528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca dugesii

BEAN, 1888

Allotoca dugesii BEAN, 1888
Fundulus dugesii BEAN, 1888
Adinia dugesii JORDAN & EVERMANN, 1896
Zoogoneticus dugesii MEEK, 1902
Zoogoneticus dugesii MEEK, 1904
Allotoca dugesii TURNER, 1937
Allotoca vivipara DE BUEN, 1940
Allotoca dugesii SMITH & MILLER, 1980

Tysk navn:
Stahlblauer Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
BEAN, T. H. (1887): Descriptions of five new species of fishes sent by Prof. A. Dugés from the Provice of Guanajuato, Mexiko. Proc. U.S. Nat. Mus. 10: pp. 370 - 375.

Opprinnelse til artsnavnet:
dugesii = etter samleren Hr. DUGÉS, USA.

Typelokalitet:
Ukjent. (Guanajuato?), Meksiko

Metriske data:
Ryggfinne = 14 - 17 finnestråler
Analfinne = 11 - 12 (sjelden 13) finnestråler;

Dette er en goodeide med avrundet kropp, lite og tilspisset hode og en sterkt tilbaketrukket ryggfinne. Hannen blir 6 cm, hunnen opp til 7 cm lang. Øvre kroppshalvdel er olivenbrun, undersiden sølvblank skinnende. Fra øyet til haleroten finnes hos hannen en mørk midtstripe, mens denne hos hunnen er brutt enkelte steder. Det er også brede, mørke loddrette streker langs kroppssiden fulgt av lysere blå felter. Hos hannen er det mest er grønnlig skinn.

Det er problemer å avle Allotoca dugesii i akvarier, da vanskeligheter oppstår etter noen generasjoner og stammen dør ut.

Hardt vann med pH over 7 anbefales. Temperaturen skal være 18°C - 24°C. Svingninger i døgntemperaturen anbefales, som for alle goodeider. Arten bør ha akvarium på minst 100 liter, da hannene viser stor aggresjon mot hverandre, og fiskene er gode svømmere. Uansett bør de ha gode skjulesteder blant planter, stein og røtter. Denne goodeiden lever i naturen i elvesider og i strandregionen.

Foringen er uten problemer, dvs. flak-, frost- og levendefor, men også plantetilskodd skal gis. Likeledes bør det være alger i akvariet som fiskene kan beite på.

Oppdrett av denne arten er noe mer komplisert enn for mange andre goodeider. Fisk kaster opptil 30 unger i ett kull, men de er bare 5mm store. Hunnen bør settes i et godt tilplantet akvarium, da foreldrefiskene tar ungene.

Både Allotoca dugesii og Allotoca diazi forekommer på de samme biotoper, men en krysning mellom disse to artene er ennå ikke stadfestet. Trolig er det genetiske barrierer, og også forskjeller i parringsdansen som hindrer kryssbefruktning i å finne sted. Begge artene finnes på samme type biotop innen samme område. Begge finnes i mindre populasjoner, men er på tallrike forekomster, så arten er i dag ikke i fare for å forsvinne.

Allotoca dugesii har en temmelig ordinær kroppsform, men kan variere noe. I løpet av kort tid kan fargetegninger ende seg (eller mangle helt).

Det er påfallende at Allotoca diazi (på samme måte som Allotoca dugesii) i de undersøkte biotoper er regelmessig infisert med hundparasitter, som tar næring fra rygg- og halefinner.

 

Allotoca dugesii

(Tekst etter JAN DE MOREE, Nederland)

Dette er en påfallende vakker art, som blir 6 – 8 cm (eller mer), og holdes ofte i Poecilia Nederland.

Vi har funnet den blant annet ved Colonia Guadalupe og Rancho El Molino. Grunnfargen er ganske mørk- til lysgrå med minst 7 vertikale, brede avtagende blå striper, som ofte lyser vakkert opp.

Stammen fra Colonia Guadalupe har mer mørke blå bånd. Hannen er helt annerledes farget, grønn-gul, ofte rødlig med sømmer i finnene.

Arten er riktignok avlet i akvarium; med oppveksten av ungene er problematisk.

En vakker og robust fisk, som setter stor pris på levende for.

 

 

120-Allotoca dugesii 02
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Typelokalitet: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Meksiko.
Villform, Hunn, 4 cm.

