528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Characodon lateralis

GÜNTHER, 1866

Characodon garmani MEEK, 1904

Tysk navn:
Regenbogen - Goodeide

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
GÜNTHER, A. (1866): Catalogue of the Physostomi. Cat. Fishes Brit. Mus. 6: pp. 1 - 368.

Opprinnelse til artsnavnet:
lateralis (lat. latus) = kroppside, henspeiler på båndtegninger på midten av kroppen.

Typelokalitet:
Ukjent.

Metriske mål:
Ryggfinne = 11 - 13 finnestråler;
Analfinne = 13 - 16 finnestråler;
Halefinne = 16 - 18 finnestråler;
Bukfinne = 5 - 7 finnestråler.

I et akvarium på 60 liter er det ingen problem å holde denne lille goodeiden. Hannen blir ca. 4 cm, hunnen ca. 5 - 6 cm. Ryggfinnen ligger langt bak. En annen særegenhet er påfallende lange bukfinner hos hannen.

På grunn av artens store aggressivitet mot andre hanner, må det ubetinget være god plantevekst og andre gjemmesteder i akvariet (stein og røtter). Temperaturen på det alkaliske vannet skal ligge på 22 °C - 24 °C. I naturen lever Characodon lateralis hovedsakelig i klare kilder, bekker og vannhull, som er tett med planter. Her finnes også store algeansamlinger. Arten er utbredt, men forekommer aldri i stort antall på habitaten. Fra akvarister berettes det om hyppige sykdomstilfeller for denne arten, mens andre mener arten sjelden angripes av sykdom. Trolig ligger ulike akvarieforhold til grunn for denne forskjellige oppfatningen. Uansett anbefales regelmessig vannbytte med temperert vann.

En avvekslende utforing bidrar til økt velbefinnende. Levendefor foretrekkes, men også bladspinat og flakfor blir villig spist. Et algebevokst akvarium sørger for tilstrekkelig tilleggsfor, og er ønskelig.

Til tross for artens aggressivitet ovenfor andre hanner, har Characodon lateralis et meget interessant parringsspill. Det begynner med at hannen som skal imponere stiller seg med utsperrede finner foran hunnen, krummer seg og skjelver i kroppen. Så stiller den seg rett foran hunnen og bøyer seg i S-form. Under det videre forløp inntar hannen en positur med hodet ned, noe som følges av hunnen. Parringsdansen kan også ha andre forløp.

Det har i senere tid blitt lettere å oppdrette arten. Drektighetstiden er ca. 50 - 55 dager. Antall ungfisk pr. kull er mellom 10 og 20. Fravik fra dette kan forekomme, men ikke så ofte. Størrelsen på ungene etter fødselen er 7 - 12 mm., noe avhengig av antall unger i ett kull.

På grunn av påvirkninger til fiskenes miljø (forurensing, biotopødeleggelse) må arten regnes som truet og vil utryddes på mange av tidligere lokaliteter. Også innføring av fremmed fisk har skapt unaturlig konkurranse og utdøing. Av disse grunner er det meget viktig at arten holdes i akvarium.

Characodon lateralis kan krysses med Characodon audax, og derfor skal artene holdes atskilt.

Dr. DIETMAR KUNATH, Tyskland, har befattet seg med kryssinger av Characodon audax og Characodon lateralis i 1990, og beretter:

Ved å hybridisere mellom ulike arter, slekter eller endog familier kan en trekke visse konklusjoner om dyrenes genetiske og systematiske status, samt alder og avstamming for arten. Individer fra ulike arter krysser seg ikke, når artsdannelsen har nådd et tilstrekkelig nivå og er blitt artstypisk.

I denne sammenheng må man skille mellom frivillig og tvungen krysning, hvorav den sistnevnte gjør det mulig å krysse to arter fra ulike slekter selv om de ikke er nærmere i slekt. Ved kryssingsforsøk i akvarium kan levendefødende med indre befruktning ha alle eksperimentelle overganger mellom frivillig og tvungen krysning. Observasjonene herfra kan, ved skikkelig beskrivelse, også være av nytte for profesjonelle ichthyologer.

I et godt beplantet 70 liters akvarium (med Vallisneria spiralis forma tortifolia) hadde jeg siden mars 1989 holdt følgende arter av familien Goodeidae (JORDAN, 1880):

Ataeniobius toweri (MEEK, 1904) 2/1/0 (2 utvokste hanner og en utvokst hunn, 0 ungfisk), Characododon audax (SMITH & MILLER, 1986) 1/1/0, Characodon lateralis (GÜNTHER, 1866) 11/8/10, Skiffia bilineata (BEAN, 1898) 4/5/6, Skiffia francesae (KINGSTON, 1978) 3/3/4, Xenotoca variata (BEAN, 1888) 1/1/0 og Zoogoneticus quitzeoensis (BEAN, 1898) 1/1/0.

