528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allodontichthys polylepis

RAUCHENBERGER, 1988

Tysk navn:
Vielschuppenkärpfling

Alt i 1957 fant R.R. MILLER & M. MILLER i en sideflod til Rio Atenguillo, som ligger i Ameca-vassdraget, en goodeide, Men beskrivelsen av arten kom først flere tiår senere.

Arten var først kjent som Allodontichthys spec. Kromosomene til fisken var kjent fra 1983, men det var ingen spesielle kjennetegn som kunne rettferdiggjøre opprettelsen av en ny art. Så man måtte se på andre, mer klassiske kjennetegn.

Den nye arten, Allodontichthys polylepis RAUCHENBERGER, 1988, skilles i hovedsak ved sitt tydelig større antall stråler i ryggfinnen (i snitt 48, mens andre Allodontichthys-Arter bare har i snitt 40). I tillegg kommer at det er 42 skjell langs sidelinjen mens andre arter i slekten har opp til 44 skjell.

Den geografiske isolerte forekomsten av Allodontichthys polylepis er et annet viktig kjennetegn. Forekomsten ligger i øvre Rio Ameca. Alle andre, hittil beskrevne Allodontichthys-Artene har en relativt samlet forekomst i Rio Tuxpan- eller Rio Coahuayana- og Rio Armeria området i en radius på knapt mer enn 50 km.

Typelokalitet:
Rio Protero Grande (tilhører Rio Ameca-vassdraget), 9 km øst for Ameca på vei mot Guachinango, Jalisco, Meksiko. Dette er mer enn 200 km fra andre kjente lokaliteter.

I tillegg til disse tydelige skilletegn, finnes også en rekke morfologiske forskjeller, som alle fører til at denne arten er tydelig definert og atskilt som egen art. Fra Allodontichthys zonistius skilles den også på farge, og også Allodontichthys tamazulae har annerledes farger, men har også tydelig færre skjell langs sidelinjen. Allodontichthys hubbsi har ikke bare entydig, trespissede tenner, men også spesielle trekk ved kromosomene som ikke finnes hos de andre artene i slekten.

Allodontichthys polylepis tilhører, som de andre Allotdontichthys-artene, til de små goodeidene. Hunnen blir 6 - 7 cm, og hannen opp til 6 cm.

Da Allodontichthys polylepis er en aggressiv art, bør de holdes i akvarier med minst 40 liter vann pr. fisk, og med atskillige gjemmesteder i form av beplantning, stein og røtter.

Vanntemperaturen bør ligge på 20°C til 24°C, og helst med variasjoner i dag- og nattens temperatur. Vannet skal ha pH på 7 eller høyere. Allodontichthys polylepis har en sterk tilknyttning til bunnlaget, og lever tilbaketrukket mellom stein og røtter. Hannen danner et revir, som den energisk beskytter mot inntrengere.

Med hensyn til for, er arten uten problemer da den spiser blant annet flakfor, frosset og levendefor av alle slag. Også plantekost bør inngå i dietten, som biter av spinat. Alger i akvariet er en fordel, som tilleggsfor.

Denne arten er noe vanskelig å avle, og egner seg for mer erfarne akvarister. Bare få ungfisk kastes i hvert kull, og yngelen jages av foreldrefiskene. De må derfor ha tilstrekkelige gjemmesteder i akvariet.

 

204-Allodontichthys polylepis 01
Allodontichthys polylepis
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: O. Boehm.
Typelokalitet: Rio Estancuela, Meksiko, Villform, Hunn, 5,5 cm

 

205-Allodontichthys polylepis Dost 02
Allodontichthys polylepis
Foto: Uwe Dost

 

 

Allodontichthys-polylepis-Verbreitung-Rauchenberger-1988

 

 

 

700-01 Rio_Potrero_Grande
Allodontichthys polylepis
Typelokalitet: Rio Potrero Grande, Jalisco, Meksiko

 

 

702-03 Puente_Davalos
Allodontichthys polylepis
Typelokalitet: Puente Davalos, Jalisco, Meksiko

 

 

798-Puente-Davalos-Dibble-01

 

 

799-Puente-Davalos-Dibble-02

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allodontichthys polylepis Rauchenberger, 1988

(1989) : Nieuws uit de wetenschap. Poecilia Nieuws  (2): 31-31
O.  Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama  (): 13-16
O.  Böhm (1990) : Selten gepflegt - Lebendgebärenden der Gattung Allodontichthys. TI  (99): 11-13
E.  Derijst (1989) : Allodontichthys polylepios. Aquariumwereld  (5): 117-117
H.  Hieronimus (1989) : Ein neuer Hochlandkärpfling, Allodontichthys polylepis Rauchenberger, 1988. DGLZ-Rundschau  (2): 22-22
H. Hieronimus (1989) : Neue Lebendgebärende. DATZ  (1): 7-8
K. de Jong (1989) : Enkele nieuwe levendbarende tandkarpers. Poecilia Nieuws  (3): 43-45
D.  Kunath (1990) : Der Vielschuppen - Hochlandkärpfling, Allodontichthys polyepis Rauchenberger, 1988 eine neue Art dieser Goodeiden-Gattung. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 5-8
D.  Lambert (1991) : Mexico's threatened livebearers. Livebearers  (116): 21-27
D.  Lambert (1995) : The livebearer world More Goodeids. Tropical Fish Hobbyist  (5): 162-164
J.  Lyons (1999) : The darter Goodeids, Genus Allodontichthys. Livebearers  (158/159): 14-18
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-
M.  Rauchenberger (1988) : A new species of Allodontichthys with comparative morphometrics for the genus. Copeia  (2): 433-441