528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Xenotoca melanosoma

FITZSIMONS, 1972

Tysk navn:
Dunkler Hochlandkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstegangsbeskrivelse:
FITZSIMONS, J. F. (1972): A revision of two genera of goodeid fish from the Mexican - Plateau. Copeia, 4: pp. 728 - 756.

Opprinnelse til artsnavnet:
melanosoma = henspeiler på den mørke kroppsfargen

Typelokalitet:
Rio Tamazula, Jalisco, Mexiko.

Metriske Data:
Ryggfinne = 14 - 16 finnestråler,
Analfinne = 13 - 16 finnestråler,
Halefinne = 14 - 17 finnestråler,
Bukfinne = 5 - 7 finnestråler.

For å holde Xenotoca melanosoma, som ikke stiller spesielle krav, er et 100 liters akvarium tilstrekkelig.

Vannverdiene har ikke utpreget betydning, men vannet bør være med en nøytral – lett alkalisk pH og holde en temperatur på mellom 23°C og 26°C. Regelmessig vannbytte tilrådes, da Xenotoca melanosoma har et høyt stoffskifte og kan utvikle sykdom hvis den holdes for dårlig. Det er heller ikke bra å holde den ved for høy temperatur.

Som næring er levendefor foretrukket. Men også spinat, frost- og flakfor spises villig. En bestand av alger bør forekomme i akvariet, da dette er ønsket tilleggsfor.

Blir disse enkle krav til vannkvalitet tatt hensyn til, er Xenotoca melanosoma en av de enkleste goodeider å holde.

Avl er nesten problemfri. Det kastes ca. 40 - 50 unger i kullet, med en størrelse på 10 - 15 mm. De er derfor så store at det ikke er noe problem å fore de opp. Eldre fisk etterstreber ungene, og det må derfor finnes atskillige gjemmesteder eller de oppfores i et separat akvarium.

 

 

179-Xenotoca melanosoma 03
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: M. K. Meyer
Typelokalitet: Jalisco, Meksiko, oppdrettet hann, 8 cm

 

 

351-Xenotoca melanosoma 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: Jalisco, Meksiko, oppdrettet hann, 8 cm

 

 

180-Xenotoca melanosoma 06 Weibchen Dost
Xenotoca melanosoma, hunn
Foto: Uwe Dost

 

 

389-Xenotoca melanosoma
Xenotoca melanosoma
Foto: Ivan Dibble

 

 

390-Xenotoca-melanosoma
Xenotoca melanosoma
Foto von: Ivan Dibble

 

 

Typelokalitet:
Magdalena Kanal, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 16.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal, syd for Magdalena, på veien fra Magdalena mot Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Bred kanal, sikkert 12 m bred. Langsomt flytende vann med brun-grå farge, grumset og med lite siktedyp. Ulike sumpplanter vokser langs bredden, og noen henger ned i vannet. Felt av vannhyasinter dannes. Vannet er trolig forurenset fra avløp, og dybden er ikke kjent.

Områdebeskrivelse:
En dal, hvor det går kyr og drives åkerbruk. Kanalen inneholder avløpsvann fra byen Magdalena. I nærheten er ingen bebyggelse. Typelokaliteten finnes ved en vei, som delvis er meget dårlig. Den finnes mange kilometer syd for Magdalena, i det såkalte Magdalena-vassdraget.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
32,1 °C

Vanntemperatur:
17,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde:0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

705-12 Magdalena_Kanal
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: Magdalena-kanalen, Jalisco, Meksiko

 

 

776--Magdalena-Kanal-Dibble
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: Magdalena-Kanal, Jalisco, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

Typelokalitet:
San Marcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
25.11.1999, 16.05
19.12.1999, 10.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Dam, ca. 1500 meter øst for San Marcos. Dammen ligger på høyre side av et beiteområde og ca. 30 meter unna veien som går fra Teuchitlan mot San Marcos. I umiddelbar nærhet er en bru, som fører over det uttørkede elveleiet.

Biotopbeskrivelse:
Dammen er drikkeplass for kyr, og har en vannoverflate på ca. 10 x 30 meter. På stranden vokser ulike gress og busker. Noen vannplanter finnes. Strandsonen er bratt, ned til ca. to meters dyp. Vannet er meget grumset, gråbrun av farge og trolig sterkt forurenset av organisk tilførsel. Bunnen består av feit leire. Sterk opptråkking fra kyr gjør det vanskelig å ferdes langs bredden.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er ingen bebyggelse, men en liten bru er like ved. Biotopen ligger i Magdalena-vassdraget, som her er uttørket og benyttes intensivt for jordbruksvanning. I nærheten er forskjellige jorder og maisåkre.

