528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Chapalichthys encaustus

JORDAN & SNYDER, 1900

Chapalichthys encaustus JORDAN & SNYDER, 1900
Characodon encaustus JORDAN & SNYDER, 1900
Chaplichthys encaustus MEEK, 1902

Dit is een vissoort die beslist de weidsheid van het open water zoekt. Langs de oevers, tussen de vegetatie konden alleen juveniele dieren en hoogdrachtige wijfjes worden aangetroffen. Deze vissoort is een goede en krachtige zwemmer die in korte afstanden hoge snelheden kan bereiken. Deze soort heeft een ruimer aantal leefmilieus waarin zij voorkomt, dan tot nu toe beschreven. Zie hiervoor de locaties. 24 en 27. Mannelijke dieren tot 8 cm lengte komen voor, in tegenstelling tot hetgeen vaak beschreven word. De in Hieronimus (1995) gegeven lengtes geven de werkelijkheid weer. De kenmerkende manier van jagen (het uit de lucht happen van insecten) kon door ons na intensieve observatie niet worden waargenomen. De drie verschillende populaties die door ons gevangen en vergeleken konden worden verschilden niet in tekening of lichaamsbouw.

 

Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: J.C. Merino.
Vindplaats: Rio Tanhuato, Michoacán, Mexico, Nachzucht, Pärchen, 6 und 8 cm.

 

 

Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: J. C. Merino.
Vindplaats: Rio Tanhuato, Michoacán, Mexico, Nachzucht, Man, 6 cm

 

 

Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: E. Pürzl.
Vindplaats: Rio Tanhuato, Michoacán, Mexico, Nachzucht, Man, 6 cm.

 

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Puente Collosio II, Michoacán, Mexico

Datum: 12 december 1998
Tijdstip:
9.00 u.

Ligging Vindplaats:
Een breed kanaal onder de tolweg van Guadalajara naar Mexico-stad, 15D.

Biotoopomschrijving:
Het kanaal is minstens 10 meter breed en stroomt traag. De diepte is onbekend, waarschijnlijk enkele meters. Het water is troebel en grijs van kleur. Zichtdiepte circa 10 cm. Geen watervegetatie aanwezig. De bodem bestaat uit modderige blauwgrijze klei.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving geen bebouwing. Het kanaal wordt omsloten door een open doornstruikenvegetatie, waartussen vee loopt te grazen. Het omringend landschap is heuvelachtig. Verschillende hogere vulkanen domineren het landschap.

Opmerking:
De hier gevangen vissen werden op goed geluk gevangen. Door het troebele water is het niet mogelijk de dieren vooraf te observeren.

Luchttemperatuur: 16.2 °C
Watertemperatuur:
15.9 °C

Ph 7,0
KH 6°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Chapala meer, Jalisco, Mexico

Datum: 12 december 1998
Tijdstip:
11.10 u.

Ligging Vindplaats:
Langs de oever van het meer, net buiten het dorp Chapala, richting Ajijic.

Biotoopomschrijving:
Zeer groot meer (het grootste meer van Mexico) met uitgestrekte watervlaktes. Op de vangplaats is de oever zeer ondiep en loopt slechts zeer geleidelijk af. Langs de oever een rijke vegetatie, bestaande uit diverse water- en moerasplanten. De bodem bestaat uit een kleiige sliklaag. Het water geeft een lichte rioolgeur af, is licht geelbruin van kleur en is helder.

Omgevingsbeschrijving:
Net buiten het dorp loopt langs het meer een hoge wandelpromenade. Het is moeilijk om van deze metershoge promenade bij de oever van het meer te komen, daar er geen trappen zijn die hierheen voeren. In de omgeving staan enkele hotels en woonhuizen.

Opmerking:
Op deze vangplaats komt slechts een geringe hoeveelheid individuen voor, zonder uitzondering juveniel. Waarschijnlijk is dit deel van het meer sterk door milieuvervuiling aangetast. Ook het vogelleven is hier nagenoeg afwezig.

