528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Girardinichthys multiradiatus

MEEK, 1904

Girardinichthys innominatus EVERMANN & GOLDSBOROUGH, 1902
Characodon multiradiatus MEEK, 1904
Lermichthys multiradiatus HUBBS, 1926
Girardinichthys limnurgus JORDAN & EVERMANN, 1927

Tysk navn:
Gelber - Hochlandkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
MEEK, S. E. (1904): “The Fresh-Water Fishes of Mexico North of the Isthmus of Tehuantepec.” Field Col. Mus. Publ. 93 = (Zool.) 5: 252 pp.

Opprinnelse til artsnavnet:
multiradiatus (lat) = flerstrålig (anal- og ryggfinne).

Typelokalitet:
Lago di Lerma, i området ved Toluca, Meksiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 28 finnestråler;
Analfinne = 28 finnestråler.

I akvarier fra 50 liter er det mulig å holde denne arten. Det er viktig å passe på at den skal ha lave temperaturer, fra 17°C til 20 °C. Temperaturer over 22 °C liker den ikke, og fiskene blir da sjelden særlig gamle. Andre vannverdier har mindre betydning. Vannbevegelse skal være til stede.

Hannene viser bare sjelden og da bare liten aggresjon mot andre hanner. Dermed er Girardinichthys multiradiatus en av de mest fredlige goodeidene og passer godt for selskapsakvarium. Hannen blir ca. 3,5 cm, hunnen ca. 5 cm.

Det er ingen problem å fore Girardinichthys multiradiatus, enten med flak-, frost- eller levendefor av alle slag, men en bør også gi plantekost. Alger bør finnes i akvariet, som et tilleggsfor.

Oppdrett er ikke vanskelig. Forutsetningen er imidlertid en lav temperatur i vannet og hyppig vannbytte. Ved en (temperaturavhengig?) drektighetstid på ca. 7 til 8 uker, kastes pr. kull opp til 15 unger, som er lette å fore opp og vokser raskt.. De eldre fiskene jager ikke etter ungene, eller bare i svært liten grad.

Selv om Girardinichthys multiradiatus har et vidtrekkende utbredelsesområde rundt Toluca, opplevde BRIAN KABBES at fiskene var vanskelige å finne på lokaliteten.. Populasjonstettheten var meget liten. Arten har en forkjærlighet for kaldt, surstoffrikt og hurtigstrømmende vann, noe en må sørge for finnes i akvariet..

 

 

276-Girardinichthys multiradiatus 05 Männchen Dost
Girardinichthys multiradiatus, Hann
Foto: Uwe Dost

 

 

388-Girardinichthys multiradiatus
Girardinichthys multiradiatus, Hann
Foto: Ivan Dibble

 

Typelokalitet:
Lago Salazar, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
05.12.1998, 9.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Innsjø langs vei 15D fra Mexiko by mot Toluca, i et dalføre nedenfor Salazar.

Biotopbeskrivelse:
Sumpete, flat innsjøbredde, som gjennomsettes av forgrenet elvesystem. Temmelig raskt strømmende vann med en dybde på ca. 30-80 cm. Bunnen er 100-250 cm bred og langs kanten av sjøen vokser ulike sump- og vannplanter, men ellers er det ingen planter i vannet. Elvebanken undergraves pga. det strømmende vannet, og i dette området holder de fleste fisk seg. Vannet er krystallklart og en kan se ned til bunnen.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er enkelte boliger og en liten butikk. Byen Salazar ligger ikke langt unna, på den andre siden av innsjøen. Sjøen ligger like i utkanten av Mexico by, ved den sterkt forurensede Valle de Mexico. Det er ikke lett å komme til å undersøke sjøens fiskefauna pga. den sumpete sjøkanten.

Spesielle anmerkninger:
Da vannets temperatur er svært lav, er det lett å holde og transportere fisk herfra.

Lufttemperatur:
11,6 °C

Vanntemperatur:
9,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,2
KH: 0° dH
GH/TH: 2° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

733-09 Lago_Salazar
Girardinichthys multiradiatus
Typelokalitet: Lago Salazar, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Tecoac, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
04.12.1999, 14.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Grøft, direkte utenfor tettstedene Tecoac på vei mot Toluca.

Biotopbeskrivelse:
Ca. 2-5 meter bred grøft, som enkelte steder har hurtig vannstrøm. Vannplanter finnes enkelte steder i vannet, og på dypeste områder også algevekst. Bunn av slam. Vannet er grumsete med en grålig farge, men man kan se ned til bunnen. Vanndypet er ca. 20-60 cm. Ulike gress vokser langs kanten.

Områdebeskrivelse:
Kupert. På typelokaliteten finnes ingen direkte bebyggelse. Grøften går gjennom en maisåker. Grøften, og likeledes tilsvarende grøfter og diker, benyttes av de lokale kvinnene for tøyvask.

Spesielle anmerkninger:
Biotopen var på et tidspunkt sterkt forurenset, da det lå 40 døde høns i vannet som forårsaket en stor belastning. Hanner av Girardinichthys multiradiatus er her sterkt gulfarget.

Lufttemperatur:
22,1 °C

Vanntemperatur:
13,9 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 3° dH
GH/TH: 5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904)

J. Bell (0) : My greatest challenge. Viviparous  (20): 0-

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama  (): 13-16

J. Dawes (1997) : Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium  (342): 16-19
M. Holly, H. Meinken & A. Rachow (0) : Lermnichthys multiradiatus (Meek).   (): 974-975
C.L.  Hubbs (1926) : Studies of the fishes of the order Cyprinodontes VI. Material for a revision of the American Genera and Species. Miscellaneaous Publications University of Michigan (16): 1-86
K. de Jong (2003) : Op zoek naar zwaarddragers Mexico 2002 (tweede deel). Poecilia Nieuws  (5): 70-82
K. de Jong (2004) : Auf der Suche nach den Schwertträgern Mexiko 2002 (Teil 2). Das Lebendgebärenden Magazin  (1): 5-17
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
D. Lambert (0) : Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904). Viviparous  (10): 0-2
P. Lambert (0) : Aquarian endangered species expedition. Viviparous  (21): 0-
D. Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous  (17): 0-
P. Lambert (1992) : Endangered species expedition 1992. Livebearers  (123): 13-17
C. Macías Garcia & T. Burt de Perera (2002) : Ultraviolet-based female preferences in a viviparous fish. Behavioral Ecology and Sociobiology  (52): 1-6
S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252
E. Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium  (9): 209-212
J. de Moree (2003) : Zo maar een dag in Mexico - 4 november 2002. Poecilia Nieuws  (1): 2-3
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws  (4): 54-57
A.C.  Radda (1990) : Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau (2): 12-21
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276
F.H.  Stoye (1998) : The fishes of the order Cyprinodontes part 3. The livebearers. Livebearers  (154): 10-20
G. Streibel (1982) : Freilandhälterung einiger lebendgebärender Zahnkarpfen. DGLZ-Rundschau  (4): 64-65