528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Skifia spec. Zacapu

Deze soort lijkt op een ongemarmerde vorm van S. lermae. Van de gemelde hoge rug konden wij in het Zacapu-meer geen duidelijke voorbeelden vinden. De dieren zijn al naar gelang de stemming en leeftijd meer of minder okergeel van kleur. Ze komen verspreid over het gehele meer en de daarop aansluitende afwateringslichamen in geringe aantallen voor. Ook deze soort heeft waarschijnlijk een solitaire levenswijze, waar S. multipunctata in losse scholen leeft. De dieren die op verschillende locaties in het meer gevangen konden worden verschilden weinig van elkaar. Ook het geslachtsdiformisme is duidelijker dan bij de hiervoor genoemde soorten. Deze vissoort is waarschijnlijk vanwege een combinatie van de problemen beschreven bij Hubbsina turneri en S. multipunctata moeilijk of niet te transporteren. Wordt hiermee rekening gehouden, dan blijkt het transport zonder al te grote problemen.

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Zacapu Kanaal, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 9:20 u.

Ligging Vindplaats:
Kanaal aan de oostzijde van het stadje Zacapu. Stromend vanaf het Zacapu-meer naar het stuwmeer Presa Aristeo Mercado. De vangplaats is nabij een spoorbrug gelegen.

Biotoopomschrijving:
Het kanaal is ongeveer 4-5 meter breed en heeft een onbekende diepte. Het water stroomt matig snel en heeft een troebel grijze kleur. De bodemgrond bestaat uit vette kleiige modder. Langs de oever groeien diverse water- en moerasplanten. Waterhyacint treedt hier en daar als drijfplant op. De aanwezige vissen houden zich hoofdzakelijk op in de luwte en in ondiep water.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving liggen enkele fabrieken en staan enkele woonhuizen. Een groot bedrijfssportveld ligt op enkele tientallen meters afstand.

Opmerking:
Evenals in het Zacapu-meer bevat het water hier een lichte zwavel concentratie.
Luchttemperatuur: 11.1 °C
Watertemperatuur: 17.4 °C
Ph 6.4
KH 1°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu-meer, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 11:10 u.

Ligging Vindplaats:
Aan de westoever van het Zacapu-meer, in de tuin van Club Nautico.

Biotoopomschrijving:
Het Zacapu-meer meet ongeveer 500 bij 500 meter en heeft een onbekende diepte. Het water is ondoorzichtig grijs van kleur. Op de vangplaats is geen watervegetatie aanwezig. De gevangen vissen bevingen zich tussen de in het water hangende haarwortels van wilgen (Salix) en onder de uitgesleten oever. Het water is al direct redelijk diep, in ieder geval meer dan 2 meter

Omgevingsbeschrijving:
Club Nautico is een ommuurde tuin, toegankelijk voor leden die hier kunnen zwemmen en recreëren. In de directe omgeving ligt een woonwijk. De weg naar Club Nautico is ruw.

Opmerking:
De gevangen visfauna wijkt sterk af van die van de voorgaande locatie, hemelsbreed ongeveer 1200 meter verder.
Luchttemperatuur: 20.6 °C
Watertemperatuur: 17.2 °C
Ph 6.8
KH 3°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu-meer II, Jalisco, Mexico
Datum: 10 december 1998
Tijdstip: 15:40 u.

Ligging Vindplaats:
Rand van het Zacapu-meer nabij een baksteenbakkerij aan de oostzijde van het meer.

Biotoopomschrijving:
Open water met rietkragen omzoomd. Moerassig terrein met vele drijftillen en drijfzand. Gevaarlijk te belopen door de verraderlijke bodem. Het water is licht bruingeel van kleur en redelijk helder. Diepte onbekend, op de vangplaatsen ruim 150 cm. De bodem bestaat uit een modderig veenpakket. De gevangen dieren houden zich op onder de drijftillen en langs de oever tussen begroeiing.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving ligt een kleine baksteenbakkerij, waar men klei put uit het meer om er stenen van te bakken. Op enige afstand liggen een aantal woonhuizen. Deze zijde van het meer bestaat uit een moerasvlakte.

Opmerking:
Het water bevat naar alle waarschijnlijkheid lichte concentratie zwavel. Op deze plaats is Hubbsina turneri ronduit algemeen te noemen.
Luchttemperatuur: 23.6 °C
Watertemperatuur: 17.8 °C
Ph 6.8
KH 1°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu meer, Michoacán, Mexico
Datum: 16 december 1999
Tijdstip: 12.20 u.

Ligging Vindplaats:
Rand van het Zacapu-meer nabij een baksteenbakkerij aan de oostzijde van het meer.

Biotoopomschrijving:
Open water met rietkragen omzoomd. Moerassig terrein met vele drijftillen en drijfzand. Gevaarlijk te belopen door de verraderlijke bodem. Het water is licht bruingeel van kleur en redelijk helder. Diepte onbekend, op de vangplaatsen ruim 150 cm. De bodem bestaat uit een modderig veenpakket. De gevangen dieren houden zich op onder de drijftillen en langs de oever tussen begroeiing.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving ligt een kleine baksteenbakkerij, waar men klei put uit het meer om er stenen van te bakken. Op enige afstand liggen een aantal woonhuizen. Deze zijde van het meer bestaat uit een moerasvlakte.

Opmerking:
Het water bevat naar alle waarschijnlijkheid lichte concentratie zwavel. Op deze plaats is Hubbsina turneri De Buen, 1941 ronduit algemeen te noemen. Het moerassige gedeelte is dit jaar beduidend minder nat en daardoor beter begaanbaar.
Luchttemperatuur: 20.3 °C
Watertemperatuur: 15.7 °C
Ph 7,5
KH 5°dH
GH/TH 4,5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

744-Bild_03_Ort_Zacapu
Skiffia spec. Zacapu
Vindplaats: Zacapu-Meer

 

 

718-Bild_04_Ort_Zacapu_La_Angostora
Skiffia spec. Zacapu
Vindplaats: Zacapu-Mer, La Angostora

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Skiffia species 'Zacapu Sawfin'

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

J. de Moree (1999) : De Skiffia's. Poecilia Nieuws  (5): 102-105