi er først blevet indført levende til Europa af Wirth, Allspach og Meyer i 1985, og den lever i Patzcuaros omgivelser, Rancho El Molino i landskabet Michoacan i Mexico.
Det er det centrale højlands søområde, hvor den opholder sig i opdæmmede og almindelige søer.
Dr. Radda opgiver temperaturen til at være mellem 18. og 24. gr. på vandet, men muligvis kan det her i højlandet svinge endnu mere?

 
Hannerne kan blive indtil 10. cm. mens hunnerne kan blive indtil 12. cm.
Fisken beskrives således:

Kropsgrundfarven er gråoliven med lys bugside. Langs midterlinien løber et mørkt bånd, som hen mod haledelen opløser sig i mange pletter. Alle finner er farveløse.
 
N. diazi lever på sine steder sammen med arterne Goodea atripinnis luitpoldi og Skiffia lermae.
 
Et af fundstederne beskrives således:
Søen Lago de Patzcuaro er 12. km. lang og 3. til 6. km. bred. Søen er omgivet af høje bjerge og tæt bevokset med vandplanter. Søen har en stor fiskebestand, som tjener befolkningen til føde. Søen har ingen afløb, og er let brakvandet. N. diazi, G. atripinnis og Poeciliopsis infans forekommer langs randzonerne.
 
FØRSTEBESKRIVELSE: MEEK, S, E. 8 (1902) A Contribution to the Ichthyology of Mexico. Field Col. Mus. Publ, 65 (Z01) 3 (6) pp. 63-128.
 
NAVN: Opkaldt efter den tidligere mexicanske præsident Hr. Porfirio Diaz.

 

 

358-©Allotoca diazi 02
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: H. J. Mayland.
Typelokalitet: Lago de Patzcuaro, Michoacán, Meksiko, Villform, Hann, 10 cm.

 

 

357-Allotoca diazi 01
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Typelokalitet: Lago de Patzcuaro, Michoacán, Meksiko, Villform, Hunn, 10 cm

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 15.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Vannhull langs veien til Patzcuaro ved Quiroga, ca. 500 m fra kryssingen der tilførselsveien til motorveien tar av til Uruapan etter Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Vannhullet er ca. 20 m lang og 2 - 3 m bred. Fullstendig gjengrodd med vannplanter og gress, vannet er 5 og 20 cm dypt, grumset med en brunlig farge på grunn av sterk belastning (fra frittgående kyr). Bunnlag av feit leire og nedfallende blader Husholdningsavfall kastes i vannet.

Områdebeskrivelse:
Noen bolighuser finnes i området. Typelokaliteten befinner seg i kanten av tettstedet Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Ulike eksemplarer av forskjellige fiskearter hadde sår på kroppen og det fantes også svulster på fisken. Trolig er vannet på denne biotopen sterkt forurenset. Det kommer fra en kilde ved Rancho El Molino.

Lufttemperatur:
20,7 °C

Vanntemperatur:
16,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

767-Patzcuaro-See
Allotoca diazi
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko
Foto: Peter Howard

 

 

768-Patzcuaro-See
Allotoca diazi
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko
Foto: Peter Howard

 

 

769-Patzcuaro-See
Allotoca diazi
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko
Foto: Sergio Arturo

 

 

770-Patzcuaro-See
Allotoca diazi
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko
Foto: Alfredo Garza Guarjardo

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
14.12.1998, 14.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved forfallen vannmølle Rancho El Molino i det lille tettstedet San Rafael de Chapultepec, nær ved Patzcuaro. Tilkjøringsveien langs de ulike kildene må følges og denne er en kilometer kortere, men det er vanskeligere å finne typelokaliteten. Lettere er det å kjøre i retning Quiroga fra Patzcuaro. Etter ca. 7 km befinner man seg i nærheten av den lille landsbyen San Rafael de Chapultepec og det er en avkjøring til høyre. Denne grusveien fører langs jordbruksområder og gjerder, etter ca. 6,5 km til kilden.

Biotopbeskrivelse:
Kilden ligger i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden renner en smal, liten bekk gjennom beiteland til den forfallne vannmøllen. Bekken flyter også ved grusveien som fører gjennom beiteland. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømning i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av siste tid har totalt overvokst biotopen og kan skade fiskefaunaen.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes og i nærhet til brønnene er en vaskeplass hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter leger inn i dalen. Området er kupert og er overfor dalen hvor Patzcuaro ligger.

Spesielle anmerkninger:
Denne sårbare biotopen står under stort trykk fra den store belastningen på vannet. Flere av de undersøkte fisk var infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
24,1 °C

Vanntemperatur:
18,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 4 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho el Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 15.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, øst for San Marcos. Denne typelokalitet ligger 5,5 km vest for Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Denne smale bekken renner ikke særlig raskt. Bunnen har er 2 - 3 m bred og 30 - 60 cm dyp. Vannet er lett gulbrunt farget, og en kan se ned til bunnen. Ulike sumpplanter og flytende vannhyasinter vokser langs strandkanten. Bekken renner under veien.

