528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Allotoca diazi

MEEK, 1902

Untergattung Neoophorus HUBBS & TURNER, 1937
Zoogoneticus diazi MEEK, 1902
Zoogoneticus miniatus MEEK, 1902
Neoophorus diazi TURNER, 1937
Neoophorus diazi catarinae DE BUEN, 1942
Neoophorus diazi diazi DE BUEN, 1942
Neoophorus catarinae ALVAREZ, 1959
Neoophorus meeki ALVAREZ, 1959
Neoophorus diazi meeki RADDA, 1984
Allotoca catarinae SMITH & MILLER, 1987
Allotoca diazi SMITH & MILLER, 1987
Allotoca meeki SMITH & MILLER, 1987

Deze soort komt regelmatig in gezelschap van A. dugesii voor. Overigens zonder dat hieruit aanwijsbare hybriden ontstaan. Er zijn dus genetische barrières of een afwijkend balsspel dat dit onmogelijk maakt. De dieren van beide soorten hebben een overeenkomstig foerageergedrag en bewonen dezelfde delen van het biotoop. Ondanks de grotere afmeting van A. diazi ten opzichte van A. dugesii, heeft de eerste een uitgesproken voorkeur voor kleinere voedseldiertjes. Door beide soorten worden als aanvullingsvoedsel ook plantaardige delen opgenomen. Beide soorten komen, op alle vangplaatsen die wij gemonsterd hebben, in een beperkte populatiedichtheid voor.

 

358-_Allotoca_diazi_02
Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: H. J. Mayland.
Vindplaats: Lago de Patzcuaro, Michoacán, Mexico, Wildform, Man, 10 cm.

 

 

357-Allotoca_diazi_01
Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: E. Pürzl.
Vindplaats: Lago de Patzcuaro, Michoacán, Mexico, Wildform, Vrouw, 10 cm.

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

 

Vindplaats:
Nabij Patzcuaro, Michoacán, Mexico

Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 15:25 u.

Ligging Vindplaats:
Restpoelen langs de weg van Patzcuaro naar Quiroga, ongeveer 500 meter van de splitsing met de toevoerweg naar de snelweg van Uruapan naar Morelia.

Biotoopomschrijving:
Restpoelen, ongeveer 20 meter lang en 2 tot 3 meter breed. Volkomen dichtgegroeid met waterplanten en grassen. Het water is tussen 5 en 20 cm diep. Het water is troebel bruin van kleur en hevig door doorwadend vee verstoord (en belast). De bodem bestaat uit vette klei en afgevallen boombladeren. In het water drijft huisvuil.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving staan enkele woonhuizen. De vindplaats is op de rand van de urbanisatie van Patzcuaro en haar omliggende buurtschappen.

Opmerking:
Verschillende exemplaren van de gevangen vissen vertonen ernstige verminkingen en gezwellen. Waarschijnlijk is het water hier ernstig vervuild. Het water in dit biotoop is afkomstig van de bron bij Rancho El Molino.

Luchttemperatuur: 20,7 °C
Watertemperatuur:
16,2 °C

Ph 6.6
KH 3°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Rancho El Molino, Michoacán, Mexico

Datum:
14 december 1998 14.25 u.

Ligging Vindplaats:
Bron bij de gelijknamige (vervallen) watermolen in het dorpje San Rafael de Chapultepec, nabij Patzcuaro. De toegangsroute die volgens verschillende bronnen gevolgd moet worden is weliswaar circa 1 kilometer korter, deze is echter niet de eenvoudigste om te vinden. Eenvoudiger is het om vanuit Patzcuaro richting Quiroga te rijden. Na ongeveer 7 kilometer is er een afslag naar rechts naar het dorpje San Rafael de Chapultepec. Deze zandweg voert langs landerijen en woeste grond naar de bron, in 6,5 kilometer. Vanaf de andere zijde is zoals gezegd ook mogelijk, maar minder eenvoudig te vinden.

Biotoopomschrijving:
In een ronde poel ontspringt een bron die via een vertakkend stelsel van beekjes uiteindelijk voert naar het Patzcuaro-meer. Op de vangplaats nabij de bron loopt een smal en ondiep beekje door een weiland naar de vervallen watermolen. Dit stroompje stroomt haaks op de zandweg die dit gehucht doorsnijdt. Waterdiepte 10-20 cm, water helder. De bodem bestaat uit modder en keien. Hier en daar snel stromend. Diverse waterplanten zijn voorhanden, waaronder Waterhyacint dat op termijn het hele biotoop zal overwoekeren. De schade die hiervan het gevolg zal zijn zal een grote belasting op de (vis)fauna leggen, wellicht een te hoge.

