528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Characodon garmani

JORDAN & EVERMANN, 1898

Characodon garmani JORDAN & EVERMANN, 1898
Characodon lateralis GARMAN, 1895
Characodon garmani JORDAN & EVERMANN, 1898
Characodon lateralis REGAN, 1906
Characodon garmani SMITH & MILLER, 1986

Tysk artsnavn:
Parras - Goodeide

Typelokalitet:
Parras, Coahuila, Jalisco, Mexiko.

Characodon garmani forekom i et lite, innelukket vassdrag til Parras og Rio Mezquital i nærheten av Coahuila i den meksikanske delstaten Jalisco. Arten døde ut i sitt naturlige miljø mellom 1900 og 1953. En undersøkelse i 1953 viste at det ikke lenger var noen naturlige kilder på forekomsten, men vannet fra kildene var ført til et reservoar hvor det kun fantes karpefisk. Herfra ble vannet ledet direkte til en bomullsåker og til jordene. Også andre vann var sterkt utnyttet for industriformål, og det var ikke lenger noe fisk i disse. Med unntak av en preservert hunn av Characodon garmani finnes ingen videre fisker av denne arten. Etter min viten, finnes det ikke akvariepopulasjoner og heller intet fotografi av fisken.

 

BRIAN KABBES satt sammen en sammenstilling over Characodon garmani, som kan være av interesse:

 

Jeg har noen nyheter om Characodon:

Finnestedet for Characodon garmani er Parras i den meksikanske delstaten Coahuila. Jeg var i denne landsbyen i 1999, men fant intet unntatt noen guppyer. År 2000 var jeg igjen tilbake til byen Durango, som er kjent for sine to eksisterende arter av Characodon. Tilfeldigvis kom jeg til en liten landsby, ca. 7 km øst for Durango-byen, og denne lille landsbyen heter Parras (del Fuente).

Jeg antar bare at dette er samme Parras som er angitt i originalbeskrivelsen av finnestedet, hvor Characodon garmani ble fanget for lenge siden. Lokaliteten her virker mye mer innlysende enn Parras ved Coahuila. Det var først ikke mulig å finne noen fisker i Parras (Durango), men ikke langt unna Parras (del Fuente) ligger byen Armado Nervo, og her ble en (trolig ny) art fanget. Jeg tror at denne arten, eller kanskje en fra nærheten av Abraham Gonzales trolig er arten som har vært savnet så lenge - Charcodon garmani.

Så langt BRIAN KABBES. Videre undersøkelser kommer sikkert til å oppklare dette i fremtiden

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Characodon garmani Jordan & Evermann, 1896

H.  Hieronimus (1987) : Characodon audax, Smith & Miller, een nieuwe goodeidae. Poecilia Nieuws  (4): 52-55
D.  Lambert (1997) : The livebearer world: Goodeids of the genus Characodon. Tropical Fish Hobbyist  (September): 146-150
S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252
R.R.  Miller, J.D. Williams & J.E. Williams (1990) : Extinctions of North American fishes during the past century. Livebearers  (113): 11-21