 

 

119-Allotoca dugesii 01
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Typelokalitet: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Meksiko.
Villform, Hunn, 6,5 cm

 

 

121-Allotoca dugesii El Molino Dost 03
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko
Villform
Foto: Uwe Dost

 

 

124-Allotoca dugesii Weibchen El Molino Dost 06
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko, Hunn.
Villform
Foto: Uwe Dost

 

 

122-Allotoca dugesii Männchen Patzcuarosee Zufluss Dost 04
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko, Hann
Villform
Foto: Uwe Dost

 

 

123-Allotoca dugesii Weibchen bei Patzcuaro Dost 05
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko, Hunn
Villform
Foto: Uwe Dost

 

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i området), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 15.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Vannhull langs veien fra Patzcuaro til Quiroga, ca. 500 m etter krysset hvor det er avkjørsel til motorveien fra Uruapan til Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Vannhull på 20 m lengde og bredde på 2 - 3 m. Totalt tilvokst med vannplanter og gress. Vannet er 5-20 cm dypt, skittent og med brunlig farge. På grunn av frittgående kyr er det i tillegg sterkt belastet. Bunnen av feit leire og nedfallende blader. Det kastes husholdningsavfall i vannet.

Områdebeskrivelse:
Enkelte bolighus i området. Typelokaliteten er i kanten av tettstedet Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Forskjellige undersøkte fisk hadde forkrøplinger av kroppen og også byller fantes. Trolig er vannet på denne biotopen svært forurenset. Vannet kommer fra en kilde ved Rancho El Molino.

Lufttemperatur:
20,7 °C

Vanntemperatur:
16,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

768-Patzcuaro-See
Allotoca dugesii
Patzcuaro-Se, Michoacán, Meksiko
Foto: Peter Howard

 

 

767-Patzcuaro-See
Allotoca dugesii
Patzcuaro-Se, Michoacán, Meksiko
Foto: Peter Howard

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
14.12.1998, 14.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den forfalne vannmøllen. Rancho El Molino i det lille tettstedet San Rafael de Chapultepec, nær ved Patzcuaro. Tilkjøringsvei langs de ulike kildene må følges og denne er en kilometer kortere, men det er vanskeligere å finne typelokaliteten. Lettere er det å kjøre i retning Quiroga fra Patzcuaro. Etter ca. 7 km befinner man seg i nærheten av den lille landsbyen San Rafael de Chapultepec og det er en avkjøring til høyre. Denne grusveien fører langs jordbruksområder og gjerder etter ca. 6,5 km til kilden.

Biotopbeskrivelse:
Kilden ligger i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden, renner en smal liten bekk gjennom beitemarker frem til den forfallne vannmøllen. Bekken flyter også ved grusveien som fører gjennom beitemarker. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømming i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av siste tid har totalt overvokst biotopen, og kan skade fiskefaunaen.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass, hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter lenger inn i dalen. Området er kupert og er overfor dalen hvor Patzcuaro ligger.

Spesielle anmerkninger:
Denne sårbare biotopen er sterkt belastet, og mange fisk var infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
24,1 °C, 14.12.1998, 14.25

Vanntemperatur:
18,1 °C, 14.12.1998, 14.25

Vannmålinger:
PH: 6,8 (14.12.1998, kl. 14.25 )
KH: 2° dH (14.12.1998, kl 14.25)
GH/TH: 6° dH (14.12.1998, kl. 14.25)
Nitratmengde: 4 mg/l (ppm) (14.12.1998, kl. 14.25)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (14.12.1998, kl. 14.25)

 

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i nærområdet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 10.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Vannhull langs veien fra Patzcuaro til Quiroga, ca. 500 m etter avkjørsel, nær motorveien fra Uruapan mot Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Vannhull på 20 m lengde og bredde på 2 - 3 m. Totalt tilvokst med vannplanter og gress. Vannet er 5 - 20 cm dypt, skittent og med brunlig farge. På grunn av frittgående kyr er det i tillegg sterkt belastet. Bunnen av feit leire og nedfallende blader. Husholdningsavfall kastes i vannet..

Områdebeskrivelse:
Enkelte bolighus i området. Typelokaliteten er i kanten av tettstedet Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Vannet stammer fra brønnene ved Rancho El Molino. Biotopen virker bedre enn da den ble besøkt i 1998 (ingen forkrøplede fisk, lite skitt i vannet). Det er uvisst hvilken påvirkning en større uttørking har på biotopen.

Lufttemperatur:
18,9 °C, 15.12.1999, 10.50 .

