528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Goodea

JORDAN, 1880

Xenendum JORDAN & SNYDER, 1900

Det er ulike oppfatninger om klassifiseringen av denne artens ulike variasjoner og former. Enten blir de behandlet som egne arter eller som underarter til Goodea atripinnis. Her blir Goodea atripinnis regnet som en enkelt art. Videre vitenskapelig forskning vil en dag bringe klassifiseringen for en riktig inndeling.

Til slekten Goodea hører en art; og slekten er altså monotypisk. Av alle goodeider har denne videst utbredelse.

Dette er store, sølvfargede fisk, som virker imponerende med sitt rolige og fredlige vesen. De kjennes på den kraftige kroppsbygningen med rygg- og analfinne langt bak og med en dyp munnspalte med tallrike gjellebuer.

Selv om det er stor variabilitet i kroppsform og tegninger og fargemønster, blir alle former av Goodea regnet til en art, Goodea atripinnis.

Hvis Goodea – som alle andre høylandstannkarper – ikke blir holdt i bløtt og surt vann, er pleien av fiskene uten problemer. Hvis fiskene ikke holdes for varmt, vil det heller ikke bli problem med avkommet, noe som kan skje etter noen generasjoner. Svingninger i temperatur er ønskelig for alle fisk, som ikke stammer fra tropene, og Goodea er intet unntak.

Goodea blir benyttet som mat hos den meksikanske befolkningen og fiskene fanges med nett.