528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Chapalichthys peraticus

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
ALVAREZ, J. (1963): Ictiologia Michoacána. 3. Los peces de San Juanico y de Tocumbo, Mich. Ann. Esc. Nac. Cienc. Biol. 12 (1 - 4): pp. 111 - 138.

Opprinnelse til artsnavnet:
peraticus (gresk) = fremmedaktig.

Typelokalitet:
San Juanico, Cotija: Michoacán, Meksiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 - 15 Finnestråler;
Analfinne = 14 - 16 Finnestråler;
Ryggfinne = 14 - 16 Finnestråler.

BRIAN KABBES har observert arten fra Mexiko i 1998, og er i tvil om det er en selvstendig art. Kanskje hører den sammen med Chapalichthys pardalis.

Chapalichthys peraticus forekommer i sydvestlige del av Chapala-sjøen. Det kjente funnstedet ved Laguna (Presa) San Juanico står i fare for å bli ødelagt av menneskelig aktivitet. Større deler av det oversvømte området er i ferd med å bli tørrlagt, og bli sukkerrør plantasjer.

Arten ble påtruffet ca 25 km nordvest for Laguna San Juanico (nær Jaripo). Chapalichthys peraticus minner sterkt om Chapalichthys pardalis på grunn av tegninger på kroppen. Det var liten variasjon i den undersøkte populasjonen, og begrenset seg til små ulikheter i flekktegninger på kroppen. Kjønnfordelingen her var ca. 50/50. Populasjonstettheten var svært tynn.

233-Chapalichthys peraticus 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Lago de Quitzeo, Michoacán, Meksiko, Villform, Hunn, 6,5 cm.

Typelokalitet:
Jaripo (i nærområdet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
09.12.1998, 10.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten bekk i nærheten til den lille landsbyen Jaripo. Her er avkjøring fra vei 110.

Biotopbeskrivelse:
Delvis hurtigstrømmende, liten bekk på 100 – 300 cm bredde og ca. 50 cm dyp. Vannet er melket blågrått farget. Bunn ikke synlig. Med unntak av gress langs kanten er det ingen vegetasjon i vannet. Bunn består av gjørme og stein.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Ingen bygninger i nærheten. Maisåkrer og beitemarker omkring bekken. I nærheten av typelokaliteten finnes et låst gittergjerde, som gir tilgang til en maisåker.

Spesielle anmerkninger:
Selv om det ikke er funnet noen tydelig grunn er denne biotopen trolig sterkt forurenset.

Lufttemperatur:
23,9 °C

Vanntemperatur:
15,4 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

Chapalichthys peraticus Alvarez, 1963

B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
Characodon audax Smith & Miller, 1986
D.  Bork (1986) : Ein neue Goodeiden-Art. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (3): 5-5
I.  Dibble (1999) : Goodeiden im Norden Mexikos. DGLZ-Rundschau  (2): 61-63
H.  Hieronimus (1987) : Characodon audax, Smith & Miller, een nieuwe goodeidae. Poecilia Nieuws  (4): 52-55
H.  Hieronimus (1987) : Characodon audax, Smith & Miller, 1986. DGLZ-Rundschau  (1): 4-7
K. de Jong (1992) : Hoe lang nog?. Picasso onder water  (): 0-
K. de Jong (1994) : Bijeenkomst van Poecilia Scandinavia. Poecilia Nieuws  (4): 72-75
D.  Kunath (1990) : Die Kreuzung Characodon lateralis Günther, 1866 mit Characodon audax Smith & Miller, 1986. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (2): 7-9
D.  Kunath (1990) : Die Kreuzung von Characodon lateratlis Günther, 1866 mit Characodon audax Smith & Miller, 1986. DGLZ-Rundschau  (4): 4-5
D.  Lambert (0) : Characodon audax Smith & Miller, 1986. Viviparous  (15): 0-
D.  Lambert (1992) : Forgotten rainbows. Practical Fishkeeping  (Februari): 54-
D.  Lambert (1995) : The livebearer world More Goodeids. Tropical Fish Hobbyist  (5): 162-164
D.  Lambert (1997) : The livebearer world: Goodeids of the genus Characodon. Tropical Fish Hobbyist  (September): 146-150
J.K.  Langhammer (1986) : The lost treasure of the Aztecs Part VII- an update on the goodeids. Livebearers  (91): 5-8
E.  Meinema (1990) : Kleine hooglandkarpers. Het Aquarium  (9): 209-212
P.J.  Mellegers (1996) : Ervaringen met Characodon audax. Poecilia Nieuws  (2): 30-33
P.J.  Mellegers (1998) : Characodon audax, de 'Zwarte Prins'. Het Aquarium  (10): 263-265
J. de Moree (1999) : De zwarte prins of zwarte regenboog is terug. Poecilia Nieuws  (1): 11-13
A.J.  Rothwell (0) : My favourite livebearer. Viviparous  (45): 0-
A.J.  Rothwell (0) : Observations on spawning Characodon audax. Viviparous  (4): 0-
M.L.  Smith & R.R. Miller (1986) : Mexican Goodeid fish of the genus Characodon, with description of a new species. American Museum Novitates  (2851): 1-14
D.  Speirs (1988) : Livebearer taxonomy: a race between discovery and extinction. Livebearers  (97): 6-8