528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Ilyodon furcidens

Ik ben op zoe naar een Nederlandse vertaling.  Wie kan helpen?

JORDAN & GILBERT, 1883

Characodon furcidens JORDAN & GILBERT, 1883
Ilyodon paraguayense EIGENMANN, 1907
Ilyodon furcidens TURNER, 1937
Balsadichthys xantusi HUBBS & TURNER, 1939
Ilyodon xantusi MILLER & FITZSIMONS, 1971
Ilyodon furcidens amecae KINGSTON, 1979
Ilyodon amecae RADDA, 1989

Volgens Hieronimus (1995) is deze soort zeer variabel. Daar wij slechts vier populaties hebben kunnen vergelijken, kunnen wij dit niet bevestigen. De verschillen tussen deze populaties onderling zijn marginaal. Opvallend is dat deze vissen vrijwel in alle gevallen in een hoge populatiedichtheid voorkomen. De vissen zwemmen in losse scholen, waaronder zich vaak ook Poecilia sphenops bevinden. De dieren staan graag in vrij sterke stroming en houden zich op in open water. Bij verschillende populaties komen dieren voor met vinrot, vooral in de staartvin. Dit verschijnsel kon bij verschillende populaties worden waargenomen, zonder dat andere vissoorten last hadden van de geschetste aantasting. De dieren kregen tijdens het transport naar Nederland last van huidparasieten die niet te behandelen bleken te zijn.

 

Deutsche Bezeichnung:
Colima - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Unterfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Erstbeschreibung:
JORDAN, D. S. & GILBERT, C. H. (1882): Catalogue of the fishes collected by Mr. John Xantus at Cape San Lucas, which are now in the US Nat. Mus., with descriptions of eight new species. Proc. US Nat. Mus., 5: pp. 353-371

Herkunft des Artnamens:
furcidens (lat.) = gegabelte Zähne

Typusfundort:
Unklar, JORDAN & GILBERT geben Cape San Lucas an. HUBBS (1932) erkennt anscheinend den Irrtum und gibt Colima als Verbreitungsgebiet bekannt.

Meristische Angaben:
Dorsale = 14-17 Flossenstrahlen; Ventrale = 6 Flossenstrahlen;
Pectorale = 14-16 Flossenstrahlen.

Ilyodon furcidens stammt aus Flüssen und Teichen in den mexikanischen Bundesstaaten Colima und Jalisco. Diese Goodeiden werden gewöhnlich in schnellfließenden Gewässern angetroffen, welche die südlichen Hänge der Mesa Central zum Pazifik hin entwässern. Die Männchen und Weibchen erreichen eine Körperlänge von etwa 10 cm.

Die Haltung der Art Ilyodon furcidens gelingt problemlos. Becken ab 80 Liter Inhalt sollten zur Verfügung stehen.

Die Wassertemperatur sollte zwischen 18 °C und 26 °C liegen. Das harte Wasser sollte einen ph-Wert von ca. 7 bis 9 aufweisen.

Da es sich bei Ilyodon furcidens um einen friedlichen Fisch handelt, ist eine Haltung im Gesellschaftsbecken problemlos möglich. Weil sich die Männchen untereinander häufiger jagen, ohne sich allerdings zu verletzen, sollten Versteckmöglichkeiten im Becken in Form von Pflanzenbewuchs, Steinaufbauten und Wurzelholz vorhanden sein. Ebenso ist es von Vorteil, mehrere Männchen gleichzeitig zu pflegen, da sich dann mögliche, aber seltene Streitereien auf mehrere Tiere verteilen.

Ilyodon furcidens ist ein lebhafter, schwimmfreudiger Fisch, der daher auch Wasserströmung im Becken gut verträgt. Mit zunehmendem Alter kann sich bei den Tieren ein kleiner Nackenbuckel ausbilden.

In der Ernährung ist Ilyodon furcidens anspruchslos, d.h. Flocken-, Frost- und Lebendfutter aller Art wird angenommen, wobei ein pflanzlicher Anteil nicht fehlen sollte. Ebenso sollten Algen im Aquarium vorhanden sein, die ein zusätzliches Futter darstellen. In der Natur sind die Lebensräume von Ilyodon furcidens recht unterschiedlich; aber ein dichter Algenbewuchs findet sich überall.

