528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Skiffia lermae

Ik ben op zoek naar een Nederlandse vertaling.  Wie kan helpen?

MEEK, 1902

Skiffia variegata MEEK, 1902
Goodea lermae REGAN, 1907

 

In beide biotopen waarin wij deze fragiele soort konden aantreffen, was de populatiedichtheid zeer gering. Het is moeilijk te zeggen of deze soort moeilijkheden heeft om te concurreren met andere sympatrisch levende vissoorten, problemen heeft met toenemende watervervuiling of dat er wellicht andere externe hindernissen in het spel zijn. Jonge dieren konden niet worden vastgesteld, in tegenstelling tot de overige soorten waarvan dieren in alle levensfasen aanwezig bleken te zijn. Daar deze vis door ons in beide biotopen (loc. 16 en 31) slechts in kleine stuksaantallen konden worden aangetroffen is het moeilijk op grond hiervan uitspraken te doen. Bij de plusminus 25 dieren die wij in totaliteit gevangen hebben bleek de variatie bijzonder gering te zijn. Alle dieren bleken matig gemarmerd in tegenstelling tot andere bekende populaties. In beide bezochte biotopen staat deze soort sterk onder druk en het lijkt waarschijnlijk dat deze soort de eerste is om uit genoemde biotopen te verdwijnen. Vooral bij de Rancho El Molino is de milieubelasting erg hoog door het dagelijkse gebruik van grote hoeveelheden wasmiddel.

 

 

Deutsche Bezeichnung:
Lerma - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Unterfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Erstbeschreibung:
MEEK, S. E. (1902): A Contribution to the Ichthyology of Mexiko.
Field Col. Mus. Publ., 3 (6), pp. 63-128.

Herkunft des Artnamens:
lermae = nach dem Verbreitungsgebiet, dem Rio-Lermae-Becken, benannt.

Typusfundort:
Lago de Patzcuaro, bei der Ortschaft Patzcuaro, Michoacán, Mexiko.

Meristische Angaben:
Dorsale = 31 Flossenstrahlen,
Anale = 12 Flossenstrahlen,
Pectorale = 16 Flossenstrahlen,
Ventrale 6 Flossenstrahlen.

Die Haltung von Skiffia lermae ist nicht schwierig. Die Beckengröße sollte ab 80 Liter Inhalt betragen, wobei mindestens 2 Liter Wasser pro Tier angestrebt werden sollten. An die Wasserwerte werden keine besonderen Ansprüche gestellt. Das Wasser sollte hart sein und der ph-Wert zwischen 7 und 9 liegen. Die Wassertemperatur sollte zwischen 19 °C und 24 °C liegen. Schwankende Tages- und Nacht- Temperaturen (vor allem auch im jahreszeitlichen Rhythmus) kommt Skiffia lermae entgegen und ist für eine dauerhafte Gesunderhaltung wichtig.

Ebenso sollte ein regelmäßiger Wasserwechsel erfolgen. Da diese Art etwas zurückgezogen lebt, sollte ausreichender Pflanzenbewuchs, Steinaufbauten und Wurzelholz nicht fehlen.

In der Ernährung ist Skiffia lermae anspruchslos, d.h. Flocken-, Frost- und Lebendfutter aller Art wird angenommen, wobei ein reichhaltiger pflanzlicher Anteil wichtig ist. Daher sollte überbrühter Blattspinat als Ergänzungsfutter gereicht werden. Ebenso sollten Algen im Aquarium vorhanden sein, die ein zusätzliches Futter darstellen.

Die Zucht ist nicht so leicht, wie bei anderen Arten und wird nur bei guten Haltungsbedingungen zum Erfolg führen. Die Anzahl der Jungen pro Wurf ist gering. Die Größe der Jungen bei der Geburt liegt zwischen 8 und 12 mm. Die Alttiere stellen den Jungen nur wenig nach.