Hos Ataeniobius toweri, Skiffia bilineata, Skiffia francesae og Xenotoca variata var det bare var mulig å få unger hvis de høygravide hunnene ble separert, slik at nyfødt fisk kunne leve opp. Derimot kunne Characodon lateralis føde og få opp unger selvstendig i selskapsakvariet. Zoogoneticus quitzeoensis døde, uten å produsere noen etterkommere i mai/august 1989. Characodon audax kastet to ganger noen unger i 70 literen, men de overlevde ikke.

Den 11.09.1989 ble en høygravid hunn av Characodon audax satt over en 20 liter, og den 04.10.1989 ble seks ungfisk kastet, og den 05.10.1989 kom 7 ungfisk. Ungene hadde en jevn gråfarge, altså en helt annen farge enn det som er vanlig for ungfisk av Characodon lateralis. 20.11.1989 lot det seg gjøre å identifisere 4 hanner og 9 hunner, og disse fiskene viste stor likhet med halvvoksne Characodon lateralis. Disse fiskene ble holdt uten sammenblanding med andre Characodon-arter, og de er i dag ca. 3 cm lange og viser følgende utseende:

 

253-Characodon audax lateralis 11 Bastard Kunath
Hanner av krysning Characodon lateralis x Characodon audax
Tegning: Dr. DIETMAR KUNATH

 

På begge følgende tegninger (fra Dr. DIETMAR KUNATH) kan man se at hybridene har kroppstegninger fra begge Characodon-artene.

 

246-Characodon audax 11 Kunath
217-Characodon lateralis 07 Kunath

Rødfargen forteller om opphavet fra Characodon lateralis. Disse fiskene viser tydelig en krysning mellom hann av Characodon lateralis med en hunn av Characodon audax.

Characodon audax – hunnen kastet unger en gang til, den 09.01.1990, i selskapsakvariet, og en ungfisk på 8-9 mm ble observert i flere dager, uten at den ble jaget av de andre fiskene i akvariet.

Characodon audax – hannen døde 12.03.1990, men viste til siste slutt atypiske fargetegninger. Det var ingen tegn på ytre skader, og den var også i god kondisjon (ca. 4,5 cm stor). Hunnen kom seg ikke etter siste kull, slik at jeg måtte regne med at den snart døde.

Characodon – hybridene ble holdt separat. Disse virker fertile, da hunnene har velrundet bukparti.

Bekreftelsen på krysning mellom Characodon lateralis og Characodon audax kan neppe erklæres som enten frivillig eller tvungen krysning, da begge arter forekommer i samme akvariet. Det kan heller ikke sies noe om hvordan evt. videre kull av bestandene ville være. Men disse tilfeldige kryssingene kan anspore til videre forsøk, men med den viktige forutsetning at avkommet ikke blir ukontrollert spredt i akvariekretser.

Svært mange goodeide-interesserte mener Characodon lateralis er den vakreste arten. Innen ”Poecilia Scandinavia” har det blitt dannet et artsbevaringsprogram, som skal spesielt drive med Characodon lateralis. Også innen Poecilia Nederland er det dannet en arbeidskrets, som skal ta seg spesielt av Characodon lateralis.

 

262-Characodon lateralis 10
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: J. C. Merino

 

 

259-Characodon lateralis 04
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: Los Berros, Durango, Meksiko, villform, hann, 6 cm

 

 

260-Characodon lateralis 05
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: H. J. Mayland
Akvariepopulasjon, hann, 6 cm

 

 

263-Characodon lateralis 11 (Laguna Seca-Quelle) Artiga-Azas
Characodon lateralis
Typelokalitet: Laguna Seca - Quelle
Foto: Juan Miguel Artigas Azas, Meksiko

 

 

Characodon lateralis-Krönke
Skiffia multipunctata
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

 

Characodon lateralis
Skrevet af: Derek Lambert
Oversættelse: KENNETH STAUGAARD

C. lateralis, også kendt som regnbuegoodeiden, er en slank torpedoformet fisk, med både ryg og gatfinner placeret langt tilbage på kroppen. Hannernes krop har en dyb blodrød farve med grønne glitrende pletter.

Bugen og halsregionen er gul, og der løber en mørk vandret linie fra munden og op gennem øjet til den yderst halefinne. Nogle eksemplarer har store mørke pletter, eller klatter, på siderne. Alle finnerne er røde nær kroppen og jævner ud til gule med sorte kanter. Hunnen er grøn med en linie af sorte pletter langs midterlinien. Antallet og størrelsen på disse pletter variere fra fisk til fisk, og alle finnerne er klare til grønlige.

