528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Zoogoneticus quitzeoensis

BEAN, 1898

Platypoecilus quitzeoensis BEAN, 1898
Zoogoneticus quitzeoensis MEEK, 1902
Zoogoneticus cuitzeoensis MEEK, 1904

Tysk navn:
Cuitzeo - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
BEAN, B. A. (1898): “Notes on a collection of fishes from Mexico, with description of a new species of Platypoecilus”. Proc. U.S. Nat. Mus., 21: pp. 539 - 542.

Opprinnelse til artsnavnet:
quitzeoensis = etter stedet der arten finnes: Lago de Cuitzeo.

Typelokalitet:
Lago de Quitzeo, Michoacán, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 - 14 finnestråler.
Analfinne = 13 - 15 finnestråler.

Alt i år 1955 hadde R.R. MILLER og J.T. GREENBANK fanget Zoogoneticus i Rio Teuchitlán ved østkanten av Teuchitlán i den meksikanske delstaten Jalisco. Fiskene ble først innlemmet som arten Zoogoneticus quitzeoensis, noe som ikke var riktig. Arten ble senere benevnt Zoogoneticus spec. ”Crescent”, og heter nå etter siste gyldige beskrivelse Zoogoneticus tequila.

Konserverte eksemplarer av Zoogoneticus quitzeoensis og Zoogoneticus tequila er nesten umulige å skille fra hverandre, da fargen forsvinner. Dette gjelder spesielt den påfallende fargetegningen på halefinnen til Zoogoneticus tequila som nesten blir helt borte.

Denne lille arten trenger akvarier fra 60 liter og oppover. Vannverdiene har ingen betydning, men helst skal vannet være lett alkalisk. Vanntemperaturen bør ligge på 18 °C - 20 °C. Et lenger opphold i vann med temperatur over ca. 25 °C kan før til at de utvikler den fryktede sykdommen fisketuberkulose.

Hvis en skal holde Zoogoneticus quitzeoensis i selskapsakvarium, må den ikke gå sammen med store eller aggressive fisk, og det er en fordel å holde arten i et spesialakvarium.

Hannene hos Zoogoneticus quitzeoensis danner en rangordning seg i mellom, og dette blir fastlagt ved kamper. I motsetning til hos andre goodeide-arter blir det imidlertid ingen skader eller dødsfall av dette. Stridighetene kan likevel være svært heftige.

En akvarist som holdt goodeider beretter, at hans hanner fra oppdrett av Zoogoneticus quitzeoensis var svært stridslystne, og det gikk særlig ut over en hann som ble sterkt skadet i halefinnen. Fisken ble til slutt satt sammen med yngre fisker. Etter en stund ble den satt tilbake, men det var en aggressiv reaksjon i det hannlige hierarkiet. Uansett ble de svakeste fiskene terrorisert av den sterkeste hannen, og det var i alle grupper noen som fikk unngjelde. Den gjeninnsatte hannen førte til noe mer ro i akvariet, og det virket som om den hadde avfunnet seg med sin rolle. Den vokste langsommere enn sine stammefrender. Den dominante hannen utviklet et høyt ryggparti. De andre hannene deltok i parringsdanser, men det ble trolig ingen parring.

Ved riktig stell av fisken, kommer det snart unger. I ett kull kastes opp til 30 yngel, men mer vanlig er rundt 15. Ungfiskene er etter fødselen 10 - 15 mm lange, og kan fores opp uten problemer.

Eldre fisk er ikke spesielt etter ungene. Muligens er båndtegningene på ungfisk og subadulte fisk et artskjennetegn som viser at de tilhører samme arten. Forsøk har vist at voksne Zoogoneticus quitzeoensis er i stand til å kjenne igjen et større antall ungfisk fra et kull. De gikk i samme akvarium hvor det var ungfisk av både Zoogoneticus quitzeoensis og av Xenotoca eiseni. Xenotoca eiseni ungfiskene ble jaget eller spist mens ungfisk av. Zoogoneticus quitzeoensis ble forfulgt et kort stykke, og så latt i fred.

Uansett skal det være tett plantevekst, steiner og røtter i akvariet, slik at det dannes skjulesteder.

