528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Zoogoneticus tequila

WEBB & MILLER, 1998

Tysk artsnavn:
Tequila - Kärpfling

Typelokalitet:
Området ved Rio Teuchitlan i sentralmexiko.

Denne arten er en nykommer blant goodeidene, og ble først i 1990 funnet av DEREK LAMBERT sammen med M. SMITH, C. RODRIQUEZ og L. BUTLER. Den ble beskrevet som “Zoogoneticus spec. Crescent”, og først vitenskapelig beskrevet i 1998 av Shane A. WEBB og Robert Rush MILLER.

Artsnavnet “tequila” henspeiler ikke på den kjente meksikanske drikken, men skyldes vulkanen Tequila som ligger like i nærheten av tettstedet Teuchitlán.

Likevel var de overnevnte samlerne ikke de første som hadde funnet arten. Alt i 1955 hadde R.R. MILLER og J.T. GREENBANK fanget den i Rio Teuchitlán på østsiden av tettstedet Teuchitlán i delstaten Jalisco. Fisken ble imidlertid omtalt som Zoogoneticus quitzeoensis, noe som ikke var riktig.

De mest vesentlige forskjellene mellom Zoogoneticus tequila og Zoogoneticus quitzeoenses er nesten utelukkende fargeforskjeller. Så vel bukfinne som ryggfinne hos hannen har en oransjefarget kant, og halefinnen har en bred oransjefarget kant (i motsetning til gjennomskinnlige halefinne hos Zoogoneticus quitzeoensis). Det tidligere navnet ”crescent” betyr halvmåneformet, og henspeiler på den oransjefargede halvkretsen på halefinnen.

 

 

194-Zoogoneticus tequila 05 Schwanzflosse
Zoogoneticus tequila, hann
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden
Foto: J. C. Merino

 

 

196-Zoogoneticus-tequila-Schwanzflosse-2b
Zoogoneticus tequila, hann
Foto: Guenter Ellenberg

 

 

I levende tilstand er hunnen olivenfarget til gulaktig. På konserverte eksemplarer tapes fargen noe, og også fargen på hannens halefinne. Det er derfor vanskelig å se forskjell på konserverte eksemplarer av Zoogoneticus tequila og Zoogoneticus quitzeoensis da det nesten ikke er synlige forskjeller.

Det anbefales å holde arten i rommelige akvarier på minst 150 liter. Den stiller ingen spesielle krav til vannverdier, men pH bør ligge over 6,5. Hardheten på vannet spiller ingen rolle for fiskenes velbefinnende. Temperaturen bør veksle mellom dag og natt, og bør ikke være i lenger tid over 24 °C. Flere akvarister synes den trives best ved 19 - 22 °C.

Det må passes på at det er tilstrekkelig med gjemmesteder i form av planter, stein og røtter, da fiskene er temmelig aggressive ovenfor samme art. Ofte blir ungfisk, som nettopp har nådd kjønnsmoden alder, sterkt jaget av dominerende hanner, og kan skades. Også blant utvokste fisk er det stridigheter, som kan gi tap av fisken.

Zoogoneticus tequila har en kompakt kroppsform. Hos begge kjønn viser det seg alt etter få uker en høyere rygg på eldre dyr, og denne blir stadig mer utpreget etter som fisken eldes. Utvokste hanner kan skilles etter 6 cm, hunner etter 8 cm.

Arten stiller ingen spesielle næringskrav, men tar frost-, flak- og frossenfor av alle typer, men det må passes på at plantekost er i tilstrekkelig mengde.

Det er ganske enkelt å formere fiskene etter at de er akklimatisert (vann og foring). Hannene danser ikke rundt hunnen med samme utholdenhet som en ser f. eks. hos Ameca splendens, men holder alltid en viss distanse fra hunnen.

Høygravide hunner (som reagerer aggressivt på for nærgående hanner) kan sees på det store bukomfanget. Etter ca. 60 dagers drektighetstid kastes opp til 15 unger pr. kull, og de er 10 - 12 mm store. Siden de voksne fiskene jager ungene, må det være tett beplantning i akvariet.