Luchttemperatuur: 20.5 °C
Watertemperatuur:
19.1 °C

Ph 7,5
KH 18°dH
GH/TH 12°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

779-Chapalasee-Fernando-Romero_1
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Chapala-See, Jalisco, Mexico

 

 

 

780-Chapalasee-Fernando-Romero_1
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Chapala-See, Jalisco, Mexico

 

 

 

781-Rio-Teuchitlan-Fernando-Romero_3
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Chapala-See, Jalisco, Mexico

 

 

 

782-Chapalasee-Fernando-Romero-03
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Chapala-See, Jalisco, Mexico

 

 

Vindplaats:
Lago Orandino, Michoacán, Mexico

Datum: 13 december 1998
Tijdstip:
10.05 u.

Ligging Vindplaats:
Klein meer in het dorp Orandino, enkele kilometers ten westen van Jacona (nabij Zamora).

Biotoopomschrijving:
Een helder meer met een rijke variatie aan aquatiel leven. Het water is helder met een lichte grijze troebeling. Langs de oever groeien diverse water- en moerasplanten. Tussen de overhangende planten houden de meeste vissen zich op. De zichtdiepte is minstens 100 cm. Diepte onbekend, zeer waarschijnlijk meerdere meters. Aan de zuidzijde van het meer stroomt een smal af-wateringskanaaltje het meer uit. Hier houden zich met name Poecilia mexicana en Xiphophorus helleri op.

Omgevingsbeschrijving:
Het meertje ligt binnen de dorpskern. Nabij de zuidzijde staan enkele huizen en kleine winkeltjes. Rond het meer loopt een ruwe weg. Het meer wordt door de plaatselijke bevolking gebruikt als recreatieplaats.

Opmerking:

13 december 1998 10.05 u.
Luchttemperatuur:
20.3 °C
Watertemperatuur:
19.3 °C

15 december 1998 9.15 u.
Luchttemperatuur:
17.9°C
Watertemperatuur:
19.0°C

13 december 1998 10.05 u.
Ph 7,0
KH 3°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

15 december 1998 9.15 u.
Ph 6.8
KH 3°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Lago Orandino, Michoacán, Mexico

 

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona_6
Chapalichthys encaustus
Vindplaats: Lago Orandino, Michoacán, Mexico

 

 

Literatuur

508-Kees de Jong

 

Chapalichthys encaustus (Jordan & Snyder, 1900)

(1990): Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (5): 82-84

J. Alvarez (1963): Ictiologia Michoacana III. Los peces de San Juanico y de Tocumbo. Mich.. An. Esc. Nac. Cienc. Biol. (12): 111-138

O. Böhm (1985): Het Mexicaanse hoogland; leefgebied van de Goodeidae. TI'H (41): 9-11

J. Dawes (1997): Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium (342): 16-19

I. Dibble (1999): Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126

I. Dibble (2000): Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (49): 0-

H. Hieronimus (1993): Biochemische Systematik der Goodeiden. DGLZ-Rundschau (3): 63-63

K. de Jong (1995): Nieuwe soorten in Nederland. Poecilia Nieuws (6): 108-109

K. de Jong (2004): Auf der Suche nach den Schwertträgern Mexiko 2002 (Teil 2). Das Lebendgebärenden Magazin (1): 5-17

D.S. Jordan & J.O. Snyder (1900): Notes on a collection of fishes from the rivers of Mexico with description of twenty new species. Bulletin of the United States Fish Commission (): 115-147

B. Kabbes (1999): Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35

D. Lambert (1995): Chapalichthys encaustus. Viviparous (29): 0-

S.E. Meek (1902): A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology (6): 63-1128

S.E. Meek (1904): The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252

J. de Moree (2001): Chapalichthys encaustus. Poecilia Nieuws (2): 25-26

M.L. Smith, T.M. Cavender & R.R. Miller (1975): Climatic and biogeographic significance of a fish fauna from the late pliocene-early pleistocene of the lake Chapala basin. Papers on paleontology Univ. Michigan (12): 29-38

E. Soto-Galera et al (1998): Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276

E.C. Taylor (1984): Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (3): 4-7