En skal ikke holde Zoogoneticus quitzeoensis lenge før en merker at dette er en sky fisk, som gjemmer seg bort i akvariets hjørner eller bak filteret. Trolig er det helt nødvendig for fisken på ha skjulesteder.

Mens hunnene kan svømme fritt, forsvarer hannene kraftig sitt område, og det dannes tydelige og klart avgrensede revirer. Innredes akvariet med stein og planter, blir fiskenes skyhet mye mindre.

Arten ernærer seg hovedsakelig av levendefor, men da fiskene er ganske små må fordyrene ha en passe størrelse (eks. artemia). Den tar også gjerne frost- og flakfor.

Zoogoneticus quitzeoensis er en relativt variabel art med stort utbredelsesområde. Variabiliteten består i ulike tegninger på kroppen. I sitt naturlige habitat kunne BRIAN KABBES observere påfallende lyse populasjoner, sammen med marmorerte fisk og noen med skarpe og tydelige tegninger.

Påfallende var fiskene fra San Juan de los Arcos. Her viste hannene en mintgrønn stripe i ryggfinnen, under den vanlige orange-gule kanten. Det avbildede eksemplaret kommer fra denne populasjonen. Avviket var likevel ikke så sterkt at populasjonene skilte seg påfallende fra hverandre.

Til tross for intensiv leting kunne ikke BRIAN KABBES finne noen overgangsformer mellom Zoogoneticus tequila og Zoogoneticus quitzeoensis. Den påfallende og karakteristiske orange-røde stripen hos Zoogoneticus tequila kunne finnes i små populasjoner av Zoogoneticus quitzeoensis – men ikke i rudimentær form.

Enkelte Zoogoneticus quitzeoensis var infisert med parasitter og virket svekket.

Denne arten holder seg mellom vegetasjonen, mens hanner danner små revir.
Høygravide hunner finner stille bukter og kaster ungene her. Ungene finnes uten unntak på grunt og varmere vann. Halvvoksne fisk lever i løse grupper, i utkanten av territoriene til hanner av Zoogoneticus quitzeoensis.

 

191-Zoogoneticus quitzeoensis 05
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Meksiko, oppdrettet hann, 6,5 cm

 

 

190-Zoogoneticus quitzeoensis 03
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino
Typelokalitet: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Meksiko, oppdrettet hunn, 6,5 cm

 

 

189-Zoogoneticus quitzeoensis 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: El Fuerte, Meksiko, villform, hann, 6,5 cm

 

 

188-Zoogoneticus quitzeoensis 01
Etter: Aqualog Verlag Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: El Fuerte, Meksiko, villform, hunn, 6,5 cm

 

 

Zoogoneticus quitzeoensis

Skrevet af: JØRGEN GAM SØRENSEN

Er en efterhånden velkendt goodeide i vores forening. Den stamme vi i øjeblikket har kørende fra "Red Crescent" har heldigvis vist sig at indeholde gode muligheder for, at vi også fremover, ved fornuftigt bevaringsarbejde, kan beundre denne flotte repræsentant for familien Zoogoneticus.

I øjeblikket kendes kun denne variant quitzeoensis, men i tidens løb, siden arten første gang blev beskrevet i 1898 af Barton Bean, har arten været placeret i andre arters regi, hvilket i øvrigt er typisk for en endog meget stor del af de beskrevne ferskvandsfisk.

En helt uundgåelig følgevirkning af det fortsatte arbejde der foregår blandt videnskabens repræsentanter, idet der som forskningsmetoderne bliver bedre, løbende vil være muligheder for at indsamle nye oplysninger om fiskenes generelle data.
Så på dette punkt adskiller Z. quitzeoensis sig ikke særligt fra mange af de øvrige arter.

Betegnelsen quitzeoensis har ikke noget med tegninger eller antal farvede finnestråler at gøre, men stammer fra det oprindelige findested, Lago de Quitzeo i staten Michoacan, altså - lige ud ad landevejen.

Arten er senere fundet adskillige steder i Michoacan samt i Guanajuato og Jalisco. Senest har Andreas Tveteraas jo rapporteret, at han i 1995 har set den ved Lago Camecuaro, og det er jo særdeles glædeligt at erfare, at der stadigvæk er fristeder for goodeiderne i Mexico.

