528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Skiffia multipunctata

PELLEGRIN, 1901

Xenendum multipunctatum PELLEGRIN, 1901
Skiffia multipunctata MEEK, 1902
Goodea multipunctata REGAN, 1907
Ollentodon multipunctatus HUBBS & TURNER, 1937
Skiffia multipunctatus MEYER, WISCHNATH & FÖRSTER, 1985

Tysk navn:
Schwarzfleck - Skiffia

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
PELLEGRIN, J. (1901): “Poissions recueillis par M. L. Diguet, dans l’Etat de Jalisco” Bull. Mus. Nat. Hist., Paris, 7: pp. 204 - 207.

Opprinnelse til artsnavnet:
multipunctatus (lat.) = med mange punkter.

Typelokalitet:
Like ved byen Guadalajara, Guadalajara, Mexiko.

Metriske data hunner:
Ryggfinne = 15 - 17 finnestråler,
Analfinne = 15 - 17 finnestråler.

Det er ikke vanskelig å holde Skiffia multipunctata. Akvariet skal være minst 80 liter. Arten krever, etter sin opprinnelsessted, lett alkalisk vann. Temperaturen bør ligge på mellom 17 °C og 22°C.

Næringen skal bestå av flak-, frost- og levendefor. Det er viktig at en del plantekost ikke mangler, som brutt spinat. Likeledes bør alger finnes i akvariet som et tilleggsfor.

Oppdrett lykkes uten problemer. Når det gjelder Skiffia multipunctata så er dette en formeringsvillig, fredelig og attraktiv art. Det kastes opp til 20 unger i kullet, og de blir ikke jaget av voksen fisk. På grunn av sin størrelse ved fødselen (10 mm og mer) er videre oppforing ingen større utfordring.

En krysning av Skiffia multipunctata og Skiffia francesae frembringer den vakre hybriden som kalles ”Black Beauty” (“sort skjønnhet”). Denne er fruktbar og må derfor ikke gå sammen med eksemplarer fra foreldrefiskene, da det i så fall blir uønskede krysninger.

Den naturlige utbredelsen er etter observasjoner fra BRIAN KABBES mye større enn hva som hittil har vært antatt. Man trodde Skiffia multipunctata bare var rundt byen Guadalajara. BRIAN KABBES har derimot funnet arten i en avstand av 150 km sydvest for denne store byen. Sammenliknet med Skiffia lermae forekommer Skiffia multipunctata bare i større antall. Fremfor alt på biotopen ved Noroto (som er sydvest for Chapala-sjøen) er et stort antall av fiskene med alle aldersklasser. Fiskene her skiller seg neppe i utseende. Skiffia multipunctata lever her i bløtt vann. Ved akvariehold bør eventuelt noe hydrogenkarbonat tilsettes.

 

Skiffia multipunctata-Krönke
Skiffia multipunctata
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

326-Skiffia multipunctata 10
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Typelokalitet: Guadalajara, Jalisco, Meksiko, hunn, 6,5 cm
Foto: H. J. Mayland

 

 

322-Skiffia multipunctata 06
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Typelokalitet: Guadalajara, Jalisco, Meksiko, hann, 6 cm
Foto: J. C. Merino

 

 

Skiffia multipunctata 15 La Luz de Jong
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko, 2002
Foto: Kees de Jong

 

 

 

Typelokalitet:
Noroto (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
11.12.1998, 10.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk, 450 meter bakenfor Noroto, i retning Zamora langs vei 15.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende, liten bekk med roligere partier. Bekken er 100 - 300 cm bred. Vannet har en grålig farge og er ugjennomsiktig. Bunnen består av et tykt lag slam med mye organisk materiale, spesielt blader fra store eukalyptus- og asketrær som står langs elvebredden.

