528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Allotoca regalis

Neoophorus

ALVAREZ, 1959

Allotoca regalis ALVAREZ, 1959
Neoophorus regalis ALVAREZ, 1959
Alloophorus regalis RADDA, 1984

Allotoca regalis (Alvarez, 1959)

Allotoca regalis komt rond het regio hoofdstadje Los Reyes de Salgado in verschillende stromende watertjes voor. Plaatselijk is deze soort niet zeldzaam en treedt in een vrij hoge populatiedichtheid op. Evenals A. maculata heeft deze soort een sterke voorkeur voor dicht met planten begroeide oevers. Doordat rond de stad Los Reyes de Salgado op grote schaal suikerriet wordt verbouwd, ontstaat een voor dit visje dubbele situatie. Aan de ene kant brengt deze teelt nogal wat vervuiling met zich mee, aan de andere kant worden er ten behoeve van dit waterbehoeftige gewas ook complexe irrigatiestelsels aangelegd en onderhouden. Hierdoor wordt het leefgebied van deze, op een kleine geografische oppervlakte voorkomende soort, sterk vergroot. Rond de stad zijn talloze van dergelijke irrigatiekanalen aanwezig. De buiten Los Reyes stromende rivieren en beken zijn beperkt in aantal en zonder uitzondering sterk vervuild. Deze soort wordt potentieel sterk bedreigd. In numeriek opzicht is hiervan nog weinig sprake, maar het leefgebied is zeer kwetsbaar. Door verliezen in de laatste week van de vangreis kon waarschijnlijk geen levensvatbare stam worden geïmporteerd.

 

Entnommen: Aqualog Verlag
Titel: alle Lebendgebärenden.
Tekening van: M.K. Meyer.
Los Reyes, Michoacán, Mexico, Vrouw, 8,5 cm.

 

 

211-Allotoca_regalis_02_Dost
Allotoca regalis
Foto van: Uwe Dost

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Nabij Los Reyes de Salgado, Michoacán, Mexico

Datum: 08 december 1998
Tijdstip:
14:30 u.

Ligging Vindplaats:
Naamloos stroompje, 3400 meter ten zuiden van Los Reyes de Salgado.

Biotoopomschrijving:
Een smal en snel stromend beekje dat onder de weg door loopt. Het water is 10-50 cm diep en grijsblauw van kleur. De bodem is niet zichtbaar, zichtdiepte ongeveer 5 cm. Op grassen en enkele Waterhyacinten na geen watervegetatie. Onder de brug is een restpoel blijven staan van circa 10 bij 4 meter. De diepte is groter dan 100 cm. De bodemgrond van dit biotoop bestaat uit modderige klei en afgestorven plantendelen.

Omgevingsbeschrijving:
Heuvellandschap met enkele boerderijen in de nabijheid. In de directe omgeving grazen koeien op weidegrond. Langs de oever staan enkele struiken.

Opmerking:
In de omgeving stromen nog diverse vergelijkbare stroompjes die door tijdgebrek niet zijn onderzocht. In tegenstelling tot hetgeen in de literatuur vermeld staat is Allotoca regalis op deze vangplaats niet zeldzaam en eenvoudig in grotere aantallen te vangen.

Luchttemperatuur:
Watertemperatuur:

29.7°C    19.1°C

Ph 7,0
KH 4°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 2 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado, Jalisco, Mexico

Datum: 08 december 1998
Tijdstip:
15:05 u.

Ligging Vindplaats:
Beek aan de zuidelijke rand van het dorp, de weg naar Uruapan. Tegenover een politiepost.

Biotoopomschrijving:
Snelstromende, vertakkende beek. Bedding 100 tot 200 cm breed en 30 tot 80 cm diep. Langs de oever hier en daar sterk met grassen dichtgegroeid. Het water is helder met lichte, grijze sluier. Het water is tot op de bodem doorzichtig. De bodem bestaat uit vette klei en organisch materiaal. De gevangen vissen houden zich op in matig snel stromende en luwe plekken op.

Omgevingsbeschrijving:
Dit biotoop ligt op de rand van de bebouwde kom, waardoor er in de omgeving een aantal woonhuizen staan. Op enkele tientallen meters afstand is een kleine politiepost gesitueerd. Deze beek stroomt door een aantal velden waarop kleinfruit (bramen) verbouwd wordt. Iets verder gelegen zijn een aantal suikerrietvelden.

Opmerking:
De direct aan de beek grenzende fruitvelden worden rijkelijk bespoten met allerhande chemische bestrijdingsmiddelen. Te vrezen valt dat een deel der middelen door drift of uitspoeling in dit kwetsbare biotoop terecht zal komen.

Luchttemperatuur: 28,0 °C
Watertemperatuur:
19.2 °C

Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 7°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado II, Michoacán, Mexico

Datum: 11 december 1998
Tijdstip:
15.35 u.

Ligging Vindplaats:
Afwateringskanaal ten zuiden van het dorp Los Reyes de Salgado.

Biotoopomschrijving:
Een snel stromend en vertakkend stelsel van afwateringskanalen. Deze kanalen verzorgen de afwatering van de omliggende suikerrietvelden. Deze kanalen zijn gelegen langs een brede zandweg die door de velden voert. Het kanaal is tussen 100 en 300 cm breed en 20-80 cm diep. Op enkele overhangende oeverplanten na is er geen watervegetatie aanwezig. Het water is melkachtig troebel en de bodem is dan ook meestal niet zichtbaar. Deze bodem bestaat uit modderige klei.