Den repræsentant vi p.t. har i foreningen, "Red Crescent", har en i øvrigt lidt vekslende farvning af det yderste af finnestrålerne på gat- og rygfinnerne, idet eksemplarer i Københavns-området kan være stærkt rødlige medens fisk fra det jydske i stedet er gullige - eller orange. Hvad disse forskelle ligger i er selvfølgelig svært at afgøre, jeg mener endog, at fisk efter transport imellem landsdelene skifter farverne ud lidt efter lidt, men der er udelukkende tale om en privat observation.

I biotoperne træffes Z. quitzeoensis næsten udelukkende blandt den tætte vegetation i nærheden af bredden. Og vores ven, Andreas Tveteraas, påpeger jo netop også i Poecilia Bladet 6/95, at fisken tydeligvis ikke udelukkende er vegetarianer, men også forsyner sig blandt andet af små krebsdyr.

Opdrætsmæssigt kræver vores Z. quitzeoensis ikke meget andet end de fleste andre goodeider, nemlig afvekslende fodring, rent vand og en temperatur på 20-25 gr. C.

Kuldene virker ikke overvældende store - imellem fem og femten unger på ca. ti mm. Hvis akvariet er for lille - helst omkring 100 liter eller mere - eller der er for mange unge hanner i flokken, kan det gå ud over de nyfødte, der normalt ikke efterstræbes. Når ungerne bliver kønsmodne, ca. fem mdr., er det på tide, at tynde ud i flokken, hvis der ikke skal blive overfyldt med tiden.

Selve kønssorteringen er intet problem, når blot ungerne er ca. en til to mdr. gamle. Udfarvningen er størst hos de dominerende hanner ganske som vanligt. En fantastisk smuk repræsentant for goodeiderne, og en fisk der på grund af sin skønhed fortjener at blive udbredt noget mere i akvariehobbyen.

Her i Lystrup har vi prøvet at have fisken i et stort 340 liters selskabsakvarie, men der trivedes flokken tilsyneladende ikke. Det bedste udbytte får vi i specialakvarier - men dette er der jo ikke noget nyt i.

Men oplev et par legelystne dominerende hanner i "kamp" om en hun, og selv den mest kræsne akvarist må overgive sig i det farveorgie der da udspiller sig.

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
På vestsiden av Zacapu-sjøen, i hagen til Clubs Nautico.

Biotopbeskrivelse:
Zacapu-sjøen med ca. 500 x 500 m har en ikke kjent dybde. Vannet er ugjennomsiktig og har en grå farge. På typelokaliteten finnes ingen vannvegetasjon. Fiskene har tilhold mellom siv og under den undergravde bredden. Ved stranden er vannet temmelig dypt, i alle fall over 2 meter.

Områdebeskrivelse:
Selv om det ikke finnes noe gjerde rundt hagen, er Club Nautico en hage for medlemmer som her kan svømme og bade. I umiddelbar nærhet er en bolig. Veien til Club Nautico er temmelig dårlig.

Spesielle anmerkninger:
Fiskefaunaen på denne biotopen viser stor forskjell fra biotopen i Zacapu-kanalen, som er ca. 1200 meter unna.

Lufttemperatur:
20,6 °C

Vanntemperatur:
17,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

727-Ort_Zacapu_Kd_Jong_6sek
Zoogoneticus quitzeoensis (kun få eksemplarer)
Typelokalitet: Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
10.12.1998, 15.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
På østsiden av Zacapu-sjøen, nær et tegnsteinsverk.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omkranset av siv-vegetasjon. Sumpområde med kvikksand, slik at det er farlig å bevege seg her. Vannet er sortbrunt, gulfarget og temmelig klart. Vanndyp ukjent. På typelokaliteten var vanndypet ca. 150 cm. Bunnen av slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
I nærheten ligger en liten teglsteinsfabrikk, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegl av denne. I noe avstand er flere bolighus. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en sumpflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder trolig en ikke liten konsentrasjon med svovel. Hubbsina turneri forkommer her fortsatt i tilstrekkelig antall.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 1° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

Typelokalitet:
Noroto (i nærheten), Michoacán, Mexiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
11.12.1998, 10.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk 450 meter etter Noroto, retning mot Zamora langs vei 15.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende, liten bekk med roligere partier. Mellom 100 og 300 cm bred. Vannet har grålig farge og er ugjennomsiktig. Bunnen har et tykt lag gjørme og slam med mye organisk materiale fra blad og store eukalyptus- og eiketrær som finnes langs bredden.