Lufttemperatur:
28,6 °C, 25.11.1999, 16.05 .
16,2 °C, 19.12.1999, 10.00 .

Vanntemperatur:
20,5 °C, 25.11.1999, 16.05 .
13,2 °C, 19.12.1999, 10.00 .

Vannmålinger:
PH: 6,8 (25.11.1999, 16.05 )
PH: 7,0 (19.12.1999, 10.00 )
KH: 6° dH (25.11.1999, 16.05 )
KH: 7° dH (19.12.1999, 10.00 )
GH/TH: 5° dH (25.11.1999, 16.05 )
GH/TH: 5° dH (19.12.1999, 10.00 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (25.11.1999, 16.05 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.00 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (25.11.1999, 16.05 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.00 ).

 

 

709-18 San_Marcos
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

761-San-Marcos-River
Xenotoca melanosoma,
Typelokalitet: San Marcos, Meksiko
Foto: G. D. Sanders

 

 

762-San-Marcos-River-01
Xenotoca melanosoma,
Typelokalitet: San Marcos, Meksiko
Foto: G. D. Sanders

 

 

Typelokalitet:
Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
26.11.1999, 15.00
19.12.1999, 10.45

Beskrivelse av typelokaliteten:
Grøft ca. 3000 meter øst for San Marcos. Området ligger på høyre side ca. 20 meter unna veien som går fra Etzatlan og fører til Granja Sahuaripa.

Biotopbeskrivelse:
Mange temporære vannansamlinger, både for avløpsvann og vanning. På denne typelokalitet er vannet 2 - 4 meter bred og 1 meter dypt. En planke ligger over grøften. Stranden er bare sparsommelig bevokst. Enkelte vannplanter finnes, i alle fall vannhyasinter. Vannet er ikke helt klart og har en grålig farge. Man kan se ned til bunnen, som består av slam. Fiskene holder seg overveiende på siden og mellom vannplantene.

Områdebeskrivelse:
I direkte nærhet er ingen bebyggelse, men det finnes ulike landbruksbygninger omkring. Lenger unna er emn driftsbygning. Terrenget er flatt, men i det fjerne er (vulkanske) fjell.

Spesielle anmerkninger:
Her ble det funnet en forløpig ubestemt Allotoca-Art.

Lufttemperatur:
26,4 °C, 26.11.1999, 15.00 .
23,3 °C, 19.12.1999, 10.45

Vanntemperatur:
21,0 °C, 26.11.1999, 15.00 .
13,2 °C, 19.12.1999, 10.45 .

Vannmålinger:
PH: 7,2 (26.11.1999, 15.00 )
PH: 7,0 (19.12.1999, 10.45 )
KH: 9° dH (26.11.1999, 10.15 )
KH: 8° dH (19.12.1999, 10.45 )
GH/TH: 5° dH (26.11.1999, 10.15 )
GH/TH: 5° dH (19.12.1999, 10.45 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (26.11.1999, 10.15 )
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.45 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (26.11.1999, 10.15 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (19.12.1999, 10.45 )

 

 

743-Bild_01_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

746-Bild_09_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Typelokalitet: Granja Sahuaripa, Jalisco, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Xenotoca melanosoma (Fitzsimons, 1972)
J.M.  Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia  (4): 728-756
J.M.  Fitzsimons (1974) : Morphological and behavioral intermediacy in hybrids of two species of Goodeid fishes from Mexico. Copeia  (4): 848-855
J.M.  Fitzsimons (1976) : Ethological isolating mechanisms in Goodeid fishes of the Genus Xenotoca. Bulletin Southern California Academy of Sciences  (75): 84-99
P. Götting (1990) : Erfahrungen mit dem Schwarzen Hochlandkärpfling Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 9-10
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
D. Lambert (1995) : Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. Viviparous  (31): 0-
P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien  (10): 333-337
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau  (1): 18-22
S.A.  Webb & R.R. Miler (1998) : A phylogenetic analysis of the Goodeidae.   (): 1-280
R. Winter (0) : Further thoughts on Xenotoca melanosoma. Viviparous  (34): 0