Områdebeskrivelse:
I nærheten dyrkes mye grønnsaker og frukt. Et hotell ligger i det fjerne. Den lille landsbyen Noroto ligger like bak dette.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder i hovedsak til i de stillere partier og smale tilløp. Ved forstyrrelse flykter fiskene inn mellom bladene som ligger på bunnen. Skiffia multipunctata er her den hyppigst forekommende arten. Den har etter beskrivelsen en utbredelse rundt byen Guadalajara, som ligger ca. 170 km unna i nordvestlig retning.

Lufttemperatur:
18,2 °C

Vanntemperatur:
14,5 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 10.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten innsjø i byen Orandino, noen kilometer vest for Jacone (nærheten av Zamora).

Biotopbeskrivelse:
En klar sjø med mange ulike livsformer. Klart vann med svak gråfarging. Langs strandsonen vokser ulike vann- og sumpplanter. Mellom de overhengende plantene holder de fleste fiskene til. Siktedyp i sjøen er minst 100 cm. Dypet er ukjent, men er trolig flere meter. På sjøens sydside renner vannet ut i en smal vanningskanal.

Områdebeskrivelse:
En liten sjø ligger midt i bysentrum. På sydsiden med enkelte hus og små uthus. En større vei går rundt sjøen. Området er befolket og de benytter dette som rekreasjonssted.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
20,3 °C, 13.12.1998, 10.05 .

Vanntemperatur:
19,3 °C, 13.12.1998, 10.05 .

Vannmålinger:
pH: 7,0 (13.12.1998, 10.05)
KH: 3° dH (13.12.1998, 10.05)
GH/TH: 7° dH (13.12.1998, 10.05)
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) (13.12.1998, 10.05 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (13.12.1998, 10.05 ).

 

Skiffia multipunctata
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Jacona de Plancarte (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 15.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanalisert bekk langs veien fra Zamora mot Morelia, på vei opp fra Jacona de Plancarte.

Biotopbeskrivelse:
Kanalisert, hurtigstrømmende bekk med bredde på ca. 2 - 3 meter. Vanndyp ned til 100 cm. Vannet er ikke klart og har en lett gråfarging. Siktedyp maksimalt 10 cm. Langs bredden vokser ulike overhengende gress og sumpplanter, men det er ellers ingen vegetasjon.

Områdebeskrivelse:
I nærheten er utpreget landbruksområder (blomster, jordbær, mais, korn). I nærheten finnes ingen bebyggelse.

Spesielle anmerkninger:
Skiffia multipunctata har trolig en videre utbredelse rundt byen Zamora. Omliggende landbruksområder bidrar sikkert til å ødelegge biotopene ytterligere, i hovedsak gjennom bruk av kjemikalier og husdyrgjødsel.

Lufttemperatur:
26,9 °C, 13.12.1998, 15.05 .

Vanntemperatur:
17,3 °C, 13.12.1998, 15.05 .

Vannmålinger:
pH: 7 (13.12.1998, 15.05)
KH: 3° dH (13.12.1998, 15.05)
GH/TH: 6° dH (13.12.1998, 15.05)
Nitratmengde: 5 mg/l (ppm) (13.12.1998, 15.05 )
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) (13.12.1998, 15.05 ).

 

 

 

Typelokalitet:
Noroto, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 13.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk 450 meter etter Noroto, retning mot Zamora langs vei 15.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende, liten bekk med roligere partier. Mellom 100 og 300 cm bred. Vannet hat en grålig farge og er ugjennomsiktig. Bunnen har et tykt lag gjørme og slam med mye organisk materiale, spesielt fra blad fra store trær som vokser langs bredden.

Områdebeskrivelse:
Store mengder grønnsaker og frukt dyrkes i nærheten. Det er også et motell her, og like bak ligger den lille landsbyen Noroto.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder stort sett til i roligere bukter og smale tilførselsbekker, og flykter ved forstyrrelser inn mellom bladene som er på bunnen. Skiffia multipunctata er her vanlig forekommende. Arten har en beskrevet utbredelse rundt byen Guadalajara, som er ca. 170 km mot nordvest.