Omgevingsbeschrijving:
Deze bron ontspringt in het uitgestrekte dorpje San Rafael de Chapultepec. Her en der staan huizen. Nabij de bron is een wasplaats waar locale vrouwen grote hoeveelheden was verwerken, met enorme hoeveelheden wasmiddel. De watermolen die al lang niet meer als zodanig in gebruik is, ligt ongeveer 100 meter lager in het dal. De omgeving is heuvelachtig en kijkt uit op het dal waarin Patzcuaro ligt.

Opmerking:
Dit kwetsbare biotoop staat sterk onder druk door overmatige belasting van het water. Verschillende gevangen exemplaren, van vooral Allotoca diazi, zijn geïnfecteerd met harpoen-diertjes.

Luchttemperatuur: 24.1 °C
Watertemperatuur:
18.1 °C

Meting op de vangplaats nabij de watermolen
Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 4 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

Meting nabij de wasplaats
Ph 6.6
KH 3°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 5 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
San Marcos II, Jalisco, Mexico

Datum:
20 december 1998 15.00 u.

Ligging Vindplaats:
Beek ten oosten van San Marcos. Deze vindplaats ligt op 5,5 kilometer ten westen van Etzatlan.

Biotoopomschrijving:
Deze smalle beek voert matig snel stromend water. De bedding is 2-3 meter breed en 30-60 cm diep. Het water is licht geelbruin van kleur en tot op de bodem doorzichtig. Langs de oevers groeien diverse moerasplanten. Waterhyacint is als drijfplant aanwezig. De beek stroomt onder de weg door.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving zijn enkel landbouwgronden. In de directe omgeving is bebouwing afwezig. De vallei waarin deze vindplaats zich bevindt maakte ooit deel uit van het Magdalena-bekken.

Opmerking:
Het water is waarschijnlijk sterk verontreinigd.

Luchttemperatuur: 30.5 °C
Watertemperatuur:
17.9 °C
 

Ph 7,4
KH 10°dH
GH/TH 14°dH
Nitraatgehalte 50 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

18 San_Marcos
Allotoca diazi
Vindplaats: San Marcos, Jalisco, Mexico

 

 

 

Vindplaats:
Nabij Patzcuaro, Michoacán, Mexico

Datum: 15 december 1999
Tijdstip:
10.50 u.

Ligging Vindplaats:
Restpoelen langs de weg van Patzcuaro naar Quiroga, ongeveer 500 meter van de splitsing met de toevoerweg, naar de snelweg van Uruapan naar Morelia.

Biotoopomschrijving:
Restpoelen, ongeveer 20 meter lang en 2 tot 3 meter breed. Volkomen dichtgegroeid met waterplanten en grassen. Het water is tussen 5 en 60 cm diep. Het water is troebel bruin van kleur en hevig door doorwadend vee verstoord (en belast). De bodem bestaat uit vette klei en afgevallen boombladeren. In het water drijft huisvuil.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving staan enkele woonhuizen. De vindplaats is op de rand van de urbanisatie van Patzcuaro en haar omliggende buurtschappen.

Opmerking:
Het water in dit biotoop is afkomstig van de bron bij Rancho El Molino. Deze locatie ziet er in vergelijk met 1998 beter uit (geen verminkte of aangetaste dieren aangetroffen, minder vuil in het water). Ook van een grotere uitdroging van het biotoop in vergelijk met vorig jaar is geen sprake.

Luchttemperatuur: 18.9 °C
Watertemperatuur:
10.2 °C

Ph 6.5
KH 4,5°dH
GH/TH 4°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

767-Patzcuaro-See_4
Allotoca diazi
Vindplaats: Patzcuaro-See, Michoacán, Mexico
Foto van: Peter Howard

 

 

 

768-Patzcuaro-See_4
Allotoca diazi
Vindplaats: Patzcuaro-See, Michoacán, Mexico
Foto van: Peter Howard

 

 

 

769-Patzcuaro-See_4
Allotoca diazi
Vindplaats: Patzcuaro-See, Michoacán, Mexico
Foto van: Sergio Arturo

 

 

 

770-Patzcuaro-See_4
Allotoca diazi
Vindplaats: Patzcuaro-See, Michoacán, Mexico
Foto van: Alfredo Garza Guarjardo

 

 

Vindplaats:
El Molino, Michoacán, Mexico

Datum: 15 december 1999
Tijdstip:
14.00 u.
 