Die Zucht gelingt eigentlich von allein. Es werden nach einer Trächtigkeitsdauer von etwa 7 - 8 Wochen pro Wurf bis ca. 20 Jungfische abgesetzt, die bei der Geburt bereits 15-20 mm groß sein können. Daher bereitet auch die weitere Aufzucht keinerlei Probleme. Wird Ilyodon furcidens im Artbecken gehalten, wird der Nachwuchs bald überhand nehmen, zumal die Alttiere den Jungen nicht nachstellen.

Die höchste mir bekannt gewordene Wurfzahl betrug 54 Jungtiere in einem Wurf!

 

298-Ilyodon furcidens 08 Ron Anderson
Ilyodon furcidens, Vrouw
Foto van: Ron Anderson

 

 

299-Ilyodon_furcidens_09_Mannchen_Los_Reyes_del_Sagado_Dost
Ilyodon furcidens, Man
Vindplaats: Los Reyes del Sagado
Foto van: Uwe Dost

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Zacapu Kanaal, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 9:20 u.

Ligging Vindplaats:
Kanaal aan de oostzijde van het stadje Zacapu. Stromend vanaf het Zacapu-meer naar het stuwmeer Presa Aristeo Mercado. De vangplaats is nabij een spoorbrug gelegen.

Biotoopomschrijving:
Het kanaal is ongeveer 4-5 meter breed en heeft een onbekende diepte. Het water stroomt matig snel en heeft een troebel grijze kleur. De bodemgrond bestaat uit vette kleiige modder. Langs de oever groeien diverse water- en moerasplanten. Waterhyacint treedt hier en daar als drijfplant op. De aanwezige vissen houden zich hoofdzakelijk op in de luwte en in ondiep water.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving liggen enkele fabrieken en staan enkele woonhuizen. Een groot bedrijfssportveld ligt op enkele tientallen meters afstand.

Opmerking:
Evenals in het Zacapu-meer bevat het water hier een lichte zwavel concentratie.
Luchttemperatuur: 11.1 °C
Watertemperatuur: 17.4 °C
Ph 6.4
KH 1°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Nabij Los Reyes de Salgado, Michoacán, Mexico
Datum: 08 december 1998
Tijdstip: 14:30 u.

Ligging Vindplaats:
Naamloos stroompje, 3400 meter ten zuiden van Los Reyes de Salgado.

Biotoopomschrijving:
Een smal en snel stromend beekje dat onder de weg door loopt. Het water is 10-50 cm diep en grijsblauw van kleur. De bodem is niet zichtbaar, zichtdiepte ongeveer 5 cm. Op grassen en enkele Waterhyacinten na geen watervegetatie. Onder de brug is een restpoel blijven staan van circa 10 bij 4 meter. De diepte is groter dan 100 cm. De bodemgrond van dit biotoop bestaat uit modderige klei en afgestorven plantendelen.

Omgevingsbeschrijving:
Heuvellandschap met enkele boerderijen in de nabijheid. In de directe omgeving grazen koeien op weidegrond. Langs de oever staan enkele struiken.

Opmerking:
In de omgeving stromen nog diverse vergelijkbare stroompjes die door tijdgebrek niet zijn onderzocht. In tegenstelling tot hetgeen in de literatuur vermeld staat is Allotoca regalis op deze vangplaats niet zeldzaam en eenvoudig in grotere aantallen te vangen.
Luchttemperatuur: 29.7 °C
Watertemperatuur: 19.1 °C
Ph 7,0
KH 4°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 2 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado, Jalisco, Mexico
Datum: 08 december 1998
Tijdstip: 15:05 u.

Ligging Vindplaats:
Beek aan de zuidelijke rand van het dorp, de weg naar Uruapan. Tegenover een politiepost.

