528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Skiffia lermae

MEEK, 1902

Skiffia variegata MEEK, 1902
Goodea lermae REGAN, 1907

Tysk navn:
Lerma - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
MEEK, S. E. (1902): “A Contribution to the Ichthyology of Mexiko.” Field Col. Mus. Publ., 3 (6), pp. 63 - 128.

Opprinnelse til artsnavnet:
lermae = etter utbredelseområdet, Rio-Lermae-vassdraget.

Typelokalitet:
Lago de Patzcuaro, ved tettstedet Patzcuaro, Michoacán, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 31 finnestråler,
Analfinne = 12 finnestråler,
Halefinne = 16 finnestråler,
Bukfinne = 6 finnestråler.

Det er ikke vanskelig å holde Skiffia lermae. Akvariet skal være minst 80 liter, med minst 2 liter vann pr. fisk. Vannverdiene spiller ingen større rolle, men bør være hardt med en pH på 7-9. Temperaturen bør ligge på mellom 19 °C og 24 °C. Svingninger i dag- og natt temperatur (og årstidsvariasjon)er egent for Skiffia lermae, og viktig for helsetilstanden. Likeså et regelmessig vannbytte. Da arten lever en tilbaketrukket tilværelse, skal det være tilstrekkelig med planter, stein og røtter i akvariet for å danne skjulesteder.

Ernæringsmessig er Skiffia lermae uten problemer, da flak-, frost- og levendefor spises. En andel plantekost skal heller ikke mangle, som brutt spinat som tilleggsfor. Likeledes bør alger finnes i akvariet som et tilleggsfor.

Oppdrett er ikke så lett som hos andre arter, og krever gode forhold. Antall unger i kullet er lavt. Ungene er 8-12 mm ved fødselen. De voksne fiskene jager bare i liten grad etter ungene.

BRIAN KABBES kunne bare finne en lav populasjonstetthet i to biotoper han undersøkte. Det er ikke klart om denne arten blir undertrykket av andre fisker som lever i biotopen og dermed ikke klarer seg i konkurransen, eller om den går generelt tilbake (noe som skyldes biotopforringelse). Hos de andre fiskene på biotopen var det alle alderstrinn, mens det for Skiffia lermae kun fantes utvokste fisk. Variabiliteten hos fiskene var liten, i motsetning til hva som finnes i andre populasjoner, og bare få fisk var marmorerte.

I de begge undersøkte biotopene er Skiffia lermae sterkt belastet og det er trolig at den vil forsvinne som første art. På lokaliteten ved Rancho El Molino gir daglig bruk av store mengder vaskemiddel en meget høy belastning på vannet.

 

 

317-Skiffia lermae 02
Etter: Mohsen (1961b)
Gattfinne Skiffia lermae hunn.
H = Haemaldornen

 

 

318-Skiffia lermae 03
Etter: Mohsen (1961b)
Gattfinne med andropodium Skiffia lermae hann.
H = Haemaldornen

 

 

316-Skiffia lermae 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: M. K. Meyer
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko, hann, 6 cm

 

 

Typelokalitet:
Patzcuaro (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 15.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Vannhull langs veien fra Patzcuaro til Quiroga, ca. 500 m etter krysset hvor det er avkjørsel til motorveien fra Uruapan til Morelia.

Biotopbeskrivelse:
Vannhull på 20 m lengde og bredde på 2 - 3 m. Totalt tilvokst med vannplanter og gress. Vannet er 5 - 20 cm dypt, skittent og med brunlig farge. På grunn av frittgående kyr er det i tillegg sterkt belastet. Bunnen av feit leire og nedfallende blader.
Det kastes husholdningsavfall i vannet.

Områdebeskrivelse:
Enkelte bolighus i området. Typelokaliteten er i kanten av tettstedet Patzcuaro.

Spesielle anmerkninger:
Forskjellige undersøkte fisk hadde forkrøplinger av kroppen og også byller fantes. Trolig er vannet på denne biotopen svært forurenset. Vannet kommer fra en kilde ved Rancho El Molino.

Lufttemperatur:
20,7 °C

Vanntemperatur:
16,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
14.12.1998, 14.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den forfallne vannmøllen. Rancho El Molino i det lille tettstedet San Rafael de Chapultepec, nær ved Patzcuaro. Tilkjøringsvei langs de ulike kildene må følges og denne er en kilometer kortere, men det er vanskeligere å finne typelokaliteten. Lettere er det å kjøre i retning Quiroga fra Patzcuaro. Etter ca. 7 km befinner man seg i nærheten av den lille landsbyen San Rafael de Chapultepec og det er en avkjøring til høyre. Denne grusveien fører langs jordbruksområder og gjerder etter ca. 6,5 km til kilden.

