528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Alloophorus robustus

BEAN, 1893

Fundulus robustus BEAN, 1893
Fundulus parvipinnis GARMAN, 1895
Alloophorus robustus HUBBS & TURNER, 1937

Tysk navn:
Bulldoggenkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923

Førstebeskrivelse:
BEAN, T. H. (1892): ”Notes on Fishes Collected in Meksiko by Professor Dugès, with Descriptions of New Species”. Proc. U.S. Nat. Mus., 15: pp. 283 - 287.

Opprinnelse til artsnavnet:
robustus (lat.) = sterk, robust, kraftig

Typelokalitet:
Tilløpselver til Rio Tuxpan, 8 km nord for Pihuamo, nær tilløpet til Rio Terrero i Jalisco, Meksiko.

Metriske Data:
Analfinne = 14 - 16 finnestråler;
Ryggfinne = 16 - 17 finnestråler;
bukfinner = 6 finnestråler.

Systematisk skilles slekten fra andre goodeider på ulikheter i ovariene (eggstokkene).HUBBS & TURNER beskirver i 1939 i sitt arbeide (”Studies of the fishes of the order Cyprinodontes”) forskjellene, og kommer til den konklusjon at Alloophorus er den mest primitive slekten av familien Goodeidae, selv om de nyfødte fiskene har et trophotaenium (noe arten Ataeniobius toweri mangler ved fødselen).

Akvariet skal være minst 100 cm i lengde,og beplantes med mange planter. Steinoppbygginger for å skape skjulesteder til fiskene er også ønskelig, da arten gjerne fører et tilbaketrukket liv. Temperaturen bør ligge mellom 16°C og 22°C.

Det er fullt mulig å holde arten sammen med andre, større fisk så lenge de ikke blir betraktet som byttedyr. Ovenfor større fisk viser A. robustus ingen aggresivitet. Som føde tar arten gjerne små, levende fisk, metemark, vannlopper, mygglarver og alle typer frossent- og flakfor.

Arten har blitt avlet flere ganger. Antall ungfisk i ett kull ligger mellom 20 og 50 stykker. Hos større hunner som kaster få unger, kan disse komme opp i en størrelse på ca. 17 - 19 mm. Størrelsen på ungene gjør at de fores opp uten problemer, men det er viktig å fjerne hunnen etter at den har kastet ungene, da den ellers meget gjerne tar for seg av avkommet. Det største antall unger i ett kull, som jeg kjenner til, var 64 stykker.

I sin naturlige biotop forekommer denne sky og store arten i større, åpne vannsamlinger. Fullvoksne dyr har en forkjærlighet for (sterkt) strømmende vann, og forekommer for eksempel i Lago Orandino. Det er påfallende at byttedyrene (små fisk og vanninsekter) jages på samme måte som en gjedde, med raske utfall fra skjulesteder. Da noen funnsteder er undersøkt, kan man gå ut fra at Alloophorus robustus ennå ikke er i fare for å bli utryddet. Trolig er arten fremdeles vanlig i mange større vassdrag.

 

 

113-Alloophorus_robustus 01
Alloophorus robustus
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: Manfred K. Meyer.
Typelokalitet: Rancho Molino, Michoacán, Meksiko, Villform, Hann 15 cm

 

 

114-Alloophorus robustus La Luz 1KdJ
Alloophorus rubustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Kees de Jong

 

 

Typelokalitet:
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
13.12.1998, 10.05

Beskrivelse av typelokaliteten:
Liten sjø i nærheten av byen Orandino, noen kilometer vestlig for Jacone (nærheten av Zamora).

Biotopbeskrivelse:
En klar sjø med mange ulike livsformer. Klart vann med svak gråfarging. Langs strandsonen vokser ulike vann- og sumpplanter. Mellom de overhengende plantene holder de fleste fiskene til. Siktedyp i sjøen er minst 100 cm. Dypet er ukjent, men er trolig flere meter. På sjøens sydside renner vannet ut i en smal vanningskanal.

Områdebeskrivelse:
En liten sjø ligger midt i bysentrum. På sydsiden med enkelte hus og små uthus. En større vei går rundt sjøen. Området er befolket, og lokalbefolkningen benytter dette som rekreasjonssted.

Spesielle anmerkninger:
Ingen

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
19,3°C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 3° dH
GH/TH: 7° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

784-Lago-Orandino-Jose-Corona
Alloophorus robustus
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: Josè Corona

 

 

785-Lago-Orandino-Jose-Corona
Alloophorus robustus
Lago Orandino, Michoacán, Meksiko
Foto: Josè Corona

 

 

771-La-Luz-Dibble-01
Alloophorus robustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Ivan Dibble

 

 

772-La-Luz-Dibble-02
Alloophorus robustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Ivan Dibble

 

 

773-La-Luz-Dibble-03
Alloophorus robustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Ivan Dibble

 

 

774-La-Luz-Dibble-04
Alloophorus robustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Ivan Dibble

 

 

775-La-Luz-Dibble-05
Alloophorus robustus
Typelokalitet: La Luz
Foto: Ivan Dibble

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Alloophorus robustus (Bean, 1892)

T. H.  Bean (1892) : Notes on fishes collected in Mexico by prof Alfredo Dugés, with descriptions of new species. Proceedings US Nat. Museum  (15): 283-287
I.  Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de veldtrip 2. Poecilia Nieuws  (6): 117-126
H.  Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau  (3): 21-22
B.  Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35
S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252
A.C.  Radda (1985) : De Goodeidae van Mexico; een uiterst interessante, maar aquaristisch nogal onbekende familie. TI'H  (43): 5-8
A.C.  Radda (1990) : Studien an cyprinodonten Fischen in Mexico, 1. Reisen 1978 u. 1979. DGLZ-Rundschau  (2): 12-21
C.T.  Regan (1904) : XXX. Descriptions of new or little know fishes from Mexico and British Honduras. Annals and Magazine of Natural History  (13): 255-259
C.T.  Regan (1911) : The Osteology and Classification of the Teleostean Fishes of the order Microcyprini. Annals and Magazine of Natural History  (April): 320-328
A.J.  Rothwell (2000) : Observations on spawning Aloophorus robustus. Viviparous  (48): 19-20
B.  Snook (1985) : Goodeids. Livebearers  (83): 6-8
E.  Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276
E.  Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management  (1): 133-140
A.T.  Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia, Mexico. Viviparous  (23): 0-