Omgevingsbeschrijving:
Suikerrietvelden omgeven de vindplaats. Er is in de directe omgeving geen bebouwing aanwezig.

Opmerking:
De vissen houden zich op in luwe bochten en armen. Allotoca regalis is hier niet erg talrijk.

Luchttemperatuur: 28.3 °C
Watertemperatuur:
19.4 °C

Ph 6.8
KH 2°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

 

Vindplaats:
Nabij Los Reyes de Salgado, Michoacán, Mexico

Datum: 17 december 1999
Tijdstip:
12.40 u.

Ligging Vindplaats:
Naamloos stroompje, 3400 meter ten zuiden van Los Reyes de Salgado.

Biotoopomschrijving:
Een smal en snel stromend beekje dat onder de weg door loopt. Het water is 10-50 cm diep en grijsblauw van kleur. De bodem is niet zichtbaar, zichtdiepte ongeveer 5 cm. Op grassen en enkele waterhyacinten na geen watervegetatie. Onder de brug is een restpoel blijven staan van circa 10 bij 4 meter. De diepte is groter dan 100cm. De bodemgrond van dit biotoop bestaat uit modderige klei en afgestorven plantendelen.

Omgevingsbeschrijving:
Heuvellandschap met enkele boerderijen in de nabijheid. In de directe omgeving grazen koeien op weidegrond. Langs de oever staan enkele struiken.

Opmerking:
In vergelijk met vorig jaar is de waterstand dit jaar beduidend lager. Ook is de mate van veevertrapping dit jaar groter. In tegenstelling tot hetgeen in de literatuur vermeld staat is Allotoca regalis (Alvarez, 1959) op deze vangplaats niet zeldzaam en eenvoudig in grotere aantallen te vangen.

Luchttemperatuur: 28.9 °C
Watertemperatuur:
14.9 °C

Ph 7,0
KH 4°dH
GH/TH 4,5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Los Reyes de Salgado, Michoacán, Mexico

Datum: 17 december 1999
Tijdstip:
14.05 u.

Ligging Vindplaats:
Beek aan de zuidelijke rand van het dorp, de weg naar Uruapan. Tegenover een politiepost.

Biotoopomschrijving:
Snelstromende, vertakkende beek. Bedding 100 tot 200 cm breed en 30 tot 80 cm diep. Langs de oever hier en daar sterk met grassen dichtgegroeid. Het water is helder met lichte, grijze sluier. Het water is tot op de bodem doorzichtig. De bodem bestaat uit vette klei en organisch materiaal. De gevangen vissen houden zich op matig snel stromende en luwe plekken op.

Omgevingsbeschrijving:
Dit biotoop ligt op de rand van de bebouwde kom, waardoor er in de omgeving een aantal woonhuizen staan. Op enkele tientallen meters afstand is een kleine politiepost gesitueerd. Deze beek stroomt door een aantal velden waarop kleinfruit (bramen) verbouwd wordt. Iets verder zijn een aantal suikerrietvelden gelegen.

Opmerking:
Zie ook Biotoopgegevens BSKM 1998 loc. 18. In vergelijk met vorig jaar zijn de waterlopen enigszins veranderd. Zeer opvallend is dat vorig jaar Poecilia reticulata (Peters, 1859) hier zeer talrijk was, maar dit jaar slecht in een tweetal gevangen dieren kon worden aangetoond. De direct aan de beek grenzende fruitvelden worden rijkelijk bespoten met allerhande chemische bestrijding-smiddelen. Te vrezen valt dat een deel der middelen door drift of uitspoeling in dit kwetsbare biotoop terecht zal komen.

Luchttemperatuur: 27.9 °C
Watertemperatuur:
18.5 °C

Ph 7,0
KH 3°dH
GH/TH 5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

Allotoca regalis
Vindplaats: La Cofradia

 

 

Allotoca regalis
Vindplaats: Tocumbo, schmaler Ablauf-Bach vom Schwimmingpool

 

 

Literatuur

508-Kees de Jong

 

Allotoca regalis (Alvarez, 1959)

J.  Alvarez (1959) : Contribucion al conocimiento del genero Neoophorus. Ciencia  (19): 13-22

I.  Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws  (6): 117-126

D.  Isla (1999) : Verloren, aber nicht vergessen. DGLZ-Rundschau  (1): 4-5

D.  Isla (1999) : Zurück in Zacapu!. DGLZ-Rundschau  (2): 56-60

B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 2. Poecilia Nieuws  (2): 28-

 

Neoophorus regalis (Alvarez, 1959)

J.  Alvarez (1959) : Contribucion al conocimiento del genero Neoophorus. Ciencia  (19): 13-22

I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws (6): 117-126

I. Dibble (2003) : Mein Tagebuch der "Arche-Projekt"- Feldexkursion 2003. DGLZ-Rundschau  (4): 86-97

D. Isla (1999) : Zurück in Zacapu!. DGLZ-Rundschau  (2): 56-60

D. Isla (1999) : Verloren, aber nicht vergessen. DGLZ-Rundschau  (1): 4-5

K. de Jong (2002) : De Allotoca uit Laguna de Zacapu beschreven. Poecilia Nieuws (3): 44-45

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

M.K.  Meyer, A.C. Radda & O. D. Domínguez (2001) : Notes on the genera Neoophorus Hubbs & Turner, 1937 and Allotoca Hubbs & Turner, 1937, with a description of a new species of Allotoca from Laguna de Zacapu, Michoacán,

J. de Moree (2001) : De Allotoca's. Poecilia Nieuws  (1): 9-12

A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 2. Poecilia Nieuws  (2): 28-30