BRIAN KABBES konnte in zwei Biotopen, in denen er Skiffia lermae gefunden hatte, jeweils nur eine geringe Populationsdichte feststellen. Er war nicht zu klären, ob diese Art durch die im gleichen Biotop lebenden anderen Fischgattungen unterdrückt wird und nicht mit ihnen konkurrieren kann, oder ob der fortschreitende Wasserrückgang (und damit die Biotopverkleinerung) eine Rolle spielt. Bei den anderen Fischgattungen konnten Tiere aller Altersstufen entdeckt werden, während bei Skiffia lermae nur ausgewachsene Tiere vorhanden waren.

Die Varietät der Tiere untereinander war nur gering. Alle Tiere waren - im Gegensatz zu anderen Populationen - nur gering marmoriert.

In beiden besuchten Biotopen steht Skiffia lermae stark unter Druck und ist sehr wahrscheinlich, daß sie als erste Art verschwinden wird. Vor allem beim Fundort Rancho El Molino ist die Wasserbelastung durch den täglichen Gebrauch von großen Mengen Waschmitteln sehr hoch.

 

 

317-Skiffia lermae 02
Entnommen: Mohsen (1961b)
Afterflosse Skiffia lermae Vrouw.
H = Haemaldornen

 

 

318-Skiffia lermae 03
Entommen: Mohsen (1961b)
Afterflosse mit Andropodium Skiffia lermae Man.
H = Haemaldornen

 

 

316-Skiffia_lermae_01
Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: Manfred K. Meyer.
Vindplaats: Rancho El Molino, Michoacán, Mexico, Wildform, Man, 6 cm.

 

 

398-Skiffia_lermae_04_El_Molino_Dost
Skiffia lermae
Vindplaats: Rancho El Molino
Foto van: Uwe Dost

 

 

171-Skiffia_sp_lermae_01_Zacapusee_Dost
Skiffia spec. (lermae ?)
Vindplaats: Zacapu-Meer
Foto van: Uwe Dost

 

 

Skiffia sp. lermae 02 Zacapusee Dost
Skiffia spec. (lermae ?)
Vindplaats: Zacapu-Meer
Foto van: Uwe Dost

 

 


Skiffia lermae

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Nabij Patzcuaro, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 15:25 u.


Ligging Vindplaats:
Restpoelen langs de weg van Patzcuaro naar Quiroga, ongeveer 500 meter van de splitsing met de toevoerweg naar de snelweg van Uruapan naar Morelia.

Biotoopomschrijving:
Restpoelen, ongeveer 20 meter lang en 2 tot 3 meter breed. Volkomen dichtgegroeid met waterplanten en grassen. Het water is tussen 5 en 20 cm diep. Het water is troebel bruin van kleur en hevig door doorwadend vee verstoord (en belast). De bodem bestaat uit vette klei en afgevallen boombladeren. In het water drijft huisvuil.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving staan enkele woonhuizen. De vindplaats is op de rand van de urbanisatie van Patzcuaro en haar omliggende buurtschappen.

Opmerking:
Verschillende exemplaren van de gevangen vissen vertonen ernstige verminkingen en gezwellen. Waarschijnlijk is het water hier ernstig vervuild. Het water in dit biotoop is afkomstig van de bron bij Rancho El Molino.
Luchttemperatuur: 20.7 °C
Watertemperatuur: 16.2 °C
Ph 6.6
KH 3°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Nabij Jacona de Plancarte, Michoacán, Mexico
Datum: 13 december 1998
Tijdstip: 15.05 u.

Ligging Vindplaats:
Gekanaliseerde beek langs de weg van Zamora naar Morelia, ter hoogte van Jacona de Plancarte.

Biotoopomschrijving:
Gekanaliseerde, snelstromende beek. Ongeveer 2 tot 3 meter breed. Diepte ruim 100 cm. Het water is niet helder en licht grijzig van kleur. Zichtdiepte maximaal 10 cm. Langs de oevers verschillende overhangende grassen en moerasplanten. Verder geen watervegetatie aanwezig.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving liggen uitgestrekte landbouwgronden (uien, aardbeien, maïs, sorghum). In de directe omgeving geen bebouwingen.

