528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allodontichthys hubbsi

MILLER & UYENO, 1980

Tysk navn:
Hubbs´ Grundkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
MILLER, R. R. & UYENO, T. (1980):”Allodontichthys hubbsi, a New Species of Goodeid Fish from Southwestern Meksiko”. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mich. 692: pp. 1-13.

Opprinnelse til artsnavnet:
hubbsi = etter Dr. CARL L. HUBBS, USA

Typelokalitet:
Tilflod til Rio Tuxpan, 8 km nord for Pihuamo, i nærheten av tilfloden til Rio Terrero, Jalisco i Meksiko.

Metriske mål:
ryggfinne = 14 - 16 finnestråler;
analfinne = 14 - 17 finnestråler;
halefinne = 16 - 18 finnestråler;
bukfinnen = 6 finnestråler,

Allodontichthys hubbsi er ikke vanskelig å holde i akvarium, men det er viktig at de får plass – ca. 60 liter for hver fisk, og har mange skjulesteder i form av beplantning, steiner og røtter. Temperaturen bør ligge på 18 °C til 23 °C, og gjerne med dag- og nattvariasjoner. Vannet skal være hardt og med en pH på 7 eller høyere.

Allodontichthys hubbsi er en utpreget bunnfisk, som lever tilbaketrukket mellom steiner og røtter, som gjerne skal ha algevekst. Arten er sterkt revirstridig, og reviret forsvares mot andre hanner så energisk at inntrengere kan bli drept.

Allodontichthys hubbsi har ingen større krav til ernæring, men tar gjerne flakfor, frostfor og levendefor. Et visst innhold av vegetabilsk næring bør gis, som f. eks. spinat. Ellers er det ikke den enkleste fisken å avle. En forutsetning er at vannet holder en tilstrekkelig lav temperatur. Eldre fisk jager ikke ungfisk i større grad, så hunnen trenger ikke overføres til et nytt akvarium ved fødsel.

 

203-Allodontichthys hubbsi 01
Allodontichthys hubbsi
Etter:: Aqualog Verlag
Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: O. Boehm.
Typelokalitet: Rio Tuxpan, Jalisco, Meksiko, villform, hunn 6 cm

 

 

Allodontichthys-hubbsi-Verbreitung-Rauchenberger-1988

 

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong


Allodontichthys hubbsi Miller & Uyeno, 1980

O.  Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama  (): 13-16

O.  Böhm (1989) : Fische aus dem Hochland Mexikos. TI  (93): 19-20 O.  Böhm (1990) : Selten gepflegt - Lebendgebärenden der Gattung Allodontichthys. TI  (99): 11-13
D.  Kunath (1990) : Der Vielschuppen - Hochlandkärpfling, Allodontichthys polyepis Rauchenberger, 1988 eine neue Art dieser Goodeiden-Gattung. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 5-8
J.  Lyons (1999) : The darter Goodeids, Genus Allodontichthys. Livebearers  (158/159): 14-18
P.J.  Mellegers (1995) : De algebra van de voortplanting. Poecilia Nieuws  (6): 110-113
R.R.  Miller & T. Uyeno (1980) : Allodontichthys hubbsi, a new species of Goodeid fish from Southwestern Mexico. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan  (692): 1-13
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-
M.  Rauchenberger (1988) : A new species of Allodontichthys with comparative morphometrics for the genus. Copeia  (2): 433-441