Områdebeskrivelse:
Store mengder grønnsaker og frukt dyrkes i nærheten. Det er også et motell her, og like bak ligge den lille landsbyen Noroto.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder stort sett til i roligere bukter og smale tilførselsbekker, og flykter ved forstyrrelser inn mellom bladene som er på bunnen.

Lufttemperatur:
18,2 °C

Vanntemperatur:
14,5 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
12.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
Langs stranden av Chapala-sjøen, direkte utenfor tettstedene Chapala, i retning mot Ajijic.

Biotopbeskrivelse:
En svært stort innsjø (Mexicos største)) med stor vannoverflate. På typelokaliteten er strandkanten flat og skrår jevnt ned mot sjøen. Mye vegetasjon finnes langs strandkanten, og består av sump- og vannplanter. Bunnforhold av leire. Vannet avgir en svak lukt av skyllevann, er svakt gulbrunt farget og klart.

Områdebeskrivelse:
Direkte utenfor landsbyene er en vei som fører rett til sjøen, men det er vanskelig å komme til selve vannet da det ikke er noen trapper. Noen hotell og boliger finnes i nærheten.

Spesielle anmerkninger:
På denne typelokaliteten forekom bare et fåtall fullvoksne fisk, mens ungfisk var vanlig. Trolig er sjøen sterkt belastet og truet. Det finnes så godt som intet fugleliv her.

Lufttemperatur:
20,5 °C

Vanntemperatur:
19,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 18° dH
GH/TH: 12° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

779-Chapalasee-Fernando-Romero
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko

 

 

780-Chapalasee-Fernando-Romero
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko

 

 

782-Chapalasee-Fernando-Romero-03
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Chapala-sjøen, Jalisco, Meksiko

 

 

Typelokalitet:
San Juan de los Arcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
12.12.1998, 13.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk nøyaktig 1000 meter etter tettstedet San Juan de los Arcos, i retning mot Tala.

Biotopbeskrivelse:
Denne lille bekken ligger er 150 - 350 cm bred og er delvis hurtigstrømmende. Bunnen består av grus og større stein. Vannet er klart med lett grå grumsing, og bunnen kan overalt sees. Dypet er mellom 10 og 40 cm. Bortsett fra overhengende vegetasjon er det ingen plantevekst i denne bekken.

Områdebeskrivelse:
Bekken slynger seg mellom de utpregede sukkerrør feltene. I direkte nærhet finnes ingen hus eller bygninger. Landskapet er flatt, i det fjerne er noen fjell og vulkaner.

Spesielle anmerkninger:
Omkringliggende sukkerrør plantasjer og intensiv gjødsling herfra har trolig sørget for den store nitratmengden som finnes.

Lufttemperatur:
24,5 °C

Vanntemperatur:
19,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 30 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 10.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten innsjø i byen Orandino, en kilometer vest for Jacone (nær til Zamora).

Biotopbeskrivelse:
En klar sjø med mange ulike livsformer. Vannet er klart med en lett grå grumsing. Ulike sump- og vannplanter vokser langs strandsonen, og de fleste fisk holder seg mellom overhengende planter. Siktedypet er minst 100 cm, men dybden i vannet er ikke kjent, men trolig flere meter. På sjøens sydside renner en smal avrenningskanal.

Områdebeskrivelse:
Den lille sjøen ligger midt i landsbyens sentrum. Noen huser finnes på sydsiden, samt en liten butikk. En større vei går rundt sjøen. Området brukes av lokalbefolkningen som rekreasjonsplass.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
19,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

 

 

Typelokalitet:
Jaripo (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 11.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs fjellbekk, mellom Emiliano Zapata og Jaripo.

Biotopbeskrivelse:
Fjellbekk, delvis hurtigstrømmende. Bredde mellom 2 og 4 meter. Langs stranden står trær og store planter. Trolig finnes Eichhornia og Marsilea i mindre antall. Vannet er grumset med en gråblå farge. Vanndyp mellom10 og 60 cm. Bunnen med stein og lavastein.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Ingen hus i nærheten og heller ingen andre bygninger. Dette er ørkenaktig beitemark med maisåkrer og ett teglverk.

