528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Xenotaenia resolanae

TURNER, 1946

Tysk navn:
Resolana - Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
TURNER, C. L. (1946): “A contribution to the taxonomy an zoogeography of the goodeid fishes”. Occ. Pap. Mus. Zool. Mich. No. 495, 15 pp.

Opprinnelse til navnet:
resolanae = etter Rio Resolana.

Typelokalitet:
Rio Resolana, 25 km vest for byen Autlan, Jalisco, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 finnestråler,
Analfinne = 16 finnestråler,
Halefinne = 16 finnestråler,
Bukfinne = 35 finnestråler.

I naturen forekommer denne goodeiden i små, klare tilførselselver til Rio Resolana. Habitaten er tett bevokst med Ceratophyllum og grønnalger. Disse ganske robuste fiskene har et stort og rundt hode, og på samme måte som Ameca, Chapalichthys og Xenoophorus har de en relativt liten ryggfinne.

Hannen blir ca. 5 cm, hunnen ca. 6 cm lang.

Xenotaenia resolanae skal på grunn av sin store aggressivitet holdes i akvarier på minst 100 liter. I tillegg skal plantevekst, stein og røtter forekomme i tilstrekkelige mengder for å skape skjulesteder. I små akvarier eller ved for få gjemmesteder, blir de aggressive hannene sterkt bekjempet og kan til og med bli drept. Xenotaenia resolanae napper i tillegg finner på annen fisk i akvariet. Derfor anbefales å holde denne i et artsakvarium.

Arten får lettere enn andre goodeider fisketuberkulose, og må ha regelmessig vannbytte. Vannet skal være hardt, med pH-verdi på nøytralt til lett alkalisk. Temperatur mellom 20 °C og 25 °C.

Som næring skal det hovedsakelig gis levende- og frostfor.

Oppdrett er ikke vanskelig. Etter en drektighetstid på ca. 7 - 8 uker kastes pr. kull ca. 20 til 30 ungfisk, som blir sterkt jaget av voksne fisk. Det anbefales å sette de gravide hunnene i et separat akvarium hvor ungene har gjemmesteder (planter, stein, røtter).

En goodeide-holder forteller at Xenotaenia resolanae jaget etter ungfiskene så lenge det ble foret med friskt- eller frosset for. På grunn av spesielle omstendigheter ble det foret med tørrfor en ukes tid. Dette hadde som følge at de voksne fiskene ikke eller bare i liten grad jaget avkommet. En interessant betraktning.

BRIAN KABBES har observert en populasjon av Xenotaenia resolanae kun på en lokalitet i Mexiko. Det var påfallende at bestanden besto overveiende av halvvoksne fisk. Bare i få tilfeller kunne voksne fisk sees. Om dette er vanlig, eller var tilfelle bare i denne populasjonen kan ikke sies sikkert. Videre undersøkelser vil sikkert bringe klarhet i dette.

Xenotaenia resolanae har en sterk forkjærlighet for hurtigstrømmende vann. Det er påfallende at denne arten kun ble påtruffet i øvre og midtre deler av elver og bekker tilhørende des Rio Cuitzmala, Rio Purification og Rio Marabasco vassdragene, mens de helt manglet i nedre deler av vassdragene. De forannevnte biotoper er meget like mht. vanntemperatur og vannforhold. Hvorfor Xenotaenia resolanae ikke forkommer i nedre deler av vassdraget er ukjent, men det må trolig ligge på ytre faktorer.

Arten er temmelig robust å tilvenne.

 

 

335-Xenotaenia resolanae 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel:“Alle Lebendgebaerenden
Foto: E. Puerzl
Typelokalitet: Rio Purificación, Rio Chacala, Jalisco, Meksiko, hann, 6 cm.

 

 

337-Xenotaenia resolanae 04
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: O. Boehm
Typelokalitet: Rio Purificación, Rio Chacala, Jalisco, Meksiko, hann, 6 cm.