Områdebeskrivelse:
I området er enkelte jordbruksbyggverk, men ellers er det ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. Dalen som denne biotopen ligger i, tilhører Magdalena-vassdraget.

Spesielle anmerkninger:
Trolig er vannet sterkt forurenset.

Lufttemperatur:
30,5° C

Vanntemperatur:
17,9° C

Vannmålinger:
PH: 7,4
KH: 10° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 50 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

709-18 San_Marcos
Allotoca diazi
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko
Foto: Brian Kabbes

 

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 10.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Vannhull langs veien fra Patzcuaro til Quiroga, ca. 500 meter etter avkjøring til motorvei til Uruapan etter Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Vannhull omtrent 20 meter lang og 2 - 3 meter bredt. Fullstendig tilvokst med vannplanter og gress. Vanndybde mellom 5 og 60 cm, grumset og med en brun farge. Stor belastning fra tilførsel av omstreifende kyr. Feit leire og nedfalne blader dekker bunnen. Husholdningsavfall kastes i vannet.

Områdebeskrivelse:
Noen bolighuser finnes i området. Typelokaliteten befinner seg i kanten av tettstedet Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Vannet stammer fra brønner ved Rancho El Molino. Biotopen virker bedre enn da den ble besøkt i 1998 (ingen forkrøplede eller syke fisk, lite skitt i vannet). En større uttørking i denne biotopen sammenliknet med foregående års besøk har ukjent effekt.

Lufttemperatur:
18,9 °C

Vanntemperatur:
10,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 4,5° dH
GH/TH: 4° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Mexiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 14.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den tidligere omtalte (forfallene) vannmøllen i byen San Rafael de Chapultepec, nær til Patzcuaro.

Det er enklere å kjøre fra Patzcuaro i retning Quirogo. Etter omtrent 7 kilometer kommer en avkjøring til høyre til byen San Rafael de Chapultepec. Grusveien går langs jorder og beitemarker i nærheten av brønnene 6,5 kilometer. På den andre siden er det som nevnt, også mulig å finne frem, men det er mer vanskelig å finne.

Biotopbeskrivelse:
Kilden har sitt utspring i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden renner en smal, liten bekk gjennom beitemarker til den forfallne vannmøllen. Vanndybden er 10-20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømning i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av siste tid har totalt overvokst biotopen, og kan skade fiskefaunaen.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter leger inn i dalen.
Området er kupert.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med besøk i 1998 var vannstanden tydelig mindre, noe som er bekymringsfullt. Biotopen er under sterkt press fra belastningen på vannet. Fiskene (og særlig Allotoca diazi) var delvis infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
18,0 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 4,5° dH
GH/TH: 5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

708-15 Rancho_El_Molino
Allotoca diazi
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko
Foto: Brian Kabbes

 

 

706-14 Rancho_El_Molino
Allotoca diazi
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko
Foto: Brian Kabbes

 

 

 

Typelokalitet:
Cotija (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 15.35

Beskrivelse av typelokaliteten:
Skitten avrenningskanal i retning sjøen Presa San Juanico, ca. 10 km øst for Cotija de la Patz. På veien fra Cotija mot Jiquilpan.

Biotopbeskrivelse:
Leirete avrennskanal ca. 180 cm bred, enkelte steder også bredere. Vanndyp ca. 40 cm. Vannet er nesten helt gjenvokst med vannhyasinter. Tørre sukkerrør står igjen langs stranden. Vannet er svært skittent og med en brun farge. Siktedypet er maksimum bare 5 cm. Vannet har ingen bevegelse og gir et skittent inntrykk.

Områdebeskrivelse:
Atskillige områder med sukkerrør finnes langs stranden og i umiddelbar nærhet av typelokaliteten står et tomt og forfallent bolighus. Landskapet er flatt, men i det fjerne kan vulkaner sees.

Spesielle anmerkninger:
I området hvor det er beplantet med sukkerrør, var det i det tørre året 1999 fortsatt mulig å se store mengder av det naturlige overflatevannet som ble benyttet til vanning. Det er vanskelig å si hvor lenge denne naturlige biotopen kan fortsette å eksistere, men trolig blir den borte i løpet av kort tid.

Lufttemperatur:
27,4 °C

Vanntemperatur:
14,6 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 10° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

761-San-Marcos-River
Allotoca diazi
San Marcos River
Foto: G.D. Sanders

 

 

762-San-Marcos-River-01
Allotoca diazi
San Marcos River
Foto von: G.D. Sanders

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allotoca diazi (Meek, 1902)

J.  Alvarez (1959) : Contribucion al conocimiento del genero Neoophorus. Ciencia  (19): 13-22
B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
S.E.  Meek (1902) : A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology  (6): 63-1128
S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252
E.  Meinema (1989) : Skiffia bilineata Bean, 1887. Poecilia Nieuws  (3): 45-48
A.C.  Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H  (44): 11-14
E.  Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276
E.  Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management  (1): 133-140