528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca goslinei

SMITH & MILLER, 1987

Neoophorus HUBBS & TURNER, 1937
Neoophrus spec. UYENO ET AL., 1983
Allotoca goslinei SMITH & MILLER, 1987

Tysk navn:
Goslines Kärpfling

Typelokalitet:
Rio Potrero Grande, tilflod til Rio Ameca, 10 km vest for byen Ameca på veien til Atenguillo, Jalisco, Meksiko.
Arten har sitt område i størstedelen av Ameca-systemet.

Allotoca goslinei ble trolig importert av RADDA til Europa.

Som det engelske navnet benyttet av SMITH & MILLER antyder (”Banded Allotoca”), har Allotoca goslinei sorte flekker på kroppen, temmelig regelmessige og i tillegg kan danne tverrbånd. Fargene er svake, men det er på ingen måter en uattraktiv fisk.

Allotoca goslinei blir bare ca. 6 cm, men oppnår kjønnsmodenhet alt ved 4 cm. Fra andre Allotoca-arter skilles Allotoca goslinei forøvrig på større antall ryggvirvler og finnestrålene på rygg- og analfinne. Kjønnet kan bare sees på hannens omdannede bukfinne, og en noe spissere ryggfinne.

I sin naturlige biotop lever Allotoca goslinei på flate strandsoner eller oversvømte områder, som er dekket med planter og har en vanndybde på 10-30 cm. Temperaturen i denne delen av høylandet er om våren sjelden over 20°C.

 

Allotoca goslinei

(Tekst etter JAN DE MOREE, Nederland)

Trolig er dette en art som står i stor fare for å forsvinne i sitt naturlige miljø. Til tross for leting på flere plasser, var vi ikke i stand til å bekrefte artens tilstedeværelse. Kun ved byen Ameca, i elven Rio Potrero Grande, kunne vi finne noen få dyr. På slutten av tørketiden var det bare svært lite vann igjen, til tross for at det var svært kaldt.

Fiskens farge er brun-grå, med striper og, noe som et ett kjennetegn, ett sort punkt midt på kroppen.

Arten er alt-eter, men det er ellers få erfaringer fra å holde den i akvarium.

 

 

Allotoca goslinei

Skrevet af: Michael Leonard Smith & Robert Rush Miller

Dansk bearbejdelse af MICHAEL LARSEN.
 
Dette er en oversættelse og bearbejdelse af førstegangsbeskrivelsen af Allotoca goslinei som blev publiceret i Copeia 1987(3), pp.610-616.


Goodeide slægterne Allotoca og Neoophorus blev opstillet af Hubbs og Turner i 1939 som entydige slægter fra Zoogeneticus opstillet af Meek. Der er indsamlet mange former siden 1939 og som et resultat er der tilføjet flere fisk i begge slægter og en af disse er Allotoca goslinei. Yderligere former er indsamlet i Rio America bassinet, Rio Balsas bassinet og i Lake Chapala, men det indsamlede materiale er så dårligt at det er problematisk at få dem placeret i slægter og givet dem navne. Hvis man ser på nogle sensoriske kanaler i hovedet og på fosterets navlestreng påstår Smith & Miller at Allotoca og Neoophorus er en entydig udviklingsmæssig familie og de mener ikke der er belæg for at have to. De omklassificerer Neoophorus til Allotoca og fiskene hedder så Allotoca dugesi (Bean), A. maculata (Smith & Miller), A. diazi (Meek), A. catarinae (deBuen), A. meeki (Alvarez) og A. goslinei (Smith & Miller).

Den nye art A. goslinei har nogle ligheder med de andre fisk i slægten, ellers ville den jo ikke hedder Allotoca. Den henføres til slægten på grund af bl.a. de sensoriske kanaler i hovedet af goodeiderne. Den adskiller sig fra de andre goodeider ved bl.a. antallet af stråler i rygfinnen, analfinnen, en mørk streg i halefinnen, antallet af kromosomer og nogle ekstra sensoriske kanaler i hovedet. Alle disse oplysninger stammer fra eksemplarer i alle størrelser indsamlet fra 23. feb. 1976 til 20. jan. 1981. Det blev til 32 voksne og en af disse leverede 16 unger, så alt i alt er arten bestemt på 48 eksemplarer. Holotypen som den allerførste indsamlede kaldes var en udvokset han, som blev indsamlet i Río Potrero Grande (biflod til Río Amega) ca. 10 km. vest for byen Amega på vejen til Atenguillo, Jalisco, Mexico.