Characodon-slægten er bosiddende i resterne af en sammenslutning i et strømsystem, på en skråning i den centrale højslette i Mexicos stater Durango og Coahuila. Det er en gold region med høje dagtemperaturer og ikke meget vand gennem tørkeperioden.

C. lateralis er en sky og tilbageholden art, der må have rigeligt med gemmesteder, i form af planter, for at føle sig tryg. En vandtemperatur på 21 til 24 gr. er ideel, og ofte delvise vandskift er meget vigtige for artens velbefindende. Diæten skal bestå af rigeligt med levende foder og noget vegetabilsk foder, f.eks ærter eller spinat er fabelagtigt. Oksehjerte bør undgås, da det er for proteinrigt for dem.

Art lader til at fungerer bedst i grupper. Når unger og yngre fisk er i akvariet, vil de voksne ses svømmende midt i akvariets vanddybde. Hvis akvariet opretholdes uden unger eller yngre fisk er de voksne fisk tilbøjelige til at "hugge" i bunden ved akvariets bagerste hjørner. Den vanskeligste fase er, at holde denne fisk er i begyndelsen, indtil gruppen er oppe og kører godt.
 

 

 

Typelokalitet:
La Constancia, Durango, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
29.11.1999, 16.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Hurtigstrømmende bekk i byen La Constancia, som er ca. 55 kilometer i sydøstlig retning av byen Durango. La Constancia ligger på en avkjørsel fra vei 45 i retning mot Los Berros.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende bekk som renner gjennom byen La Constancia og under veien i retning mot Los Berros. Observasjonspunktet er nettopp her. Bekken er 2 - 3 meter bred og 30 - 80 cm dyp. Bekken bunn består av stein og grus. I vannet er en mengde trådalger, men ellers er det ingen vegetasjon i vannet. Langs strandkanten er ulike arter av overhengende sumpplanter og gress. Vannet er lett grumset med en grålig farge, men man kan se ned til bunnen.

Områdebeskrivelse:
Nær typelokaliteten finnes ulike bolighus og en vannmølle. Bekken er en sidearm fra et større vassdrag.

Spesielle anmerkninger:
Characodon lateralis finnes uten unntak like over bunnen i den sterkt strømførende delen. Fiskene har en sterk gulfarge og en relativt svak rødfarge.

Lufttemperatur:
24,4 °C, 29.11.1999, 16.30 .

Vanntemperatur:
20,7 °C 29.11.1999, 16.30 .

Vannmålinger:
PH: 7,2 29.11.1999, kl. 16.30
KH: 10° dH 29.11.1999, kl. 16.30
GH/TH: 9° dH 29.11.1999, kl. 16.30
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) 29.11.1999, kl. 16.30
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) 29.11.1999, kl. 16.30 .

 

735-11 Los_Berros_2000
Typelokalitet: Los Berros, Durango, Meksiko
Foto: Brian Kabbes

 

 

202-38 Characodon lateralis Biotop Dost
Characodon lateralis Biotop
Foto: Uwe Dost

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Characodon lateralis (Günther, 1866)

(1990) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (5): 82-84

J.M. Artigas Azas (2002) : Characodon Pradawni przodkowie rodziny Goodeidae. Akwa Forum (april): 5-13