 

 

338-Xenotaenia resolanae 05
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: O. Boehm
Typelokalitet: Rio Purificación, Rio Chacala, Jalisco, Meksiko, hunn, 6 cm.

 

 

Typelokalitet:
La Huerta (i nærheten), Jalisco, Mexiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
18.12.1998, 13.00

Beskrivelse av typelokaliteten:
Bekk, i nærheten av tettstedet Dorfes La Huerta.

Biotopbeskrivelse:
Temmelig hurtigstrømmende bekk, 300 - 400 cm bred. Bunn av grov sand og småstein. Vannet er klart, og bunnen kan sees, så sant det ikke er for mye strøm i vannet. Med unntak av overhengende gress, er det ingen vegetasjon i vannet.

Områdebeskrivelse:
Området i nærheten er flatt og fruktbart, og intensivt dyrket. Et bolighus står på typelokaliteten. Denne bekken benyttes av lokalbefolkningen som vaskeplass.

Spesielle anmerkninger:
Det ble funnet bare dårlig utvokste Xenotoca resolanae. Mesteparten av fiskene i bestanden var unggfisk.

Lufttemperatur:
32,3 °C

Vanntemperatur:
25,5 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 6° dH
GH/TH: 8° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

750-Bild_19_Ort_Rio Cuzalapa (Gebiet Rio Purification)
Xenotaenia resolanae
Typelokalitet Rio Cuzalapa (Området Rio Purification), Meksiko

 

 

 

751-Bild_24_Ort_Arroyo
Xenotaenia resolanae
Typelokalitet: Arroyo Tecolote, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Xenotaenia resolanae Turner, 1946

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16
O. Böhm (1985) : Het Mexicaanse hoogland; leefgebied van de Goodeidae. TI'H (41): 9-11
D. Bork (1994) : Shocktod bei Goodeiden?. DGLZ-Rundschau (1): 10-10
J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium (343): 8-11
K. de Jong (1987) : Xenotaenia resolanae, een mooie en eenvoudig te houden hooglandkarper. Poecilia Nieuws (1): 7-9
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (1994) : Xenotaenia resolanae Turner, 1946. Viviparous (28): 0-
J. Lyons (1997) : Fishes from the land of the trucha de tierra caliente. Freshwater & Marine Aquarium (7): 127-136
J. Lyons (1997) : Morphological variation within Xenotaenia resolanae a little known species endemic to the Pacific slope of west-central México. Ichthyol. Eplor. Freshwaters (3): 267-272
J. Lyons (1998) : The natural habitat of the leopard Goodeid. Livebearers (151): 8-17
J. Lyons (2002) : Het natuurlijk verspreidingsgebied van de luipaard Goodeide Xenotaenia resolanae. Poecilia Nieuws (4): 61-73
J. Lyons & S. Navarro-Perez (1990) : Fishes of the Sierra de Manantlan, West-Central Mexico. The Southwestern Naturalist (1): 32-46
J. de Moree (2000) : Xenotaeinia resolanae. Poecilia Nieuws (1): 10-11
P. Schubert (1990) : Gedanken zur Vergesellschaftung von Goodeiden. DGLZ-Rundschau (1): 18-22
P. Schubert (1991) : Wie schützt man Jungfische von Goodeiden vor dem Gegfressenwerden?. DGLZ-Rundschau (2): 41-43
P. Schubert (1992) : Xenotaenia resolanae, ein seltener, aber leicht zu haltender Goodeide. DGLZ-Rundschau (3): 55-56
E.C. Taylor (1984) : Hooglandkarpers (vervolg). Poecilia Nieuws (3): 4-7
C.L Turner (1946) : A contribution to the taxonomy and zoogeography of the Goodeid fishes. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (495): 1-13
L. Wischnath (1996) : Hooglandkarpers uit Mexico. Het Aquarium (2): 32-36