Spesielle anmerkninger:
Strandsonen er svært opptråkket av kyr. Disse belaster og grumser også vannet.

Lufttemperatur:
22,4 °C

Vanntemperatur:
18,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rio Ameca, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1998, 10.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Elven Ameca, i nærheten til byen Ameca. Ved bruen ved veien som fører fra Ameca mot Ahualulco de Mercado.

Biotopbeskrivelse:
Stille sidearm av Ameca-vassdraget, ca. 3 - 4 meter bred og 10 - 60 cm dyp. Bunnlag av blålig leire. Vannet er lett blågrått av farge men klart ned til bunnen. Svak strømming i vannet i retning mot Ameca-vassdraget. Langs strandkanten vokser ulike gress, som også når ned i vannet. Lenger ute er vannhyasinter.

Områdebeskrivelse:
Biotopen ligger like ved byen Ameca. Landskapet her er svakt skrånende. Ingen bebyggelse i nærheten, men utmark og jorder like ned til vannet.

Spesielle anmerkninger:
På grunn av sterk strøm og forurenset vann, var det ikke mulig å undersøke Ameca floden.

Lufttemperatur:
17,8 °C

Vanntemperatur:
13,7 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 15° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
San Marcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 15.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, øst for San Marcos. Denne typelokalitet ligger 5,5 km vest for Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Denne smale bekken renner ikke særlig raskt. Bunnen har er 2 - 3 m bred og 30 - 60 cm dyp. Vannet er lett gulbrunt farget, og en kan se ned til bunnen. Ulike sumpplanter og flytende vannhyasinter vokser langs strandkanten. Bekken renner under veien.

Områdebeskrivelse:
I området er enkelte jordbruksbyggverk, men ellers er det ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. Dalen som denne biotopen ligger i, tilhører Magdalena-vassdraget.

Spesielle anmerkninger:
Trolig er vannet sterkt forurenset.

Lufttemperatur:
30,5 °C

Vanntemperatur:
17,9 °C

Vannmålinger:
PH: 7,4
KH: 10° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 50 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

709-18 San_Marcos
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

761-San-Marcos-River
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

762-San-Marcos-River-01
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: San Marcos, Jalisco, Meksiko

 

 

Typelokalitet:
Magdalena-kanalen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
20.12.1998, 16.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal, syd for Magdalena, på veien fra Magdalena mot Etzatlan.

Biotopbeskrivelse:
Bred kanal, sikkert 12 m bred. Langsomt flytende vann med brun-grå farge, grumset og med lite siktedyp. Ulike sumpplanter vokser langs bredden, og noen henger ned i vannet. Felt av vannhyasinter dannes. Vannet er trolig forurenset fra avløp, og dybden er ikke kjent.

Områdebeskrivelse:
En dal, hvor det går kyr og drives åkerbruk. Kanalen inneholder avløpsvann fra byen Magdalena. I nærheten er ingen bebyggelse. Typelokaliteten finnes ved en vei, som delvis er meget dårlig. Den finnes mange kilometer syd for Magdalena, i det såkalte Magdalena-vassdraget.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
32,1 °C

Vanntemperatur:
17,1 °C

Vannmålinger:
PH: 6,6
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

705-12 Magdalena_Kanal
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Magdalena-kanalen, Jalisco, Meksiko

 

 

776--Magdalena-Kanal-Dibble
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: Magdalena-kanalen, Jalisco, Meksiko

 

 

Typelokalitet:
San Juan de los Arcos, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
26.11.1999, 10.15

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk, nøyaktig 1000 meter fra landsbyen San Juan de los Arcos, i retning mot Tala.

Biotopbeskrivelse:
Denne lille bekken er mellom 150 og 350 cm bred og renner delvis raskt. Bunn av fin sand/grus og grovere stein. Vannet er klart med lett grå grumsing. Bunnen kan overalt sees. Dypet er 10 - 40 cm. Det finnes ingen planter, med unntak av overhengende vegetasjon.