Ligging Vindplaats:
Bron bij de gelijknamige (vervallen) watermolen in het dorpje San Rafael de Chapultepec, nabij Patzcuaro. De toegangsroute die volgens verschillende bronnen gevolgd moet worden is weliswaar circa 1 kilometer korter, deze is echter niet de eenvoudigste om te vinden. Eenvoudiger is het om vanuit Patzcuaro richting Quiroga te rijden. Na ongeveer 7 kilometer is er een afslag naar rechts naar het dorpje San Rafael de Chapultepec. Deze zandweg voert langs landerijen en woeste grond naar de bron, in 6,5 kilometer. Vanaf de andere zijde is zoals gezegd ook mogelijk, maar minder eenvoudig te vinden.

Biotoopomschrijving:
In een ronde poel ontspringt een bron die via een vertakkend stelsel van beekjes uiteindelijk voert naar het Patzcuaro-meer. Op de vangplaats nabij de bron loopt een smal en ondiep beekje door een weiland naar de vervallen watermolen. Dit stroompje stroomt haaks op de zandweg die dit gehucht doorsnijdt. Waterdiepte 10-20 cm, water helder. De bodem bestaat uit modder en keien. Hier en daar snel stromend. Diverse waterplanten zijn voorhanden, waaronder waterhyacint dat op termijn wellicht het hele biotoop zal gaan overwoekeren. De schade die hiervan het gevolg kan zijn zal een grote belasting op de (vis)fauna leggen, mogelijk een te hoge.

Omgevingsbeschrijving:
Deze bron ontspringt in het uitgestrekte dorpje San Rafael de Chapultepec. Her en der staan huizen. Nabij de bron is een wasplaats waar locale vrouwen grote hoeveelheden was verwerken, met enorme hoeveelheden wasmiddel. De watermolen die al lang niet meer als zodanig in gebruik is, ligt ongeveer 100 meter lager in het dal. De omgeving is heuvelachtig en kijkt uit op het dal waarin Patzcuaro ligt.

Opmerking:
Zie ook Biotoopgegevens BSKM 1998 loc. 31. In vergelijk met vorig jaar is de waterstand duidelijk lager. De totale indruk van het gehele biotoop is echter een vitalere. Dit kwetsbare biotoop staat sterk onder druk door overmatige belasting van het water. Verschillende gevangen exemplaren, van vooral Allotoca diazi, zijn geïnfecteerd met harpoen-diertjes.

Luchttemperatuur: 23.6 °C
Watertemperatuur:
18.0 °C

Ph 7,2
KH 4,5°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

708-15 Rancho_El_Molino
Allotoca diazi
Vindplaats: Rancho El Molino, Michoacán, Mexico

 

 

706-14_Rancho_El_Molino
Allotoca diazi
Vindplaats: Rancho El Molino, Michoacán, Mexico

 

 

761-San-Marcos-River_3
Allotoca diazi
Vindplaats: San Marcos Fluss
Foto van: G. D. Sanders

 

 

 

762-San-Marcos-River-01_3
Allotoca diazi
Vindplaats: San Marcos Fluss
Foto van: G. D. Sanders

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Allotoca diazi (Meek, 1902)

J. Alvarez (1959): Contribucion al conocimiento del genero Neoophorus. Ciencia (19): 13-22

C. A. Berlanga-Robles, J. Madrid-Vera & A. Ruiz-Luna (2002): Fish abundance and trophic structure from the commercial catch in Lake Patzcuaro, Mexico. Hydrobiologica (467): 117-122

A. Chacon-Torres & C. Rosas-Monge (1998): Water quality characteristics of a high altitude oligotrophic Mexican lake. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 237-243

F. De Buen (1942): Una nueva subespecie del Neoophorus diazi (Meek). Anales del Instituto de Biologica, Universidad National (1): 342-349

B. Kabbes (1999): Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35

S.E. Meek (1902): A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology (6): 63-1128

S.E. Meek (1904): The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252

E. Meinema (1989): Skiffia bilineata Bean, 1887. Poecilia Nieuws (3): 45-48

G. Mendoza (1962): The reproductive cycles of three viviparous Teleosts, Alloophorus robustus, Goodea luitpoldii and Neoophorus diazi. Biological Bulletin (123): 351-365

J. de Moree (2001): De Allotoca's. Poecilia Nieuws (1): 9-12

A.A. Orbe-Mendoza, J. Acevedo-García & J. Lyons (2002): Lake Pátzcuaro fishery management plan. Reviews in Fish Biology and Fisheries (12): 207-217

A.C. Radda (1986): De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H (44): 11-14

E. Soto-Galera et al (1998): Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276

E. Soto-Galera et al (1999): Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140