528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Girardinichthys multiradiatus

MEEK, 1904

Girardinichthys innominatus EVERMANN & GOLDSBOROUGH, 1902
Characodon multiradiatus MEEK, 1904
Lermichthys multiradiatus HUBBS, 1926
Girardinichthys limnurgus JORDAN & EVERMANN, 1927

Hoewel deze soort een ruim verspreidingsgebied heeft rond Toluca, kon deze vissoort door ons slechts op een vindplaats worden aangetroffen (loc. 13). En dan nog in een geringe populatiedichtheid. De vissen hebben een voorkeur voor koud, zuurstofrijk en snelstromend water. Het transport van deze vissen leverde geen noemenswaardige problemen op, tot de noodlottige week in Puerto Vallarta aanbrak. Het drinkwater (en dus het verversingswater) bevat in deze badplaats een dosering algendodingsmiddel. De geleidelijke vergiftiging heeft een lange nawerking gehad op een groot aantal verzamelde vissoorten.

 

 

276-Girardinichthys_multiradiatus_05_Mannchen_Dost
Girardinichthys multiradiatus, Man
Foto van: Uwe Dost

 

 

388-Girardinichthys_multiradiatus
Girardinichthys multiradiatus, Man
Foto van: Ivan Dibble

 

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Lago Salazar, Mexico, Mexico
Datum: 05 december 1998
Tijdstip: 9:05 u.

Ligging Vindplaats:
Meer langs de tolweg 15D van Mexico-stad naar Toluca. Gelegen in het dal onder Salazar.

Biotoopomschrijving:
Moerasgebied en een vlak ondiep meer, gevoed door een vertakt bekenstelsel. De gevangen dieren stammen uit deze beken. Redelijk snel stromend water, circa 30-80 cm diep. De bedding is tussen 100 en 250 cm breed. Langs de oevers van deze beken groeien diverse moeras- en waterplanten. In het water geen vegetatie. Door het stromen van het water zijn de kleiige oevers uitgesleten, hieronder houden de meeste vissen zich op. Het water is kristalhelder en tot op de bodem doorzichtig.
Omgevingsbeschrijving:

In de directe nabijheid van de vindplaats staan een beperkt aantal woonhuizen en enkele wegbermwinkeltjes. Het dorp Salazar ligt op korte afstand aan de andere oever van het meer. Dit meer ligt even buiten de stad Mexico, buiten de sterk vervuilde Valle de Mexico. Het is door de moerassige oevers niet goed mogelijk het meer te onderzoeken op voorkomende visfauna.

Opmerking:
Ondanks de zeer lage temperatuur van het water bleken de hierin voorkomende vissoort en Zoetwaterkreeft zeer goed te houden en te transporteren te zijn.

Luchttemperatuur: 11.6 °C
Watertemperatuur: 9.2 °C
Ph 6.2
KH 0°dH
GH/TH 2°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

733-09_Lago_Salazar
Girardinichthys multiradiatus
Vindplaats: Lago Salazar, Mexico, Mexico

 

 

 

Vindplaats:
Teocac, Mexico, Mexico
Datum: 04 december 1999
Tijdstip: 14.05 u.

Ligging Vindplaats:
Sloot, even buiten het dorp Tecoac aan de vrije (libre) weg naar Toluca.

Biotoopomschrijving:
Sloot, 2-5 meter breed. Hier en daar snel stromend. In het water zijn op verschillende plaatsen waterplanten aanwezig. In het diepste gedeelte zijn tevens dichte algenbestanden. De bedding bestaat uit modder. Het water is grijzig van kleur en troebel. Zichtdiepte tot op de bodem. Waterdiepte 20-60 cm. Langs de oever groeien verschillende grassen.

Omgevingsbeschrijving:
Heuvelig. Op de vangplaats is geen bebouwing. De sloot loopt door landbouwgronden, waarop maïs wordt verbouwd. Deze sloot, en andere hierop uitmondende sloten worden door vrouwen gebruikt om er kleding in te wassen.

Opmerking:
Dit biotoop was ten tijde van de monstering sterk verontreinigd, doordat in het water een 40-tal dode kippen lagen. Dit geeft een aanzienlijke waterbelasting. De mannelijke dieren van Girardinichtys multiradiatus (Meek, 1904) zijn hier zeer sterk geel gekleurd.