I morfologi (læren om organismers form og bygning) ligner den mest A. maculata og A. dugesi som Smith & Miller beskrev i 1980. På tegningen af holotypen kan du se formen og pigmenteringen. Den ligner andre goodeider ved, at de bagerste finner sidder på samme måde. Rygfinnen begynder bagved bugfinnen og en smule før analfinnen, som man godt kan se på tegningen. De bagerste finneplaceringer anses af Ichthyologer (Ichthyologi er læren om fisk og padder) for at være primitiv, da den også findes i søstergruppen af goodeider Empetrichthys og Crenichthys og i de fjerne beslægtede cyprinodontoider Fundulus og Profundulus.

Som på andre goodeider er de forreste finnestråler i hannens analfinne omdannet til parringsorgan. Herudover adskiller kønnene sig ved størrelse og placeringen af rygfinnen. Hannens rygfinne begynder længere fremme på kroppens end hunnens. Den tydelige forskel i køn ved hjælp af finne placering adskiller den fra andre Allotoca'er og tolkes som et artsspecifikt kendetegn. Rygfinnen er længere hos hannen end hos hunnen, men der er ingen forskel i antallet af rygfinnestråle som hos Characodon og Girardinichthys. Der er også kønsforskel i farverne. Hannen har en mørk plet midt på kroppen lige over bugfinnen, og der kan være en eller to foran denne. Hunnen har alle tre pletter og en sort plet ved roden af analfinnen og en mindre på begge sider af gattet. Begge fisk har ca. 16 lodrette bånd henover kroppen.

Typelokaliten for Allotoca goslinei er Río Potero Grande og på stedet hvor de er fanget, flyder floden gennem en dal med stejle skrænter og et snoet løb. Der er masser af skygge fra skrænterne og fra piletræer. Arten blev kun fanget et sted, nemlig i en stille pool med klar til let mudret vand. Poolen var ca. 23 m. lang og mellem 3,2 og 3,8 m. i bredden. Dybden var op til 1,2 m. i den sydlige ende som var meget skrående og med et bundlag af sand, mudder og sten af forskellig størrelse. Der var rigelig med trådagtige alger og der var små øer af flydende planter. I den tørre sæson var strømmen mellem lidt og ingenting. Poolen var den sidste pool inden floden flød ud af dalen og faldt meget brat til Río Amega.

Allotoca goslinei blev primært fundet på lavt vand (15-26 cm.) under flydeplanter (Vandhyacinter, alger og en Nasturium-lignende plante) langs den langsomt skrånende nord side af poolen. Den største fangst kom fra et træk under en klump flydende planter ca. 3 m. lang og som strakte under 1 m. ud i poolen. Vandtemperaturen blev målt ved de tre besøg og var mellem 16-24 °C. Besøgene var fra midt i februar til midt i marts. Der blev også fanget andre fisk samtidigt og det var en Catastomid, Moxostoma mascotae, En anden goodeide af slægten Allodontichthys som endnu ikke er artsbestemt. De fangede også Poeciliopsis infans. Der blev også fanget frøer og haletudser af slægten Rana.

Fisken er opkaldt efter William A. Gosline, som en anerkendelse af hans arbejde med sensorisk kanaler i hovedet af Cyprinodontoide fisk.

 

 

208-Allotoca goslinei 03 M Ströbel
Allotoca goslinei, hann
Foto: Martin Stroebel

 

 

207-Allotoca goslinei 02 M Ströbel
Allotoca goslinei, hunn
Foto: Martin Stroebel

 

 

206-Allotoca goslinei 01 M Ströbel
Allotoca goslinei, hunn
Foto: Manfred Stroebe

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allotoca goslinei Smith & Miller, 1987

H.  Hieronimus (1988) : Ein neuer Goodeide - Allotoca goslinei Smith & Miller 1975. DGLZ-Rundschau  (2): 19-19
H.  Hieronimus (1989) : Neue Lebendgebärende. DATZ  (1): 7-8
D.  Lambert (0) : Allotoca goslinei Smith & Miller, 1987. Viviparous  (33): 0-
C. van de Sande (1988) : Allotoca goslinei Smith&Miller, 1987. Poecilia Nieuws  (3): 42-43
M.L.  Smith & R.R. Miller (1988) : Allotoca goslinei, A new Species of Goodeid Fish from Jalisco, Mexico. DGLZ-Rundschau  (2): 12-18l