Vanntemperatur:
10,2°C, 15.12.1999, 10.50 .

Vannmålinger:
pH: 6,5 15.12.1999, 10.50
kH: 4,5° dH 15.12.1999, 10.50
gH/TH: 4° dH 15.12.1999, 10.50
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) 15.12.1999, kl. 10.50
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) 15.12.1999, kl. 10.50 .

 

769-Patzcuaro-See
Allotoca dugesii
Patzcuaro-Se, Michoacán, Meksiko
Foto: Sergio Arturo

 

 

770-Patzcuaro-See
Allotoca dugesii
Patzcuaro-Se, Michoacán, Meksiko
Foto: Alfredo Garza Guarjado

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 14.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den tidligere omtalte (forfallne) vannmøllen i byen San Rafael de Chapultepec, nær Patzcuaro.

Lettest er det å kjøre i retning Quiroga fra Patzcuaro. Etter ca. 7 km befinner man seg i nærheten av den lille landsbyen San Rafael de Chapultepec og det er en avkjøring til høyre. Denne grusveien fører langs jordbruksområder og gjerder etter ca. 6,5 km til kilden. Det er også mulig å komme frem fra andre siden, men det er vanskeligere å finne typelokaliteten.

Biotopbeskrivelse:
Kilden ligger i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden, renner en smal liten bekk gjennom beitemarker frem til den forfallne vannmøllen. Bekken flyter også ved grusveien som fører gjennom beitemarker. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømning i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av siste tid har totalt overvokst biotopen, og kan skade fiskefaunaen.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass, hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter leger inn i dalen.
Området er kupert.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er vannstanden tydelig mindre, og denne sårbare biotopen belastes sterkt av forurenset vann. Fiskene er delvis infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
23,6°C, 15.12.1999, 14.00 .

Vanntemperatur:
18,0°C, 15.12.1999, 14.00 .

Vannmålinger:
pH: 7,2 15.12.1999, 14.00
kH: 4,5° dH 15.12.1999, 14.00
gH/TH: 5° dH 15.12.1999, 14.00
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) 15.12.1999, kl. 14.00
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) 15.12.1999, kl. 14.00.

 

708-15 Rancho_El_Molino
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

706-14 Rancho_El_Molino
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

724-Bild_14_Ort_Colonia_Guadalupe
Allotoca dugesii
Typelokalitet: Colonia Guadalupe, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allotoca dugesii (Bean, 1887)

T. H.  Bean (1887) : Description of five new species of fishes sent by prof A. Dugés from the provence of Guanajuato, Mexico. Proceedings US Nat. Museum  (10): 370-375
B. & R.  Clarke (1994) : Allotoca dugesi: the golden bumblebee Goodeid. Livebearers  (78): 6-6
F.  De Buen (1940) : Sobre una coleccion de peces de Los Laguas de Patzcuaro y Cuitzeo. Ciencia  (1): 306-308
I.  Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws  (5): 105-110
I.  Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous  (48): 5-10
H.  Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau  (3): 21-22
B  Kabber, S. Kabbes en F. Poeser (1998) : Verzorging en kweek van Allotoca maculata. Poecilia Nieuws  (6): 106-109
B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
D.  Lambert (0) : allotoca dugesi. Viviparous  (3): 0-
D.  Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous  (17): 0-
D.  Lambert (1989) : Mexico '87. Livebearers  (104): 7-9
D.  Lambert (1989) : Aztec gold. Livebearers  (107): 7-9
D.  Lambert (1990) : Mexico - the livebearer trail part 2. Aquarist & Pondkeeper  (April): 34-
D.  Lambert (1991) : Mexico's threatened livebearers. Livebearers  (116): 21-27
D.  Lambert (1993) : Allotoca dugesi. Livebearers  (129): 14-14
D.  Lambert (1998) : the livebearer world. Tropical Fish Hobbyist  (February): 168-170
S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-
A.C.  Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H  (44): 11-14
J.  Robinson (1993) : Allotoca dugesi. Livebearers  (131): 7-7
M.L.  Smith & R.R. Miller (1980) : Allotoca maculata, a new species of goodeid fish from Western Mexico, with comments on Allotoca dugesi. Copeia  (3): 408-417
B.  Snook (1985) : Goodeids. Livebearers  (83): 6-8
E.  Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276
E.  Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management  (1): 133-140
A.T.  Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous  (23): 0-