Luchttemperatuur: 22.1 °C
Watertemperatuur: 13.9 °C
Ph 6.5
KH 3°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

733-09_Lago_Salazar
Girardinichthys multiradiatus
Vindplaats: Lago Salazar, Mexico, Mexico

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904)

J. Bell (0): My greatest challenge. Viviparous (20): 0-

O. Böhm (0): Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16

T. Contreras-MacBeath, H. Mejia Mojica & R. Carillo Wilson (1998): Negative inmpact on the aquatic ecosystems of the state Morelos, Mexico from introduced aquarium and other commercial fish. Aquarium Sciences and Conservation

J. Dawes (1997): Goodeiden Teil 3: Allgemeine Hinweise zur Pflege und Zucht sowie Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (1). Das Aquarium (342): 16-19

S. Fought (2007): Good luck with Girardinichthys multiradiatus. Livebearers (197): 11-13

C. Garcia, E. Saborío & C. Berea (1998): Does male-biased predation lead to male scarcity in viviparous fish?. Journal of Fish Biology (53): 104-117

C. González Zuarth & C. Macías Garcia (2006): Phenotypic differentiation and pre-mating isolation between allopatric populations of Girardinichthys multiradiatus. Proc. R. Soc. Lond. (273): 301-307

M. Holly, H. Meinken & A. Rachow (0): Lermnichthys multiradiatus (Meek).(): 974-975

C.L. Hubbs (1926): Studies of the fishes of the order Cyprinodontes VI. Material for a revision of the American Genera and Species. Miscellaneaous Publications University of Michigan (16): 1-86

K. de Jong (2003): Op zoek naar zwaarddragers Mexico 2002 (tweede deel). Poecilia Nieuws (5): 70-82

K. de Jong (2004): Auf der Suche nach den Schwertträgern Mexiko 2002 (Teil 2). Das Lebendgebärenden Magazin (1): 5-17

B. Kabbes (1999): Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35

D. Lambert (0): The livebearer trail part 2. Viviparous (17): 0-

D. Lambert (0): Girardinichthys multiradiatus (Meek, 1904). Viviparous (10): 0-2

P. Lambert (0): Aquarian endangered species expedition. Viviparous (21): 0-

P. Lambert (1992): Endangered species expedition 1992. Livebearers (123): 13-17

C. Macías Garcia (1994): Social behavior and operational sex ratios in the viviparous fish Girardinichthys multiradiatus. Copeia (4): 919-925

C. Macías Garcia & A. Valero (2001): Context-dependent sexual mimicry in the viviparous fish Girardinichthys multiradiatus. Ethology Ecology & Evolution (13): 331-339

C. Macías Garcia & A. Valero (2010): Sexual conflict and sexual selection in the Goodeinae, a clade of viviparous fish with effective female mate choice. In Regina Macedo, editor: Advances in the Study of Behavior, vol. 42,

C. Macías Garcia & T. Burt de Perera (2002): Ultraviolet-based female preferences in a viviparous fish. Behavioral Ecology and Sociobiology (52): 1-6

C. Macías Garcia, G. Jimenez & B. Contreras (1994): Correlational evidence of a sexually-selected handicap. Behav Ecol Sociobiol (35): 253-259

C. Macías-Garcia & E. Saborío (2004): Sperm competition in a viviparous fish. Environmental Biology of Fishes (70): 211-217

S.E. Meek (1904): The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252

E. Meinema (1990): Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium (9): 209-212

J. de Moree (2003): Zo maar een dag in Mexico - 4 november 2002. Poecilia Nieuws (1): 2-3

A.C. Radda (1986): Cyprinodonte vissen in Mexico (slot). Poecilia Nieuws (4): 54-57

A.C. Radda (1990): Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau (2): 12-21

G. Randall (2009): Girardinichthys multiradiatus. Livebearer News (28): 54-55

P. Sánchez-Nava et al (2004): Helminth parasites of Girardinichthys multiradiatus in the upper Lerma River sub-basin, Mexico. Parasitol Res (93): 396-402

J.F. Schindler & U. de Vries (1986): Ultrastructure of embryonic anal processes in Girardinichthys viviparus. Journal of Morphology (188): 203-224

E. Soto-Galera et al (1998): Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276

F.H. Stoye (1998): The fishes of the order Cyprinodontes part 3. The livebearers. Livebearers (154): 10-20

G. Streibel (1982): Freilandhälterung einiger lebendgebärender Zahnkarpfen. DGLZ-Rundschau (4): 64-65

M. Tapia & L. Zambrano (2003): From aquaculture goals to real social and ecological impacts: carp introduction in rural central Mexico. Ambio (4): 252-257

A. Valero, R. Hudson, E. Ávila Luna, C. Macías Garcia (2005): A cost worth paying: energetically expensive interactions with males protect females from intrasexual aggression. Behav Ecol Sociobiol (): 1-8

A. Vega-López et al. (2007): The role of vitellogenin during gestation of Girardinichthys viviparus and Ameca splendens; two goodeid fish with matrotrophic viviparity. Comparative Biochemistry and Physiology (147): 731-742

L. Zambrano et al (1999): Impact of introduced carp (Cyprinus carpio) in subtropical shallow ponds in Central Mexico. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery (6): 281-288