Biotoopomschrijving:
Snelstromende, vertakkende beek. Bedding 100 tot 200 cm breed en 30 tot 80 cm diep. Langs de oever hier en daar sterk met grassen dichtgegroeid. Het water is helder met lichte, grijze sluier. Het water is tot op de bodem doorzichtig. De bodem bestaat uit vette klei en organisch materiaal. De gevangen vissen houden zich op in matig snel stromende en luwe plekken op.

Omgevingsbeschrijving:
Dit biotoop ligt op de rand van de bebouwde kom, waardoor er in de omgeving een aantal woonhuizen staan. Op enkele tientallen meters afstand is een kleine politiepost gesitueerd. Deze beek stroomt door een aantal velden waarop kleinfruit (bramen) verbouwd wordt. Iets verder gelegen zijn een aantal suikerrietvelden.

Opmerking:
De direct aan de beek grenzende fruitvelden worden rijkelijk bespoten met allerhande chemische bestrijdingsmiddelen. Te vrezen valt dat een deel der middelen door drift of uitspoeling in dit kwetsbare biotoop terecht zal komen.
Luchttemperatuur: 28.0 °C
Watertemperatuur: 19.2 °C
Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado II, Michoacán, Mexico
Datum: 11 december 1998
Tijdstip: 15.35 u.

Ligging Vindplaats:
Afwateringskanaal ten zuiden van het dorp Los Reyes de Salgado.

Biotoopomschrijving:
Een snel stromend en vertakkend stelsel van afwateringskanalen. Deze kanalen verzorgen de afwatering van de omliggende suikerrietvelden. Deze kanalen zijn gelegen langs een brede zandweg die door de velden voert. Het kanaal is tussen 100 en 300 cm breed en 20-80 cm diep. Op enkele overhangende oeverplanten na is er geen watervegetatie aanwezig. Het water is melkachtig troebel en de bodem is dan ook meestal niet zichtbaar. Deze bodem bestaat uit modderige klei.

Omgevingsbeschrijving:
Suikerrietvelden omgeven de vindplaats. Er is in de directe omgeving geen bebouwing aanwezig.

Opmerking:
De vissen houden zich op in luwe bochten en armen. Allotoca regalis is hier niet erg talrijk.
Luchttemperatuur: 28.3 °C
Watertemperatuur: 19.4 °C
Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado, Michoacán, Mexico
Datum: 17 december 1999
Tijdstip: 14.05 u.

Ligging Vindplaats:
Beek aan de zuidelijke rand van het dorp, de weg naar Uruapan. Tegenover een politiepost.

Biotoopomschrijving:
Snelstromende, vertakkende beek. Bedding 100 tot 200 cm breed en 30 tot 80 cm diep. Langs de oever hier en daar sterk met grassen dichtgegroeid. Het water is helder met lichte, grijze sluier. Het water is tot op de bodem doorzichtig. De bodem bestaat uit vette klei en organisch materiaal. De gevangen vissen houden zich op matig snel stromende en luwe plekken op.

Omgevingsbeschrijving:
Dit biotoop ligt op de rand van de bebouwde kom, waardoor er in de omgeving een aantal woonhuizen staan. Op enkele tientallen meters afstand is een kleine politiepost gesitueerd. Deze beek stroomt door een aantal velden waarop kleinfruit (bramen) verbouwd wordt. Iets verder zijn een aantal suikerrietvelden gelegen.

Opmerking:
Zie ook Biotoopgegevens BSKM 1998 loc. 18. In vergelijk met vorig jaar zijn de waterlopen enigszins veran-derd. Zeer opvallend is dat vorig jaar Poecilia reticulata (Peters, 1859) hier zeer talrijk was, maar dit jaar slecht in een tweetal gevangen dieren kon worden aangetoond. De direct aan de beek grenzende fruitvelden worden rijkelijk bespoten met allerhande chemische bestrijding-smiddelen. Te vrezen valt dat een deel der middelen door drift of uitspoeling in dit kwetsbare biotoop terecht zal komen.
Luchttemperatuur: 27.9 °C
Watertemperatuur: 18.5 °C
Ph 7,0
KH 3°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Ilyodon furcidens (Jordan & Gilbert, 1882)

