528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Chapalichthys encaustus

JORDAN & SNYDER, 1900

Chapalichthys encaustus JORDAN & SNYDER, 1900
Characodon encaustus JORDAN & SNYDER, 1900
Chaplichthys encaustus MEEK, 1902

Tysk navn:
Forellen – Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
JORDAN, D. S. & SNYDER, J. O. (1900): Notes on a collection of fishes from the rivers of Mexiko, with description of twenty new species. bull. U.S. Fish Comm., 1899: pp. 115 - 147.

Opprinnelse til artsnavnet:
encaustus (fra gresk) = innbrent (myntet på de sorte stripemønsteret langs kroppssiden).

Typelokalitet:
Lago de Chapala, nær Ocotlan, Jalisco, Meksiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 15 - 18 Finnestråler;
Analfinne = 15 - 17 Finnestråler.

Det er ikke vanskelig å holde Chapalichthys encaustus. Et akvarium på 100 liter er tilstrekkelig for en stim av denne fisken. Temperatur mellom 18°C og 22°C.

I naturen lever fiskene i hovedsak av levendefor, og dette bør etterstrebes under akvariehold. Ellers er de problemløse mht. foringen og tar flakfor. Hann blir ca. 6 cm, hunn ca. 8 cm.

Oppdrett er enkelt. Etter en drektighetstid på ca. 6 - 8 uker kastes opp til 50 ungfisk. En må passe på ungene, da utvokst fisk etterstreber ungene, og en tett beplantning er viktig. Da ungene er opp til 15mm store ved fødselen, er oppforing ingen problem.

I naturen lever Chapalichthys encaustus for det meste i de frie vannmasser. Langs stranden mellom vegetasjonen finnes bare ungfisk og høydrektige hunner.

Arten er en god og kraftig svømmer, som i korte perioder kan oppnå en høy fart. Den ofte publiserte jaktmetoden (å snappe insekter i luften) kunne BRIAN KABBES i løpet av sine intensive studier på lokaliteten ikke observere.

De tre undersøkte populasjoner skiller seg på kroppstegninger.

 

218-Chapalichthys encaustus 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: J. C. Merino.
Typelokalitet: Laguna de Chapala, Rio Grande de Santiago, Jalisco, Meksiko.
Typelokalitet: Rio Tanhuato, Michoacán, Meksiko, oppdrett, par på 6 og 8 cm.

 

 

219-Chapalichthys encaustus 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: J. C. Merino.
Typelokalitet: Laguna de Chapala, Rio Grande de Santiago, Jalisco, Meksiko.
Typelokalitet: Rio Tanhuato, Michoacán, Meksiko, oppdrettet hann, 6 cm.

 

 

220-Chapalichthys encaustus 03
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Typelokalitet: Laguna de Chapala, Rio Grande de Santiago, Jalisco, Meksiko.
Typelokalitet: Rio Tanhuato, Michoacán, Meksiko, oppdrettet, hann, 6 cm.

 

 

 

Typelokalitet:
Puente Collosio II, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
12.12.1998, 9.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
En bred kanal på vei 15D fra Guadalajara mot Meksiko by.

Biotopbeskrivelse:
Kanalen er minst 10 m bred og renner langsomt. Vanndybden er ukjent, men er trolig en meter. Vannet er grumset og med en grå farge. Siktedyp ca. 10 cm. Det finnes ingen vannvegetasjon. Bunn med slamholdig, blågrå leire.

Områdebeskrivelse:
Det er ingen bygninger i området. Kanalen er omsluttet av buskvegetasjon, hvor på åpne plasser gressende kyr. Landskapet er kupert. Flere høye vulkaner preger landskapsbildet.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
16,2 °C

Vanntemperatur:
15,9°C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
12.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
Langs stranden av Chapala-sjøen, direkte utenfor tettstedene Chapala, i retning mot Ajijic.

Biotopbeskrivelse:
En svært stort innsjø (Mexicos største)) med stor vannoverflate. På typelokaliteten er strandkanten flat og skrår jevnt ned mot sjøen. Mye vegetasjon finnes langs strandkanten, og består av sump- og vannplanter. Bunnforhold av leire. Vann et avgir en svak lukt av skyllevann, er svakt gulbrunt farget og klart.

Områdebeskrivelse:
Direkte utenfor landsbyene er en vei som fører rett til sjøen, men det er vanskelig å komme til selve vannet da det ikke er noen trapper. Noen hotell og boliger finnes i nærheten.

Spesielle anmerkninger:
På denne typelokaliteten forekom bare et fåtall fullvoksne fisk, mens ungfisk var vanlig. Trolig er sjøen sterkt belastet og truet. Det finnes så godt som intet fugleliv her.

Lufttemperatur:
20,5 °C

Vanntemperatur:
19,1°C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 18° dH
GH/TH: 12° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

779-Chapalasee-Fernando-Romero
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko
Foto: Fernando Romero

 

 

780-Chapalasee-Fernando-Romero
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko
Foto: Fernando Romero

 

 

781-Rio-Teuchitlan-Fernando-Romero
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko
Foto: Fernando Romero

 

 

782-Chapalasee-Fernando-Romero-03
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko
Foto: Fernando Romero

 

 

Typelokalitet:
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 10.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten innsjø i byen Orandino, noen kilometer vest for Jacone (nærheten av Zamora).

Biotopbeskrivelse:
En liten innsjø med forskjellige livsformer. Vannet er klart med en lett gråfarget grumsing. Forskjellige sump- og vannplanter vokser langs strandsonen, og de fleste fiskene holder til blant den overhengende vegetasjonen. Siktedyp minst 100 cm, men vanndyp er ukjent og trolig på flere meter. En smal avrenningskanal finnes på sjøens sydside.

Områdebeskrivelse:
En liten innsjø i midten av landsbyen. Noen hus og små bygninger på sydsiden, og en større vei går rundt sjøen. Sjøen benyttes av lokalbefolkningen til rekreasjonsområde.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
19,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: Josè Corona

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona
Chapalichthys encaustus
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: Josè Corona

 

 

508-Kees de Jong

 

Chapalichthys encaustus (Jordan & Snyder, 1900)

(1990) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws  (5): 82-84

O. Böhm (1985) : Het Mexicaanse hoogland; leefgebied van de Goodeidae. TI'H  (41): 9-11

J. Dawes (1997) : Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium  (342): 16-19

I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126

I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous  (49): 0-

H. Hieronimus (1993) : Biochemische Systematik der Goodeiden. DGLZ-Rundschau  (3): 63-63

K. de Jong (1995) : Nieuwe soorten in Nederland. Poecilia Nieuws  (6): 108-109

K. de Jong (2004) : Auf der Suche nach den Schwertträgern Mexiko 2002 (Teil 2). Das Lebendgebärenden Magazin  (1): 5-17

D.S.  Jordan & J.O. Snyder (1900) : Notes on a collection of fishes from the rivers of Mexico with description of twenty new species. Bulletin of the United States Fish Commission  (): 115-147

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

D. Lambert (1995) : Chapalichthys encaustus. Viviparous  (29): 0-

S.E.  Meek (1902) : A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology  (6): 63-1128

S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252

J. de Moree (2001) : Chapalichthys encaustus. Poecilia Nieuws  (2): 25-26

M.L.  Smith, T.M. Cavender & R.R. Miller (1975) : Climatic and biogeographic significance of a fish fauna from the late pliocene-early pleistocene of the lake Chapala basin. Papers on paleontology Univ. Michigan  (12): 29-38

E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276

E.C.  Taylor (1984) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws  (3): 4-7