Biotopbeskrivelse:
Kilden ligger i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden, renner en smal, liten bekk gjennom beitemarker frem til den forfallne vannmøllen. Bekken flyter også ved grusveien som fører gjennom beitemarker. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømming i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av siste tid har totalt overvokst biotopen. Skaden kan få stor følge for (fiske-)faunaen, og kan bli for stor.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter lenger inn i dalen. Området er kupert og er overfor dalen hvor Patzcuaro ligger.

Spesielle anmerkninger:
Denne ømfintlige biotopen står under sterkt press fra belastning på vannet. Flere av de undersøkte fiskene var infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
24,1 °C

Vanntemperatur:
18,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 4 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
15.12.1999, 14.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kilde ved den tidligere omtalte, forfallne vannmøllen. Rancho El Molino i det lille tettstedet San Rafael de Chapultepec, nær ved Patzcuaro. Det er enklere å kjøre fra Patzcuaro i retning mot Quirogo. Etter ca. 7 km kommer avkjøring til høyre til landsbyen San Rafael de Chapultepec. Grusveien går langs åkrer og jorder nær brønnene, i 6,5 km. På den andre siden er det, som beskrevet, mulig å komme frem, men det er vanskeligere å finne.

Biotopbeskrivelse:
Kilden ligger i en rund dam, og vannet føres via flere bekker til Patzcuaro-sjøen. På typelokaliteten i nærheten av kilden, renner en smal, liten bekk gjennom beitemarker frem til den forfallne vannmøllen. Bekken flyter også ved grusveien som fører gjennom beitemarker. Vanndypet er 10 - 20 cm, og vannet er klart. Bunnen er slam og stein. Enkelte steder er det god strømming i vannet. Ulike vannplanter finnes, så vel som vannhyasinter som i løpet av kort tid kan totalt overvokse biotopen. Skaden kan få stor følge for (fiske-)faunaen, og kan bli for stor.

Områdebeskrivelse:
Denne kilden har sitt utspring i den langstrakte, lille landsbyen San Rafael de Chapultepec. Enkelte hus finnes, og i nærhet til brønnene er en vaskeplass, hvor store tøymengder blir rengjort, med dertil hørende store mengder vaskemiddel. Vannmøllen, som ikke lenger er i bruk, ligger ca. 100 meter lenger inn i dalen. Området er kupert.

Spesielle anmerkninger:
Denne ømfintlige biotopen står under sterkt press fra belastning på vannet. Fiskene var delvis infisert med parasitter.

Lufttemperatur:
23, °C

Vanntemperatur:
18,0 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 4,5° dH
GH/TH: 5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

708-15 Rancho_El_Molino
Skiffia lermae
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

706-14 Rancho_El_Molino
Skiffia lermae
Typelokalitet: Rancho El Molino, Michoacán, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Skiffia lermae (Meek, 1902)

H. Hieronimus (1992) : Skiffia multipunctata, ein Anfängerfisch?. DGLZ-Rundschau (3): 52-54
C.L. Hubbs (1924) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes V. Notes on species of Goodea and Skiffia. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (148): 1-8
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (0) : The sawfin Goodeids. Viviparous (11): 0-6
D. Lambert (0) : Skiffia lermae Meek, 1902. Viviparous (45): 0-
D. Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous (17): 0-
D. Lambert (1989) : Mexico '87. Livebearers (104): 7-9
D. Lambert (1990) : Mexico - the livebearer trail part 2. Aquarist & Pondkeeper (April): 34-
D. Lambert (1991) : Het geslacht Skiffia. Poecilia Nieuws (4): 65-70
D. Lambert (1991) : Mexico's threatened livebearers. Livebearers (116): 21-27
J.K. Langhammer (1982) : The lost treasure of the Aztecs Part II - The elfin and sawfin Goodeids. Livebearers (65): 3-5
S.E. Meek (1902) : A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology (6): 63-1128
G. Mendoza (1965) : Sexual dimorphism in the dorsal fins of Ollentodon and Skiffia, Mexican Goodeid Teleosts. Iowa Academy of Science (72): 469-477
R.R. Miller (1976) : An evalution of Seth E. Meek's contributions to Mexican Ichthyology. Fieldiana Zoology (1): 1-31
J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws (5): 102-105
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws (4): 54-57
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous (23): 0-