B. Bishopp (1985) : The gold breasted goodeid. Livebearers  (84): 3-5

O. Böhm (1989) : Fische aus dem Hochland Mexikos. TI  (93): 19-20

G.M.  Clayton & D.J. Price (1992) : Interspecific and intraspecific variation in resistance to ichtyophthiriasis among poeciliid and goodeid fishes. Journal of Fish Biology  (40): 445-453

J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium  (343): 8-11

H. Flöthmann (1991) : Beobachtungen bei der Haltung und Zucht von Goodeiden. DGLZ-Rundschau  (4): 83-85

R.C.  Griffiths (1986) : Goodeids I have loved (or liked, anyway). Livebearers  (85): 8-9

C. Grimes (1980) : Birth is not always a "blessed event". Livebearers  (52): 3-5

P. Hartman (1984) : Transporting goodeids. Livebearers  (75): 19-19

P. Hartman (1989) : Ilyodon furcidens. Livebearers  (104): 17-18

H. Hieronimus (1984) : Sind Ilyodon furcidens und Ilyodon xantusi nur Morphen einer einzigen Art?. DGLZ-Rundschau (4): 72-75

H. Hieronimus (1987) : Chromosomenuntersuchen an Ilyodon furcidens. DGLZ-Rundschau  (3): 4-6

H. Hieronimus (1988) : Zur Wurfzahl von Lebendgebärenden, speziell Ilyodon xantusi. DGLZ-Rundschau  (2): 20-20

H. Hieronimus (1990) : Zum Thema Kreuzungen bei Lebendgebärenden. DGLZ-Rundschau  (4): 6-7

H. Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau  (3): 21-22

C.L.  Hubbs & C.L. Turner (1939) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. XVI. A revision of the Goodeidae. Miscellaneaous Publications University of Michigan  (42): 1-80

K. de Jong (1985) : Hooglandkarpers. Poecilia Nieuws  (2): 14-15

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

D. Lambert (2000) : Ilyodon furcidens (Jordan & Gilbert, 1882). Viviparous  (49): 0-

J.K.  Langhammer (1994) : The lost treasure of the Aztecs Part VI - recent changes in the family Goodeidae. Livebearers  (78): 3-3

J. Lyons (1997) : Fishes from the land of the trucha de tierra caliente. Freshwater & Marine Aquarium  (7): 127-136

J. Lyons & S. Navarro-Perez (1990) : Fishes of the Sierra de Manantlan, West-Central Mexico. The Southwestern Naturalist  (1): 32-46

S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252

M.K.  Meyer (1988) : Mexikanische lebendgebärende Hochlandkärpflinge der Gattung Ilyodon. TI  (88): 28-29

M.K.  Meyer & W. Förster (1983) : Eine neue Ilyodon-Art aus Guerrero, Mexiko. Zoologische Abhandlungen, Staatliches Museum fur Tierkunde Dresden  (16): 257-263

J. Paulo-Maya & P. Trujillo-Jiménez (2000) : Nueva especie de Ilyodon (Cyprinodontiformes: Goodeidae) de la cuenca de rÍo Balsas, México. Rev. Biol. Trop  (48): 465-472

A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-43

A.C.  Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H  (44): 11-14

J. Sabisch (2002) : Ilyodon xantusi Ein Erfahrungsbericht mit Hochlandkärpfling (Goodeiden). Aquaristik-Aktuell  (2): 20-23

P. Schubert (1991) : Goodeiden im Pflanzenbecken - Helfen oder ...?. DGLZ-Rundschau  (1): 16-16

H. Seeliger (1986) : Ein schöner Goodeide - Ilyodon furcidens. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (2): 7-8

B.J.  Turner (1992) : Het verhaal van de Ilyodon. Poecilia Nieuws  (1): 9-11

B.J.  Turner (1992) : Het verhaal van de Ilyodon II. Poecilia Nieuws  (2): 39-41

J. Vente (1985) : Hooglandkarpers, Goodeidae. Het Aquarium  (3): 74-78

J. Vente (1986) : Ilyodon xantusi. Poecilia Nieuws  (3): -

L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium  (2): 32-36

G. Zurlo (1986) : Ilyodon xantusi, ein interessanter Hochlandkärpfling. Das Aquarium  (November): 570-572