Opmerking:
Skiffia multipunctata blijkt een ruime verspreiding rond de stad Zamora te hebben. De omliggende landbouwgronden zullen zeker voor een vervuiling van dit biotoop zorgen, gezien het ruime gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen en kunstmest.
Luchttemperatuur: 26.9 °C
Watertemperatuur: 17.3 °C
Ph 7,0
KH 3°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 5 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Rancho El Molino, Michoacán, Mexico
Datum: 14 december 1998
Tijdstip: 14.25 u.

Ligging Vindplaats:
Bron bij de gelijknamige (vervallen) watermolen in het dorpje San Rafael de Chapultepec, nabij Patzcuaro. De toegangsroute die volgens verschillende bronnen gevolgd moet worden is weliswaar circa 1 kilometer korter, deze is echter niet de eenvoudigste om te vinden. Eenvoudiger is het om vanuit Patzcuaro richting Quiroga te rijden. Na ongeveer 7 kilometer is er een afslag naar rechts naar het dorpje San Rafael de Chapultepec. Deze zandweg voert langs landerijen en woeste grond naar de bron, in 6,5 kilometer. Vanaf de andere zijde is zoals gezegd ook mogelijk, maar minder eenvoudig te vinden.

Biotoopomschrijving:
In een ronde poel ontspringt een bron die via een vertakkend stelsel van beekjes uiteindelijk voert naar het Patzcuaro-meer. Op de vangplaats nabij de bron loopt een smal en ondiep beekje door een weiland naar de vervallen watermolen. Dit stroompje stroomt haaks op de zandweg die dit gehucht doorsnijdt. Waterdiepte 10-20 cm, water helder. De bodem bestaat uit modder en keien. Hier en daar snel stromend. Diverse waterplanten zijn voorhanden, waaronder Waterhyacint dat op termijn het hele biotoop zal overwoekeren. De schade die hiervan het gevolg zal zijn zal een grote belasting op de (vis)fauna leggen, wellicht een te hoge.

Omgevingsbeschrijving:
Deze bron ontspringt in het uitgestrekte dorpje San Rafael de Chapultepec. Her en der staan huizen. Nabij de bron is een wasplaats waar locale vrouwen grote hoeveelheden was verwerken, met enorme hoeveelheden wasmiddel. De watermolen die al lang niet meer als zodanig in gebruik is, ligt ongeveer 100 meter lager in het dal. De omgeving is heuvelachtig en kijkt uit op het dal waarin Patzcuaro ligt.

Opmerking:
Dit kwetsbare biotoop staat sterk onder druk door overmatige belasting van het water. Verschillende gevangen exemplaren, van vooral Allotoca diazi, zijn geïnfecteerd met harpoen-diertjes.
Luchttemperatuur: 24.1 °C
Watertemperatuur: 18.1 °C
Meting op de vangplaats nabij de watermolen
Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 4 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
Meting nabij de wasplaats
Ph 6.6
KH 3°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 5 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

708-15 Rancho_El_Molino
Skiffia lermae
Vindplaats: Rancho El Molino, Michoacán, Mexico

 

706-14_Rancho_El_Molino
Skiffia lermae
Vindplaats: Rancho El Molino, Michoacan, Mexixco

 

 

 

Vindplaats:
Rancho El Molino, Michoacán, Mexico
Datum: 15 december 1999
Tijdstip: 14.00 u.

Ligging Vindplaats:
Bron bij de gelijknamige (vervallen) watermolen in het dorpje San Rafael de Chapultepec, nabij Patzcuaro. De toegangsroute die volgens verschillende bronnen gevolgd moet worden is weliswaar circa 1 kilometer korter, deze is echter niet de eenvoudigste om te vinden. Eenvoudiger is het om vanuit Patzcuaro richting Quiroga te rijden. Na ongeveer 7 kilometer is er een afslag naar rechts naar het dorpje San Rafael de Chapultepec. Deze zandweg voert langs landerijen en woeste grond naar de bron, in 6,5 kilometer. Vanaf de andere zijde is zoals gezegd ook mogelijk, maar minder eenvoudig te vinden.