Lufttemperatur:
23,5°C, 16.12.1999, 13.50

Vanntemperatur:
17,8°C, 16.12.1999, 13.50 .

Vannmålinger:
PH: 6,5 16.12.1999, 13.50
KH: 4,4° dH 16.12.1999, 13.50
GH/TH: 4,5° dH 16.12.1999, 13.50
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm) 16.12.1999, 13.50
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm) 16.12.1999, 13.50 .

 

729-03 Bellas_Fuentes Michoacan
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: Bellas Fuentes, Michoacán, Meksiko

 

 

766-Bellas-Fuentes-Michoacan
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: Bellas Fuentes, Michoacán, Meksiko
Foto: Eduardo Garcia

 

 

 

771-La-Luz-Dibble-01
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

 

772-La-Luz-Dibble-02
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

 

773-La-Luz-Dibble-03
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

 

774-La-Luz-Dibble-04
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

 

775-La-Luz-Dibble-05
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: Ivan Dibble

 

 

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: José Corona

 

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona
Skiffia multipunctata
Typelokalitet: La Luz, Meksiko
Foto: José Corona

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Skiffia multipunctata (Pellegrin, 1901)

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16
D. Bork (1994) : Shocktod bei Goodeiden?. DGLZ-Rundschau (1): 10-10
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (49): 0-
H. Hieronimus (1992) : Skiffia multipunctata, ein Anfängerfisch?. DGLZ-Rundschau (3): 52-54
Holly, Meinken & Rachow (0) : Ollentodon multipunctatus (Pellegrin). (): 975-976
K. de Jong (1992) : Zonnende Gambusia's (levendbarenden in de tuinvijver) deel II. Poecilia Nieuws (6): 7-8
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D.I. Kingston (1978) : Skiffia francesae, a new species of goodeid fish from western Mexico. Copeia (3): 503-508
D. Lambert (0) : Black beauty. Viviparous (23): 0-
D. Lambert (0) : The sawfin Goodeids. Viviparous (11): 0-6
D. Lambert (0) : Skiffia multipunctata (Pellegrin, 1901). Viviparous (11): 0-2
D. Lambert (1989) : Mexico '87. Livebearers (104): 7-9
D. Lambert (1990) : Skiffia multipunctata (Pellegrin, 1901). Poecilia Nieuws (5): 80-81
D. Lambert (1991) : Het geslacht Skiffia. Poecilia Nieuws (4): 65-70
D. Lambert (1995) : The livebearer world More Goodeids. Tropical Fish Hobbyist (5): 162-164
J.K. Langhammer (0) : The black beauty sawfin (a hybrid Skiffia). Viviparous (23): 0-
J.K. Langhammer (1982) : The lost treasure of the Aztecs Part II - The elfin and sawfin Goodeids. Livebearers (65): 3-5
J.K. Langhammer (1985) : What are we doing? The black beauty sawfin (a hybrid Skiffia). Livebearers (82): 3-5
J.K. Langhammer (1987) : Was machen wir?. DGLZ-Rundschau (2): 4-6
J. Lyons (1997) : Tolerences of Mexican livebearers to extremes of temperature and dissolved oxygen in the wild. Livebearers (148): 16-19
E. Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium (9): 209-212
G. Mendoza (1965) : Sexual dimorphism in the dorsal fins of Ollentodon and Skiffia, Mexican Goodeid Teleosts. Iowa Academy of Science (72): 469-477
J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws (5): 102-105
J. Pellegrin (1901) : Poissons reguellis par M.L. Diguet, dans l'État de Jalisco (Mexique). Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (7): 204-207
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws (4): 54-57
C. Sciarone (1992) : Skiffia multipunctatus (Pellgrin, 1901). Picasso onder water (): 0-
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia part 2. Viviparous (24): 0-
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous (23): 0-