528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Ilyodon furcidens

JORDAN & GILBERT, 1883

Characodon furcidens JORDAN & GILBERT, 1883
Ilyodon paraguayense EIGENMANN, 1907
Ilyodon furcidens TURNER, 1937
Balsadichthys xantusi HUBBS & TURNER, 1939
Ilyodon xantusi MILLER & FITZSIMONS, 1971
Ilyodon furcidens amecae KINGSTON, 1979
Ilyodon amecae RADDA, 1989

Tysk navn:
Colima - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskreivelse:
JORDAN, D. S. & GILBERT, C. H. (1882): Catalogue of the fishes collected by Mr. John Xantus at Cape San Lucas, which are now in the US Nat. Mus., with descriptions of eight new species. Proc. US Nat. Mus., 5: pp. 353 - 371

Opprinnelse til artsnavnet:
furcidens (lat.) = spaltede tenner

Typelokalitet:
Uklart, JORDAN & GILBERT angir Cape San Lucas. HUBBS (1932) kjenner trolig til feilen og oppgir Colima som utbredelseområde.

Meriske Data:
Ryggfinne = 14 - 17 finnestråler;
Bukfinne = 6 finnestråler;
Halefinne = 14 - 16 finnestråler.

Ilyodon furcidens stammer fra floder og vassdrag i de mexikanske delstatene Colima og Jalisco. Denne goodeiden blir vanligvis fanget i hurtigstrømmende vann, som i sydlige deler av Mesa Central til Stillehavet. Hanner og hunner kann bli ca. 10 cm lange.

Det er problemløst å holde arten Ilyodon furcidens. Akvarier fra 80 liter måstilles til rådighet. Vanntemperaturen bør ligge på mellom 18 °C og 26 °C. Det harde vannet bør ha en pH-verdi på ca. 7 - 9.

Da Ilyodon furcidens er en fredelig fisk kann den uten problem holdes is elskapsakvarium. Hannene kann jage hverandre noe, men det er uten at det kommer til skader. Det bør likevel bære skjulestder i akvariet i form av planter, stein og røtter. Det er også en fordel å holde flere hanner sammen, for å fordele kranglingen hannene i mellom.

Ilyodon furcidens er en livig, svømmevillig fisk som gjerne vil ha noe vannstrøm i akvariet. Med tiltagende alder kann eldre dyr utvikle en kraftig, bilende nakke.

Ernæringsmessig er den uten problem, og tar alle typer flak-, frost- og levendefor, men en viss andel plantekost er nødvendig. Alger bør også forekomme i akvariet, som et tilleggsfor. I naturen er livsforholdene til Ilyodon furcidens ganske forskjellige, men det er alle steder en tett algevekst.

Oppdrett lykkes egentlig av alle. Etter en drektighetstid på 7-8 uker kastes det ca. 20 ungfisk pr. kull, og ungene er 15-20 mm ved fødselen. Det er derfor ingen problem å fore de opp. Blir Ilyodon furcidens holdt i et spesialakvarium for seg selv, blir det etter hvert svært mange unger, da de voksne fiskene ikke tar ungene.

Det største kullet jeg har hørt om var på 54 unger i ett kull!

 

298-Ilyodon furcidens 08 Ron Anderson
Ilyodon furcidens, hunn
Foto: Ron Anderson

 

 

299-Ilyodon furcidens 09 Männchen Los Reyes del Sagado Dost
Ilyodon furcidens
Foto: Uwe Dost

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-Kanal, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 9.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal på østsiden av byen Zacapu, som renner fra Zacapu-sjøen till den oppdemte Presa Aristeo Mercado. Biotopen ligger i nærheten av en jernbanelinje.

Biotopbeskrivelse:
Kanalen er ca. 4 - 5 m bred med ukjent dyp. Vannet renner temmelig raskt og har en grumset gråfarge. Bunnforhold av feit, leireholdig slam. Langs stranden vokser forskjellige sump- og vannplanter. Vannhyasinter finner her og der som flyteplanter. Fiskene holder til stort sett i rolige bukter og områder i vannet.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er fabrikk og boliger, og litt lenger unna er en idrettsplass.

Spesielle anmerkninger:
På samme vis som i Zacapu-sjøen inneholder vannet her en liten mengde svovel.

Lufttemperatur:
11,1 °C

Vanntemperatur:
17,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 1° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado (i umiddelbar nærhet), Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
08.12.1998, 14.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten elv, 3400 m sør for Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
En smal og hurtigstrømmende liten bekk, som renner under veien. Vannet er 10-50 cm dypt og gråblå av farge. Bunnen kan ikke sees, og siktedypet er ca. 5 cm. Bortsett fra gress og vannhyasinter, er det ingen vegetasjon i vannet. En kulp finnes under bruen, og den er ca. 10 x 4 meter, med vanndyp over 100 cm. Her er bunnen av slamholdig leire og døde plantedeler.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med noen hus i nærheten. Like ved typelokaliteten gresser kyr på beitemarker, og langs stranden står enkelte busker.

