528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Xenotoca melanosoma

Ik ben op zoek naar een Nederlandse vertaling.  Wie kan helpen?

FITZSIMONS, 1972

Ook van deze interessante soort zijn door ons weinig gedragsobservaties opgedaan. Het water van het biotoop waarin wij deze soort konden aantreffen (loc. 40) was ook hier sterk vervuild en nagenoeg ondoorzichtig. De meegebrachte dieren werden op goed geluk gevangen. De dieren hebben een voorkeur voor dicht met water- of drijfplanten begroeide delen van het biotoop. Ook deze soort is robuust en zonder noemenswaardige problemen te vervoeren.

 

Deutsche Bezeichnung:
Dunkler Hochlandkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Unterfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Erstbeschreibung:
FITZSIMONS, J. F. (1972): A revision of two genera of goodeid fish from the Mexican - Plateau.
Copeia, 4: pp. 728-756.

Herkunft des Artnamens:
melanosoma = bezieht sich auf die dunkle Körperfärbung

Typusfundort:
Rio Tamazula, Jalisco, Mexiko.

Meristische Angaben:
Dorsale = 14 - 16 Flossenstrahlen,
Anale = 13 - 16 Flossenstrahlen,
Pectorale = 14 - 17 Flossenstrahlen,
Ventrale = 5 - 7 Flossenstrahlen.

Für die Haltung von Xenotoca melanosoma, die keine großen Anforderungen an den Pfleger stellt, sollten Beckengrößen ab 100 Liter Inhalt gewählt werden.

Die Wasserwerte sind nicht von entscheidender Bedeutung; jedoch sollte es ph-neutral bis leicht alkalisch sein und eine Temperatur zwischen 23 °C und 26 °C aufweisen. Regelmäßiger Wasserwechsel ist anzuraten, da Xenotoca melanosoma einen hohen Stoffwechsel hat und sonst krankheitsanfälliger werden könnte. Zu vermeiden sind auch dauerhaft zu hohe Wassertemperaturen.

Als Nahrung wird Lebendfutter bevorzugt. Daneben wird auch überbrühter Blattspinat, Frost- und Flockenfutter willig angenommen. Ein Algenbewuchs im Aquarium wäre als zusätzliche Futterquelle wünschenswert.

Werden diese wenigen Voraussetzungen beachtet, gehört Xenotoca melanosoma zu den ausdauerndsten Goodeiden.

Die Zucht gelingt meist problemlos. Es werden pro Wurf ca. 40-50 Jungtiere abgesetzt, deren Größe je nach Wurfzahl zwischen 10 bis 15 mm liegt. Bei dieser Anfangsgröße ist die weitere Aufzucht einfach. Da die Alttiere den Jungen nachstellen, ist entweder für ausreichende Versteckmöglichkeiten zu sorgen oder die Nachzucht sollte in einem separaten Becken erfolgen.

Xenotoca melanosoma kann ein Lebensalter von bis zu 3 Jahren erreichen.

 

 

179-Xenotoca_melanosoma_03
Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: M. K. Meyer.
Vindplaats: Jalisco, Mexico, Nachzucht, Man, 8 cm.

 

 

351-Xenotoca_melanosoma_02
Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: Alle Lebendgebärenden,
Foto van: E. Pürzl.
Vindplaats: Jalisco, Mexico, Nachzucht, Man, 8 cm.

 

 

180-Xenotoca_melanosoma_06_Weibchen_Dost
Xenotoca melanosoma, Vrouw
Foto van: Uwe Dost

 

 

389-Xenotoca_melanosoma
Xenotoca melanosoma
Foto van: Ivan Dibble

 

 

390-Xenotoca-melanosoma
Xenotoca melanosoma
Foto van: Ivan Dibble

 

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Magdalena Kanaal, Jalisco, Mexico
Datum: 20 december 1998
Tijdstip: 16.00 u.

