528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allodontichthys tamazulae

TURNER, 1946

Tysk navn:
Tamazula – Kärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
TURNER, C. L. (1946): “A Contribution to the Taxonomy and Zoogeography of the Goodeid Fishes”. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mich. 495: pp. 1 – 15

Opprinnelse til artsnavnet:
tamazulae = etter byen Tamazula.

Typelokalitet:
Rio Tamazula, like ovenfor byen Tamazula, Jalisco, Meksiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 Finnestråler;
Analfinne = 15 Finnestråler;
Ryggfinne = 16 Finnestråler.

Det er ingen større problem å holde Allodontichthys tamazulae, da den er mindre aggressiv enn f. eks. Allodontichthys hubbsi. Likevel skal en sørge for å ha tilstrekkelig store akvarier, med ca. 30 liter vann pr. fisk. Uansett må det være nok gjemmesteder i form av beplantning, steiner og røtter, da hannen oppretter et territorium. Vannets temperatur bør være mellom 20°C og 24°C. Vannet skal være hardt, og ha en pH på 7 eller høyere.

Allodontichthys tamazula er en bunnlevende fisk. Med hensyn til for, er arten uten problemer da den spiser blant annet flakfor, frosset og levendefor av alle slag. Også plantekost bør inngå i dietten, som biter av spinat. Alger i akvariet er en fordel, som tilleggsfor.

Denne arten er noe vanskelig å avle, og egner seg for mer erfarne akvarister. Bare få ungfisk kastes i hvert kull, og yngelen jages av foreldrefiskene. De må derfor ha tilstrekkelige gjemmesteder i akvariet. Ungene er fra ca. 10mm ved fødselen.

 

 

353-Allodontichthys tamazulae 01
Allodontichthys tamazulae, Villform, Hann, 7 cm.
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: H. J. Mayland.
Typelokalitet: Innløp til Rio Tuxpan, Jalisco, Meksiko

 

 

354-Allodontichthys tamazulae 04
Allodontichthys tamazulae, Villform, Hann, 7 cm.
Etter: Aqualog Verlag
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: E. Puerzl.
Typelokalitet: Rio Terrero, Meksiko,

 

 

376-Allodontichthys tamazulae01
Allodontichthys tamazulae
Foto: Ivan Dibble

 

 

Distribusjon Map Allodontichthys tamazulae

Allodontichthys tamazulae 05 Verbreitungskarte

 

 

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allodontichthys tamazulae Turner, 1946

D.  Kunath (1990) : Der Vielschuppen - Hochlandkärpfling, Allodontichthys polyepis Rauchenberger, 1988 eine neue Art dieser Goodeiden-Gattung. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 5-8
D.  Lambert (0) : Allodontichthys tamazulae Turner, 1946. Viviparous  (37): 0-
J.  Lyons (1999) : The darter Goodeids, Genus Allodontichthys. Livebearers  (158/159): 14-18
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-
M.  Rauchenberger (1988) : A new species of Allodontichthys with comparative morphometrics for the genus. Copeia  (2): 433-441
C.L  Turner (1946) : A contribution to the taxonomy and zoogeography of the Goodeid fishes. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan  (495): 1-13