528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Skiffia spec. "Zacapu"

Skiffia spec. Zacapu ser ut som en marmorert form av von Skiffia lermae. Formen med “høy rygg” kunne BRIAN KABBES ikke oppdager på funnstedet ved Zacapu-sjøen, og dette kjennetegnet manglet tydeligvis. Denne arten er mer eller mindre okergul, alt etter stemning og alder.

Skiffia spec. Zacapu finnes over hele Zacapu-sjøen og også i avgrensede vannkanaler, men alltid i lite antall. I motsetning Skiffia multipuctata som lever i stimer, lever denne arten trolig alene. Variabiliteten er liten, også mellom fisk fra forskjellige steder i sjøen.

Kjønnforskjellene hos von Skiffia spec. Zacapu er mer tydelige enn hos f. eks. Skiffia multipunctata.

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-Kanal, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 9.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal på østsiden av byen Zacapu, som renner fra Zacapu-sjøen till den oppdemte Presa Aristeo Mercado. Biotopen ligger i nærheten av en jernbanelinje.

Biotopbeskrivelse:
Kanalen er ca. 4 - 5 m bred med ukjent dyp. Vannet renner temmelig raskt og har en grumset gråfarge. Bunnforhold av feit, leireholdig slam. Langs stranden vokser forskjellige sump- og vannplanter. Vannhyasinter finner her og der som flyteplanter. Fiskene holder til stort sett i rolige bukter og områder i vannet.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er fabrikk og boliger, og litt lenger unna er en idrettsplass.

Spesielle anmerkninger:
På samme vis som i Zacapu-sjøen inneholder vannet her en liten mengde svovel.

Lufttemperatur:
11,1 °C

Vanntemperatur:
17,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 1° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
På vestsiden av sjøen, i hagen til Clubs Nautico.

Biotopbeskrivelse:
Zacapu-sjøen med ca. 500 x 500 m har en ikke kjent dybde. Vannet er ugjennomsiktig og har en grå farge. På typelokaliteten finnes ingen vannvegetasjon. Fiskene har tilhold mellom siv og under den undergravde bredden. Ved stranden er vannet temmelig dypt, i alle fall over 2 meter.

Områdebeskrivelse:
Selv om det ikke finnes noe gjerde rundt hagen, er Club Nautico en hage for medlemmer som her kan svømme og bade. I umiddelbar nærhet er en bolig. Veien til Club Nautico er temmelig dårlig.

Spesielle anmerkninger:
Fiskefaunaen på denne biotopen viser stor forskjell fra biotopen i Zacapu-kanalen, som er ca. 1200 meter unna.

Lufttemperatur:
20,6 °C

Vanntemperatur:
17,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 12.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
På østsiden av Zacapu-sjøen, nær en teglverk.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omgitt av siv. Området er leirete med kvikksand og det er derfor farlig å bevege seg her. Vannet er svakt brungult farget og temmelig klart. Vanndyp er ikke kjent, men på typelokaliteten var det ca. 150 cm dypt. Bunnlaget er slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
Et teglsteinsverk ligger i området, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegnstein. I det fjerne er flere boliger. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en leireflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder etter all sannsynlighet en liten mengde svovel. Leireflaten var i år betydlig mindre og dermed lettere å bevege seg på.

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
15,7 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 5° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

744-Bild_03_Ort_Zacapu
Skiffia spec. Zacapu
Typelokalitet: Zacapu-sjøen, Meksiko
Foto: Kees de Jong

 

 

718-Bild_04_Ort_Zacapu_La_Angostora
Skiffia spec. Zacapu
Typelokalitet: Zacapu La Angostora, Meksiko
Foto: Kees de Jong

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Skiffia species “Zacapu”

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws (5): 102-105