528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Tapatia occidentalis

en fossil goodeide.
av ANDREAS TVETERAAS, oversatt fra tysk av JAN STENLØKK

I 1971 fant den meksikanske studenten Julio C. Arriola et lag med rikholdige fiskefossiler i nærområdet av Barranca de Santa Rosa ved byen Amatitan, ca. 50 kilometer nordøst for Guadalajara i Mexico. Studenten sendte materialet videre til ichtyologen Jose Alvares. Ytterligere innsamling og en geologiske undersøkelser av funnstedet ble gjennomført.

Undersøkelsen av det innsamlede materialet viste tydelig at fossilene tilhørte familien Goodeidae, da flere eksemplarer hadde bevart tydelig synlig andropodium. Da detaljer som finnestråler, tenner osv. ble sammenliknet med dagens levende goodeider, ble det klart at det dreide seg om en hittil ukjent slekt.

Arten ble vitenskapelig beskrevet av Alvares og Arrola som Tapatia occidentalis. Tapatia har i lang tid vært benyttet om kvinnene i Guadalajara og området omkring. Artsnavnet „occidentalis“ henviser på artens utbredelse i det østlige Mexico. Det er en liten art, og typeeksemplaret hadde en kroppslengde på 20,5 mm. Antall finnestråler i rygg- og halefinne er 18.

De geologiske undersøkelsene viste at arten levde for ca. åtte millioner år siden, i tidsalderen som kalles pliocen. Fossilene ble funnet i tynne skikt i et finkornet materiale, som utvilsomt må være avsatt i rolig, stillestående vann. Barranca de Santa Rosa ligger ved elven Rio Santiago, og forfatterne mener elven i førhistorisk tid omtrent ville nå opp til der hvor fossilene ble funnet. Under regntiden ville floden dekke et enda større område. Når elven trakk seg tilbake etter regntiden, ville mange fisker være fanget i avgrensede vannansamlinger. Etter som forholdene forverret seg i vannhullene, ville fiskene dø og bli dekket av et lag finkornet materiale. Dette ville forsegle fiskene etter som vannet tørket fullstendig inn. I fossilmaterialet ble det også funnet mørkere flekker som inneholdt fragmenter av små fiskeknokler. De ble tolket som avføring fra fiskespisende dyr, kanskje fugler. På bakgrunn av dette kan en lett danne seg et inntrykk av omstendighetene som utspant seg her for flere millioner år siden. Det er fascinerende!

Tapatia occidentalis var den første fossile goodeiden som ble beskrevet. Senere har andre fossile goodeider blitt funnet i den dalen i Mexico hvor nå Mexico by ligger. Jeg vet imidlertid ikke om disse fiskene er blitt identifisert. Jeg vil forsøke å finne ut av dette, og i så fall komme tilbake til dere med ytterligere informasjon.

 

Ca. 9 millioner gammel
(Fossiler av de eldste goodeider)

 

xxxxxTapatia occidentalis-02
copyright: Alvarez, J., & J. Arriola-Longoria. 1972. Primer  goodeido fosil, procedente del plioceno jaliscience. - Bol. Soc. Cienc  Nat. Jalisco. 6: 6-15

 

 

 

xxxxxTapatia occidentalis
copyright: Alvarez, J., & J. Arriola-Longoria. 1972. Primer  goodeido fosil, procedente del plioceno jaliscience. - Bol. Soc. Cienc  Nat. Jalisco. 6: 6-15

 

 

 

Tapatia occidentalis-03
Dette er en holotype.

copyright: Alvarez, J., & J. Arriola-Longoria. 1972. Primer goodeido fosil,  procedente del plioceno jaliscience. - Bol. Soc. Cienc Nat. Jalisco. 6:  6-15


Ovennevnte Bildene ble vennlig stilt til disposisjon av Mr H. Hieronimus.

 

 

 

813-Amatitan
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..
John Pint website: hier

 

 

812-Amatitán
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

777-Santa-Rosa-Tal-bei-Amtitan02
Byen Amatitán med Santa Rosa-dalen.
Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet.
copyright: Google-Earth

 

 

786-Santa-Rosa-Tal-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

787-Amatitan-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

789-Amatitan-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

790-Amatitan-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

791-Amatitan-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

792-Amatitan-Mickael-Thomassin
Santa Rosa-dalen, nær byen Amatitán. Det var i dette området Tapatia occidentalis ble funnet..

 

 

788-Amatitan-Mickael-Thomassin
Byen Amatitán

 

 

794-Amatitan-Mickael-Thomassin
Byen Amatitán