528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allotoca regalis

Neoophorus

ALVAREZ, 1959

Allotoca regalis ALVAREZ, 1959
Neoophorus regalis ALVAREZ, 1959
Alloophorus regalis RADDA, 1984

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
ALVAREZ, J. (1959): Contribución Al Conocimiento Del Género Neoophorus. Ciencia, Mex. 19 (1 - 3): pp. 13 - 22.

Opprinnelse til artsnavnet:
regalis = egennavn, i forbindelse med funnstedet Los Reyes.

Typelokalitet:
Ved Los Reyes, Michoacán, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 - 14 Finnestråler;
Analfinne = 12 - 13 Finnestråler.

I lang tid var Allotoca regalis (inntil 1996 kjent som Alloophorus regalis) kun kjent fra museumsmateriale, uten at levende fisk var kjent. Det lykkes DOMINIC ISLA og JOHN MANGAN den 27.01.1993 å gjenoppdage arten i en fordypning (en vannkilde for Rio el Chivo) nær byen Los Reyes de Saigado, Michoacán, Mexiko.

(Lufttemperatur: 18°C, vanntemperatur: 18°C, pH: 8,5, vanndybde: 5 - 8 cm, stående vannmasser med slambunn og overvokst med vegetasjon). Det ble ikke funnet andre fisk.

I februar 1999 hadde DOMINIC ISLA og JOHN MANGAN på ny samlet Allotoca regalis.

En må håpe at det lykkes å oppdrette Allotoca regalis i rikelige mengder, og danne en stabil akvariepopulasjon. Det er i dag (desember 2000), så vidt jeg kjenner til, ingen som har arten i Tyskland, men et titalls dyr finnes i Nederland.

 

210-Allotoca regalis 01 Meyer
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden.
Tegning av M. K. Meyer.
Typelokalitet: Los Reyes, Michoacán,
Meksiko, Hunn, 8,5 cm

 

 

211-Allotoca regalis 02 Dost
Allotoca regalis
Foto: Uwe Dost

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado (i nærområdet), Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
08.12.1998, 14.30

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs, liten bekk, 3400 m sydlig for Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
En liten, smal og hurtigstrømmende bekk som renner under veien. Vannet er 10 - 50 cm dypt og gråblått farget. Bunnen kan ikke sees, og siktedypet er ca. 5 cm. Med unntak av gress og vannhyasinter, er det ingen vegetasjon i vannet. Under broen er det en kulp på ca. 10 x 4 m hvor vanndybden er over 100 cm. Bunnforholdene på denne biotopen er med slamholdig løv og planterester.

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med enkelte bolighus i nærheten. Gressende kyr og beitemarker er i umiddelbar nærhet av typelokaliteten. Enkelte busker er langs strandkanten.

Spesielle anmerkninger:
Det er flere bekker i området, men de ble ikke undersøkt pga. tidsmangel. I motsetning til hva det står i litteraturen, er ikke Allotoca regalis sjelden på denne lokaliteten, men forekommer i større antall

Lufttemperatur:
29,7 °C

Vanntemperatur:
19,1 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
11.12.1998, 15.35

Beskrivelse av typelokaliteten:
Avrenningskanal sydlig for tettstedet Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
Hurtigstrømmende system av avrenningskanaler for omkringliggende sukkerrør plantasjer. Kanalen ligger langs en bred grusvei, som fører gjennom jorder. Mellom 100 og 300 cm bred og 20 - 80 cm dyp. Med unntak av overhengende strandvegetasjon, er det ingen vannplanter. Vannet er melkefarget, og bunnen er stort sett ikke mulig å se, men består av slamholdig leire.

Områdebeskrivelse:
Området rundt typelokaliteten har sukkerrør plantasjer, men i umiddelbar omkrets er det ingen bebyggelse.

Spesielle anmerkninger:
Fiskene holder seg i stille bukter og kanter. Allotoca regalis forekommer her tallrik.

Lufttemperatur:
28,3 °C

Vanntemperatur:
19,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 2° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado (i nærområdet), Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 12.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
Navnløs liten bekk, ca. 3400 meter syd for Los Reyes de Salgado.

Biotopbeskrivelse:
En liten, hurtigstrømmende bekk som renner under veien. Vannet er 10 - 50 cm dyp og har en gråblå farge. Bunnen kan ikke sees, og siktedyp er ca. 5 cm. Med unntak av gress og vannhyasinter, er det ingen vegetasjon i vannet. Et vannhull finnes på andre siden av broen, og er ca. 10 x 4 Meter, med vanndyp over 1 meter. Bunnen på denne biotopen er slamholdig leire og døde plantedeler

Områdebeskrivelse:
Kupert landskap med enkelte bygninger i nærheten. Umiddelbart inntil biotopen gresser kyr på beitemarkene. Noen busker finnes bakenfor.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 er vannstanden mindre. Også ødeleggelsene er tiltagende sammenliknet med tidligere. I motsetning til hva som oppgis i litteraturen, er forekomsten av Allotoca regalis på denne typelokalitet ikke sjelden, og det kan observeres fisk i større antall.

Lufttemperatur:
28,9 °C

Vanntemperatur:
14,9 °C

Vannmålinger:
PH: 7,4
KH: 4° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Los Reyes de Salgado, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
17.12.1999, 14.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, sydlige kant av tettstedet på vei til mot Uruapan. En politistasjon er på andre siden

Biotopbeskrivelse:
Hurtigflytende, forgrenet bekk, som er 100 - 200 cm bred og 30 - 80 cm dyp. Standkanten er enkelte steder sterkt overvokst med gress. Vannet er klart, med lett grålig slør, og er gjennomsiktig. Bunn av feit leire og organisk materiale. Fiskene holder til i de svakt rennende områder og på grunne områder.

Områdebeskrivelse:
Biotopen ligger ved utkanten av bebyggelsen, og i umiddelbar nærhet til boliger og ved liten en politistasjon. Bekken renner gjennom noen jorder hvor det dyrkes frukt. I en viss avstand er en sukkerrør plantasje.

Spesielle anmerkninger:
Sammenliknet med 1998 har vannstanden endret seg. Jordene som ligger like ved, blir rikelig sprøytet med forskjellige kjemikalier, som ved vind og vann kommer inn i bekken og belaster vassdraget.

Lufttemperatur:
27,9 °C

Vanntemperatur:
18,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 3° dH
GH/TH: 5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

721-Bild_07_Ort_La_Cofradia
Allotoca regalis
Typelokalitet La Cofradia, Meksiko

 

725-Bild_17_Ort_Tocumbo schmaler_Bach_vom_Schwimmbad
Allotoca regalis
Typelokalitet Tocumbo, Meksiko, smal tilførselbekk til svømmebasseng

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allotoca regalis (Alvarez, 1959)

Neoophorus regalis (Alvarez, 1959)

J.  Alvarez (1959) : Contribucion al conocimiento del genero Neoophorus. Ciencia  (19): 13-22
I.  Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws  (6): 117-126
D.  Isla (1999) : Verloren, aber nicht vergessen. DGLZ-Rundschau  (1): 4-5
D.  Isla (1999) : Zurück in Zacapu!. DGLZ-Rundschau  (2): 56-60
B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 2. Poecilia Nieuws  (2): 28-.