Områdebeskrivelse:
Bekken slynger seg mellom en sukkerrørplantasje. I direkte nærhet er ingen hus eller andre bygninger. Landskapet er nesten flatt, men i det fjerne sees fjell og vulkaner.

Spesielle anmerkninger:
Typelokaliteten ble undersøkt av meg at i 1998. Sammenliknet med forrige år, fører bekken nå mye mindre vann og fiskebestanden er gått sterkt tilbake.

Lufttemperatur:
17,7 °C

Vanntemperatur:
15,8 °C

Vannmålinger:
PH: 5,8
KH: 6° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

726-Fundort_San_Juan_de_los_Arcos
Zoogoneticus quitzeoensis
Typelokalitet: San Juan de los Arcos, Jalisco, Meksiko

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 12.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Ved Zacapu-sjøens, ved et tegnsteinsverk på østsiden av sjøen.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omkranset av siv-vegetasjon. Sumpområde med kvikksand, slik at det er farlig å bevege seg her. Vannet er sortbrunt, gulfarget og temmelig klart. Vanndyp ukjent. På typelokaliteten var vanndypet ca. 150 cm. Bunnen av slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
I nærheten ligger en liten teglsteinsfabrikk, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegl av denne. I noe avstand er flere bolighus. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en sumpflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder trolig en ikke liten konsentrasjon med svovel. Sumpområdet var dette året betydelig mindre, og det var lettere å ferdes her.

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
15,7 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 5° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Noroto, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 13.50

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk, 450 meter bakenfor Noroto, i retning Zamora langs vei 15.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende, liten bekk med roligere partier. Bekken er 100 - 300 cm bred. Vannet har en grålig farge og er ugjennomsiktig. Bunnen består av et tykt lag slam med mye organisk materiale, særlig fra blader av store trær som står langs elvebredden.

Områdebeskrivelse:
I nærheten dyrkes mye grønnsaker og frukt. Et hotell ligger i det fjerne. Den lille landsbyen Noroto ligger like bak dette.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder i hovedsak til i de stillere partier og smale tilløp. Ved forstyrrelse flykter fiskene inn mellom bladene som ligger på bunnen.

Lufttemperatur:
23,5 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,5
KH: 4,4° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Jaripo (i nærheten), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 16.25

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten bekk i nærheten til den lille landsbyen Jaripo. Her er avkjøring fra vei 110.

Biotopbeskrivelse:
Delvis hurtigstrømmende fjellbekk på 2 – 4 meters bredde. Langs bredden vokser trær og sumpplanter. I mindre antall finnes Eichhornia og Marsilea. Vannet er grumset med en blågrå farge. Vanndyp er 10 – 60 cm. Bunn består av stein og lavagrus.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap. Ingen bygninger i nærheten. Maisåkrer og et teglsteinsverk noe unna.

Spesielle anmerkninger:
Strandsonen forstyrres mye av kyr, som grumser og forurenser vannet.
Selv om det ikke er funnet noen tydelig grunn er denne biotopen trolig sterkt forurenset.

Lufttemperatur:
25,4 °C

Vanntemperatur:
15,9 °C

Vannmålinger:
PH: 7,2
KH: 8,5° dH
GH/TH: 10° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Rio Ameca, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
18.12.1999, 16.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Elven Ameca, i nærheten til byen Ameca. Ved bruen ved veien som fører fra Ameca mot Ahualulco de Mercado.

Biotopbeskrivelse:
Stille sidearm av Ameca-vassdraget, ca. 3 - 4 meter bred og 10 - 60 cm dyp. Bunnlag av blålig leire. Vannet er lett blågrått av farge men klart ned til bunnen. Svak strømming i vannet i retning mot Ameca-vassdraget. Langs strandkanten vokser ulike gress, som også når ned i vannet.

Områdebeskrivelse:
Biotopen ligger like ved byen Ameca. Landskapet her er svakt skrånende. Ingen bebyggelse i nærheten, men utmark og jorder.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er det få fiskearter her. Også antall fisk er tydelig mindre. Grøften skal snart renskes opp.