Biotoopomschrijving:
In een ronde poel ontspringt een bron die via een vertakkend stelsel van beekjes uiteindelijk voert naar het Patzcuaro-meer. Op de vangplaats nabij de bron loopt een smal en ondiep beekje door een weiland naar de vervallen watermolen. Dit stroompje stroomt haaks op de zandweg die dit gehucht doorsnijdt. Waterdiepte 10-20 cm, water helder. De bodem bestaat uit modder en keien. Hier en daar snel stromend. Diverse waterplanten zijn voorhanden, waaronder waterhyacint dat op termijn wellicht het hele biotoop zal gaan overwoekeren. De schade die hiervan het gevolg kan zijn zal een grote belasting op de (vis)fauna leggen, mogelijk een te hoge.

Omgevingsbeschrijving:
Deze bron ontspringt in het uitgestrekte dorpje San Rafael de Chapultepec. Her en der staan huizen. Nabij de bron is een wasplaats waar locale vrouwen grote hoeveelheden was verwerken, met enorme hoeveelheden wasmiddel. De watermolen die al lang niet meer als zodanig in gebruik is, ligt ongeveer 100 meter lager in het dal. De omgeving is heuvelachtig en kijkt uit op het dal waarin Patzcuaro ligt.

Opmerking:
Zie ook Biotoopgegevens BSKM 1998 loc. 31. In vergelijk met vorig jaar is de waterstand duidelijk lager. De totale indruk van het gehele biotoop is echter een vitalere. Dit kwetsbare biotoop staat sterk onder druk door overmatige belasting van het water. Verschillende gevangen exemplaren, van vooral Allotoca diazi, zijn geïnfecteerd met harpoen-diertjes.
Luchttemperatuur: 23.6 °C
Watertemperatuur: 18.0 °C
Ph 7,2
KH 4,5°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

 

Literatuur

508-Kees de Jong

 

Skiffia lermae (Meek, 1902)

H.  Hieronimus (1992) : Skiffia multipunctata, ein Anfängerfisch?. DGLZ-Rundschau  (3): 52-54

C.L.  Hubbs (1924) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes V. Notes on species of Goodea and Skiffia. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan  (148): 1-8

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

D. Lambert (0) : Skiffia lermae Meek, 1902. Viviparous  (45): 0-

D. Lambert (0) : The sawfin Goodeids. Viviparous  (11): 0-6

D. Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous  (17): 0-

D. Lambert (1989) : Mexico '87. Livebearers  (104): 7-9

D. Lambert (1990) : Mexico - the livebearer trail part 2. Aquarist & Pondkeeper  (April): 34-

D. Lambert (1991) : Het geslacht Skiffia. Poecilia Nieuws  (4): 65-70

D. Lambert (1991) : Mexico's threatened livebearers. Livebearers  (116): 21-27

J.K.  Langhammer (1982) : The lost treasure of the Aztecs Part II - The elfin and sawfin Goodeids. Livebearers (65): 3-5

S.E.  Meek (1902) : A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology  (6): 63-1128

G. Mendoza (1965) : Sexual dimorphism in the dorsal fins of Ollentodon and Skiffia, Mexican Goodeid Teleosts. Iowa Academy of Science  (72): 469-477

R.R.  Miller (1976) : An evalution of Seth E. Meek's contributions to Mexican Ichthyology. Fieldiana Zoology (1): 1-31

J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws  (5): 102-105

A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws  (4): 54-57

E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276

E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management  (1): 133-140

A.T.  Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous  (23): 0-

 

lermae, Skiffia Meek 1902: 102, Pl. 25 upper & middle [Field Columbian Mus. Zool. Ser. v. 3 (no. 6); ref. 2957]. Patzcuaro Lake at Parzvuaro, R. Lerma system, Michoacan, Mexico. Holotype: FMNH 3616. Paratypes: FMNH 3622-24 (0, 88, 29), 14461 (1), 72589 (17); SU 22342 (18), 68747 [ex SU 22342] (2, c&s); UMMZ 65230 [ex IU 11068] (4); ?USNM 55860 (22). Type catalog: Ibarra & Stewart 1987:80 [ref. 12367]. Valid as Skiffia lermae Meek 1902 -- (Espinosa Pérez et al. 1993:43 [ref. 22290]). Skiffia lermae Meek 1902, Goodeidae: Goodeinae. Habitat: freshwater.