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16
J. Dawes (1997) : Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium (342): 16-19
I. Dibble (1999) : Goodeiden im Norden Mexikos. DGLZ-Rundschau (2): 61-63
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (49): 0-
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (48): 5-10
K.-H. Eckhardt (1997) : 5 bis 35° - Freilandhaltung von Juni bis Oktober. DGLZ-Rundschau (4): 77-79
G. Eckstein (1984) : Rainbow goodeid. Livebearers (74): 10-11
R. Fischer (1992) : Characodon lateralis. Livebearers (123): 3-5
J.M. Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia (4): 728-756
H. Flöthmann (1991) : Beobachtungen bei der Haltung und Zucht von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (4): 83-85
D. Gentzsch (1990) : Characodon lateralis Günther, 1866 ein hübscher Pflegling für gehobene Ansprüche. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (4): 11-12
R.C. Griffiths (1986) : Goodeids I have loved (or liked, anyway). Livebearers (85): 8-9
C. Grimes (1993) : A Goodeidae. Livebearers (132): 4-5
H. Hieronimus (1987) : Characodon audax, Smith & Miller, een nieuwe goodeidae. Poecilia Nieuws (4): 52-55
H. Hieronimus (1987) : Characodon audax, Smith & Miller, 1986. DGLZ-Rundschau (1): 4-7
H. Hieronimus (1997) : Member's forum. Livebearers (150): 3-5
L. Hutchings (1979) : A different kind of livebearer - Characodon lateralis. Livebearers (44): 9-10
M. Kempkes (1999) : Drei besonders empfehlenswerte Hochlandkärpflinge. DATZ (2): 28-33
G. Knol (1994) : Problemen met mijn Ameca splendens. Poecilia Nieuws (6): 117-118
D. Kunath (1990) : Die Kreuzung von Characodon lateratlis Günther, 1866 mit Characodon audax Smith & Miller, 1986. DGLZ-Rundschau (4): 4-5
D. Kunath (1990) : Die Kreuzung Characodon lateralis Günther, 1866 mit Characodon audax Smith & Miller, 1986. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen (2): 7-9
D. Lambert (0) : Characodon lateralis. Viviparous (2): 0-
D. Lambert (1992) : Forgotten rainbows. Practical Fishkeeping (Februari): 54-
D. Lambert (1997) : The livebearer world: Goodeids of the genus Characodon. Tropical Fish Hobbyist (September): 146-150
P. Lambert (0) : An exciting parcel of fish. Viviparous (2): 0-
J.K. Langhammer (1976) : The lost treasure of the Aztecs. Livebearers (28): 2-5
J.K. Langhammer (1982) : The lost treasure of the Aztecs Part III The bumblebee and rainbow Goodeids. Livebearers (66): 10-11
J.K. Langhammer (1986) : The lost treasure of the Aztecs Part VII- an update on the goodeids. Livebearers (91): 5-8
S.E. Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252
E. Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium (9): 209-212
P.J. Mellegers (1994) : Een moeizame bevalling. Poecilia Nieuws (3): 50-55
J.C. Merino (1991) : Characodon lateralis. Poecilia Nieuws (5): 81-84
J.C. Merino (1992) : Characodon laterlatis (Gunther, 1866). Picasso onder water (): 0-
J. de Moree (1998) : Van de werkgroep zuid-west: Characodon lateralis. Poecilia Nieuws (6): 94-96
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws (2): 40-43
A.C. Radda (1986) : De Goodeidae van Mexico; deel II. TI'H (44): 11-14
D. Sanford (2002) : The "red flash" livebearer. Livebearer News (1): 28-29
P. Schubert (1989) : Eine undursichtige Sache. DGLZ-Rundschau (3): 8-10
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (1): 18-22
P. Schubert (1991) : Wie schützt man Jungfische von Goodeiden vor dem Gegfressenwerden?. DGLZ-Rundschau (2): 41-43
P. Schubert (1992) : Characodon lateralis - Ein Juwel mit besonderen Reizen. Das Aquarium (november): 20-
M.L. Smith & R.R. Miller (1986) : Mexican Goodeid fish of the genus Characodon, with description of a new species. American Museum Novitates (2851): 1-14
D. Speirs (1988) : Livebearer taxonomy: a race between discovery and extinction. Livebearers (97): 6-8
E.C. Taylor (1984) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (2): 5-6
M. Vestergaard (2001) : LBB-Status für die Jahre 1999-2000. DGLZ-Rundschau (2): 35-35
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36
J. Wubbolt (2000) : Characodon lateralis: the rainbow Goodeid. Livebearers (163): 21-22
Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904)
J. Bell (0) : My greatest challenge. Viviparous (20): 0-
O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16
J. Dawes (1997) : Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium (342): 16-19
 Holly, Meinken & Rachow (0) : Lermnichthys multiradiatus (Meek). (): 974-975
C.L. Hubbs (1926) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes VI. Material for a revision of the American Genera and Species. Miscellaneaous Publications University of Michigan (16): 1-86
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous (17): 0-
D. Lambert (0) : Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904). Viviparous (10): 0-2
P. Lambert (0) : Aquarian endangered species expedition. Viviparous (21): 0-
P. Lambert (1992) : Endangered species expedition 1992. Livebearers (123): 13-17
C. Macías Garcia & T. Burt de Perera (2002) : Ultraviolet-based female preferences in a viviparous fish. Behavioral Ecology and Sociobiology (52): 1-6
S.E. Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252
E. Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium (9): 209-212
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws (4): 54-57
A.C. Radda (1990) : Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau (2): 12-21
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
F.H. Stoye (1998) : The fishes of the order Cyprinodontes part 3. The livebearers. Livebearers (154): 10-20
G. Streibel (1982) : Freilandhälterung einiger lebendgebärender Zahnkarpfen. DGLZ-Rundschau (4): 64-65