Spesielle anmerkninger:
Flere bekker renner i nærheten, men ble ikke undersøkt pga. tidsmangel. I motsetning til hva som står beskrevet, er Allotoca regalis på denne typelokaliteten ikke sjelden, men forekommer i stort antall.

Lufttemperatur:
29,7 °C

Vanntemperatur:
19,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Ilyodon furcidens (Jordan & Gilbert, 1882)

B. Bishopp (1985) : The gold breasted goodeid. Livebearers (84): 3-5
O. Böhm (1989) : Fische aus dem Hochland Mexikos. TI (93): 19-20
G.M. Clayton & D.J. Price (1992) : Interspecific and intraspecific variation in resistance to ichtyophthiriasis among poeciliid and goodeid fishes. Journal of Fish Biology (40): 445-453
J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium (343): 8-11
H. Flöthmann (1991) : Beobachtungen bei der Haltung und Zucht von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (4): 83-85
R.C. Griffiths (1986) : Goodeids I have loved (or liked, anyway). Livebearers (85): 8-9
P. Hartman (1984) : Transporting goodeids. Livebearers (75): 19-19
P. Hartman (1989) : Ilyodon furcidens. Livebearers (104): 17-18
H. Hieronimus (1984) : Sind Ilyodon furcidens und Ilyodon xantusi nur Morphen einer einzigen Art?. DGLZ-Rundschau (4): 72-75
H. Hieronimus (1987) : Chromosomenuntersuchen an Ilyodon furcidens. DGLZ-Rundschau (3): 4-6
H. Hieronimus (1988) : Zur Wurfzahl von Lebendgebärenden, speziell Ilyodon xantusi. DGLZ-Rundschau (2): 20-20
H. Hieronimus (1990) : Zum Thema Kreuzungen bei Lebendgebärenden. DGLZ-Rundschau (4): 6-7
H. Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau (3): 21-22
C.L. Hubbs & C.L. Turner (1939) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. XVI. A revision of the Goodeidae. Miscellaneaous Publications University of Michigan (42): 1-80
K. de Jong (1985) : Hooglandkarpers. Poecilia Nieuws (2): 14-15
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (2000) : Ilyodon furcidens (Jordan & Gilbert, 1882). Viviparous (49): 0-
J.K. Langhammer (1994) : The lost treasure of the Aztecs Part VI - recent changes in the family Goodeidae. Livebearers (78): 3-3
J. Lyons (1997) : Fishes from the land of the trucha de tierra caliente. Freshwater & Marine Aquarium (7): 127-136
J. Lyons & S. Navarro-Perez (1990) : Fishes of the Sierra de Manantlan, West-Central Mexico. The Southwestern Naturalist (1): 32-46
S.E. Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252
M.K. Meyer (1988) : Mexikanische lebendgebärende Hochlandkärpflinge der Gattung Ilyodon. TI (88): 28-29
M.K. Meyer & W. Förster (1983) : Eine neue Ilyodon-Art aus Guerrero, Mexiko. Zoologische Abhandlungen, Staatliches Museum fur Tierkunde Dresden (16): 257-263
J. Paulo-Maya & P. Trujillo-Jiménez (2000) : Nueva especie de Ilyodon (Cyprinodontiformes: Goodeidae) de la cuenca de rÍo Balsas, México. Rev. Biol. Trop (48): 465-472
A.C. Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H (44): 11-14
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws (2): 40-43
J. Sabisch (2002) : Ilyodon xantusi Ein Erfahrungsbericht mit Hochlandkärpfling (Goodeiden). Aquaristik-Aktuell (2): 20-23
P. Schubert (1991) : Goodeiden im Pflanzenbecken - Helfen oder ...?. DGLZ-Rundschau (1): 16-16
H. Seeliger (1986) : Ein schöner Goodeide - Ilyodon furcidens. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (2): 7-8
B.J. Turner (1992) : Het verhaal van de Ilyodon II. Poecilia Nieuws (2): 39-41
B.J. Turner (1992) : Het verhaal van de Ilyodon. Poecilia Nieuws (1): 9-11
J. Vente (1985) : Hooglandkarpers, Goodeidae. Het Aquarium (3): 74-78
J. Vente (1986) : Ilyodon xantusi. Poecilia Nieuws (3): -
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36
G. Zurlo (1986) : Ilyodon xantusi, ein interessanter Hochlandkärpfling. Das Aquarium (November): 570-572