Ligging Vindplaats:
Kanaal ten zuiden van Magdalena, aan de weg van Magdalena naar Etzatlan.

Biotoopomschrijving:
Een breed kanaal, zeker 12 meter breed. Traag stromend water, met een bruingrijze kleur. Het water is troebel en heeft een geringe zichtdiepte. Langs de oevers groeien diverse moerasplanten, die gedeeltelijk overhangen in het water. Her en der vormen zich velden waterhyacint. Het water is zeer waarschijnlijk vervuild met rioolwater. De diepte is onbekend.

Omgevingsbeschrijving:
Vallei waarin veeteelt en landbouw bedreven worden. Het kanaal voert water af vanaf het stadje Magdalena. In de omgeving is geen bebouwing aanwezig. Deze locatie bevindt zich aan een brede, onverharde weg die plaatselijk moeilijk begaanbaar is. De vangplaats is een tiental kilometers ten zuiden van de stad Magdalena gesitueerd. Gelegen in het Magdalena-bekken.

Opmerking:
De hier aangetroffen vorm van Allotoca maculata is prachtig blauwgroen gekleurd en heeft een fraaie tekening op het lichaam.
Luchttemperatuur: 32.1 °C
Watertemperatuur: 17.1 °C
Ph 6.6
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

705-12 Magdalena_Kanal
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: Magdalena-Kanaal, Jalisco, Mexico

 

 

776-Magdalena-Kanal-Dibble-01
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: Magdalena-Kanaal, Jalisco, Mexico
Foto van: Ivan Dibble

 

 

 

Vindplaats:
San Marcos, Jalisco, Mexico
Datum: 25 november 1999
Tijdstip: 16.05 u.
Datum: 19 december 1999
Tijdstip: 10.00 u.

Ligging Vindplaats:
Poel, circa 1500 meter ten oosten van San Marcos. De poel is gelegen aan de rechterkant in een weiland op circa 30 meter afstand van de asfaltweg komende vanaf Teuchitlan naar San Marcos. Deze poel ligt op geringe afstand van een brug over een droge waterloop.

Biotoopomschrijving:
Poel, gebruikt als drenkplaats voor vee. De oppervlakte is circa 10 bij 30 meter. De oevers zijn begroeid met verschillende grassen en biezen. In het water zijn enkele waterplanten aanwezig. De oever loopt stijl af, tot een grootste diepte van ongeveer 200 cm. Het water is zeer troebel, grijsbruin van kleur, en waarschijnlijk sterk organisch belast. De bodem bestaat uit vettige klei. Door veevertrapping is de oever moeilijk begaanbaar.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Op geringe afstand is een kleine brug. Dit biotoop ligt in het voormalige Magdalena-bekken, dat nu is drooggevallen en intensief als akkerland wordt benut. In de omgeving zijn verschillende graslanden en maïsakkers aanwezig.

Opmerking:
Dit is waarschijnlijk een van de laatste vindplaatsen van Xenotoca spec. “San Marcos”. Deze soort wordt zeer sterk in zijn voortbestaan bedreigd. Hoewel er voor dit biotoop niet direct valt te vrezen, is het wel degelijk kwetsbaar en geen goede basis voor voortbestaan op de langere termijn.
Meting 25 november, 16.05 u.
Luchttemperatuur: 28.6 °C
Watertemperatuur: 20.5 °C
Meting 19 december, 10.00 u.
Luchttemperatuur: 16.2 °C
Watertemperatuur: 13.2 °C
Meting 19 december, 10.00 u.
Ph 6.8
KH 6°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
Meting 25 november, 16.05 u.
Ph 7,0
KH 7°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

709-18_San_Marcos
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: San Marcos, Jalisco, Mexico

 

761-San-Marcos-River_3
Xenotoca melanosoma,
Vindplaats: San Marcos, Jalisco, Mexico
Foto van: G. D. Sanders

 

 

 

762-San-Marcos-River-01_3
Xenotoca melanosoma,
Vindplaats: San Marcos, Jalisco, Mexico
Foto van: G. D. Sanders

 

 

 

Vindplaats:
Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico
Datum: 26 november 1999
Tijdstip: 15.00 u.
Datum: 19 december 1999
Tijdstip: 10.45 u.