Lufttemperatur:
26,3 °C

Vanntemperatur:
16,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 17° dH
GH/TH: 14° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Balneario Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
19.12.1999, 8.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Nordsiden av tettstedet Teuchitlan

Biotopbeskrivelse:
Elvens hovedkilde er Rio Teuchitlan-flodene. Kilden er ca. 100 x 70 meter. Vannet er 30 - 150 cm dypt og krystallklart. Man kan se ned til bunnen, som består av fin grus og grov sand. Vannet fra denne kilden renner i sydlig retning, og etter noen kilometer munner det opp i Presa La Vega sjøen.

Områdebeskrivelse:
Typelokaliteten benyttes som rekreasjonsområde. En del av kilden er badeplass. Det er en liten restaurant, så vel som omkledningsrom og en lekeplass.

Spesielle anmerkninger:
Ingen.

Lufttemperatur:
13,1 °C

Vanntemperatur:
25,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

719-Bild_05_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus quitzeoensis (kun få eksemplarer)
Typelokalitet: Overløp fra Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

722-Bild_10_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus quitzeoensis (kun få eksemplarer)
Typelokalitet: Overløp fra Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

723-Bild_11_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus quitzeoensis (kun få eksemplarer)
Typelokalitet: Overløp fra Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Zoogeneticus quitzeoensis (Bean, 1898)

B.A. Bean (1898) : Notes on a collection of fishes from Mexico, withs description of new species of Platypoecilus. Proceedings of the National Museum (1159): 539-542
I. Dibble (0) : Goodeid conservation project Diary 25th May to 6th June 1998. Viviparous (44): 0-
I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (49): 0-
N. Dokoupil (1991) : Der Goldsaum-Hochlandkärpfling Systematik und Aquarienerfahrungen. Das Aquarium (Juni): 12-11
K.-H. Eckhardt (1997) : 5 bis 35° - Freilandhaltung von Juni bis Oktober. DGLZ-Rundschau (4): 77-79
C. Grimes (1992) : Casual success in summer ponds. Livebearers (121): 4-7
P. Hartman (1989) : The picoted Goodeid Zoogeneticus quitzeoensis. Livebearers (103): 6-8
P. Hartman (1996) : The picoted Goodeid Zoogeneticus quitezeoensis. Livebearers (144): 9-11
B. Iepenga (2001) : Zomaar over vissies houden (Zoogeneticus quitzeoensis, Bean 1898), deel 5. Poecilia Nieuws (4): 66-72
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
B. Kabbes (2000) : San Juan de los Arcos. Poecilia Nieuws (2): 20-26
P. Lambert (0) : The lake of delights. Viviparous (4): 0-
J.K. Langhammer (1982) : The lost treasure of the Aztecs Part II - The elfin and sawfin Goodeids. Livebearers (65): 3-5
S.E. Meek (1902) : A contribution to the ichthyology of Mexico. Field Columbian Museum - Zoology (6): 63-1128
S.E. Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252
E. Meinema (1992) : Die aus die kalte kommen. Poecilia Nieuws (4): 17-20
A.C. Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 2. Poecilia Nieuws (2): 28-30
A.C. Radda (1990) : Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau (2): 12-21
A.J. Rothwell (0) : Observations on spawning Zoogeneticus quitzeoensis. Viviparous (2): 0-
C. van de Sande (1998) : Zoogeneticus quitzeoensis (Bean, 1898). Poecilia Nieuws (2): 23-26
P. Schubert (1990) : Bericht über eine erfolgreiche Zucht bei Zoogeneticus quitzeoensis. DGLZ-Rundschau (4): 11-13
P. Schubert (1991) : Der Goldsaum-Hochlandkärpfling Erfahrungen bei der Haltung und Zucht. Das Aquarium (Juni): 14-15
P. Schubert (1991) : Auslese und gezielte Zucht von Wildformen Lebendgebärender - Ja oder Nein?. DGLZ-Rundschau (1): 21-22
P. Schubert (1992) : Kannibalismus unter Lebendgebärenden - das Beispiel Zoogeneticus quitzeoensis. DGLZ-Rundschau (2): 38-40
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140
A. Stolk (1981) : Weinig-bekende levendbarende. Het Aquarium (10): 273-273
E.C. Taylor (1984) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (3): 4-7
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous (23): 0-
S.A. Webb & R.R. Miler (1998) : Zoogeneticus tequila, a new goodeid fish from the Ameca drainiage of Mexico, and a rediagnosis of the genus. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (725): 1-23
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36