Ligging Vindplaats:
Slotenstelsel circa 3 kilometer ten oosten van San Marcos. Komende vanaf Etzatlan aan de rechterkant van de weg. Circa 20 meter van de weg gelegen op de afslag naar Granja Sahuaripa.

Biotoopomschrijving:
Een aantal verbonden sloten en afwaterings- c.q. bevloeiingskanaaltjes, deels recentelijk gegraven. Op de vangplaats zijn de sloten 2-4 meter breed en ongeveer 100 cm diep. Over de sloot die haaks op de weg loopt, ligt een loopplank. De oevers zijn spaarzaam begroeid. In het water her en der waterplanten. Enkele plukken waterhyacint zijn aanwezig. Het water is niet geheel helder en grijzig van kleur. Zichtdiepte tot op de bodem. De bodem bestaat uit modder. De gevangen dieren houden zich voornamelijk op in inhammen en tussen watervegetatie.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. Rondom liggen een aantal landbouwakkers. In de verdere omgeving is een boerenbedrijf gevestigd. Het omringende landschap is vlak, in de verte rijzen (vulkanische) bergen op.

Opmerking:
Samen met BSKM 1999 loc. 02 is dit de enige vindplaats van Xenotoca spec. “San Marcos” die wij ondanks intensief monsteren hebben kunnen vinden. In dit biotoop houdt zich bovendien een niet door ons te bestem-men Allotoca species op.
meting 26 november 1999
Luchttemperatuur: 26.4 °C
Watertemperatuur: 21.0 °C
meting 19 december 1999
Luchttemperatuur: 22.3 °C
Watertemperatuur: 13.2 °C
meting 26 november 1999 15.00 u.
Ph 7,2
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 4 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
7.2 ???dH ???dH 0 mg/l (ppm) 0 mg/l (ppm)
meting 19 december 1999 10.45 u.
Ph 7,0
KH 8°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

743-Bild_01_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

745-Bild_08_Ort_Granja_Sahuaripa
Xenotoca melanosoma
Vindplaats: Granja Sahuaripa, Jalisco, Mexico

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Xenotoca melanosoma (Fitzsimons, 1972)

J.M.  Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia  (4): 728-756

J.M.  Fitzsimons (1974) : Morphological and behavioral intermediacy in hybrids of two species of Goodeid fishes from Mexico. Copeia  (4): 848-855

J.M.  Fitzsimons (1976) : Ethological isolating mechanisms in Goodeid fishes of the Genus Xenotoca. Bulletin Southern California Academy of Sciences  (75): 84-99

P. Götting (1990) : Erfahrungen mit dem Schwarzen Hochlandkärpfling Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 9-10

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

D. Lambert (1995) : Xenotoca melanosoma Fitzsimons, 1972. Viviparous  (31): 0-

P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien  (10): 333-337

P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau  (1): 18-22

S.A.  Webb & R.R. Miler (1998) : A phylogenetic analysis of the Goodeidae.   (): 1-280

R. Winter (0) : Further thoughts on Xenotoca melanosoma. Viviparous  (34): 0-

 

melanosoma, Xenotoca Fitzsimons 1972: 750 [Copeia 1972 (no. 4); ref. 7117]. Río Tamazula, 5 km south of Guzmán, Jalisco, Mexico. Holotype: UMMZ 189077. Paratypes: UMMZ 186292 (30, 2 c&s), 189078 (1), 189079 (21, 2 c&s). Valid as Xenotoca melanosoma Fitzsimons 1972 -- (Espinosa Pérez et al. 1993:43 [ref. 22290]). Xenotoca melanosoma Fitzsimons 1972, Goodeidae: Goodeinae. Habitat: freshwater.