 

 

514-Zoogoneticus tequila Trophotaenien
Zoogoneticus tequila Trophotaenium

 

 

Noen oppdrettere beretter at kull født sommer og vinter er mindre enn kull født høst og vår.

Etter ca. 7 uker kan kjønnene skilles. Hannen viser den oransjefargede halvmånetegningen i halefinnen, mens på hunnene sees at de vokser hurtigere. Nå begynner også rivaliseringen innen kullet, og hannene viser de første forsøk på å pare seg. Etter ca. 3 måneder er fiskene kjønnsmodne.

I sitt naturlige habitat er denne arten ikke lenger særlig vanlig, og er regnet som truet eller endog i fare for å død ut. For Zoogoneticus tequila har MICHAEL KEMPKES (Tyskland) sammen med BRIAN KABBES (Nederland) satt i gang et artsbevaringsprogram for å sikre bestanden av denne arten.

 

 

Zoogoneticus tequila 1-Krönke
Zoogoneticus tequila
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

Zoogoneticus tequila 2--Krönke
Zoogoneticus tequila
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

Zoogoneticus tequila 3-Krönke
Zoogoneticus tequila
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

Zoogoneticus tequila 4-Krönke
Zoogoneticus tequila
Foto: Dr. Frank Krönke

 

 

 

Typelokalitet:
Balneario Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
19.12.1999, 8.55

Beskrivelse av typelokaliteten:
Nordsiden av tettstedet Teuchitlan

Biotopbeskrivelse:
Elvens hovedkilde er Rio Teuchitlan-flodene. Kilden er ca. 100 x 70 meter. Vannet er 30 - 150 cm dypt og krystallklart. Man kan se ned til bunnen, som består av fin grus og grov sand. Vannet fra denne kilden renner i sydlig retning, og etter noen kilometer munner det opp i Presa La Vega sjøen.

Områdebeskrivelse:
Typelokaliteten benyttes som rekreasjonsområde. En del av kilden er badeplass. Det er en liten restaurant, så vel som omkledningsrom og en lekeplass.

Spesielle anmerkninger:
På denne typelokaliteten fant vi en liten, men utvokst hann av Zoogoneticus tequila. Man har antatt denne arten var dødd ut i naturen.

Lufttemperatur:
13,1 °C

Vanntemperatur:
25,3 °C

Vannmålinger:
PH: 7,0
KH: 4° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

719-Bild_05_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus tequila
Typelokalitet: Overløp av Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

722-Bild_10_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus tequila
Typelokalitet: Overløp av Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

723-Bild_11_Ort_Rio_Teuchitlan_Oberlauf
Zoogoneticus tequila
Typelokalitet: Overløp av Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

781-Rio-Teuchitlan-Fernando-Romero
Zoogoneticus tequila
Typelokalitet: Overløp av Rio Teuchitlan, Jalisco, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Zoogeneticus tequila (Webb & Miller 1989)

K. Arnold (1997) : Frustrations with the orange-crescent Goodeid. Livebearers (147): 32-33
I. Dibble (0) : Goodeid conservation project Diary 25th May to 6th June 1998. Viviparous (44): 0-
H. Hieronimus (1998) : Zoogeneticus tequila, ein neubeschriebener Hochlandkärpfling. DGLZ-Rundschau (3): 56-57
K. de Jong (1994) : Nieuwe soorten in Nederland. Poecilia Nieuws (4): 75-78
B. Kabbes (1999) : Zoogeneticus tequila, in de natuur uitgestorven?. Poecilia Nieuws (2): 42-45
B. Kabbes (2000) : Hij is niet dood, hij leeft! (maar hoe lang nog?). Poecilia Nieuws (1): 14-16
B. Kabbes & M. Kempkes (1999) : Plannen betreffende een kweekprogramma met Zoogeneticus tequila. Poecilia Nieuws (2): 45-46
B. Kabbes & M. Kempkes (1999) : Geplantes Zuchtbuchprogramm zum Erhalt von Zoogeneticus tequila im Aquarium. DGLZ-Rundschau (1): 5-6
H. Kaper (1998) : Zoogeneticus tequila (Webb en Miller, 1988). Poecilia Nieuws (5): 87-91
M. Kempkes (1998) : Interessante Beobachtungen zum agonistischen Verhalten und zum Erreichen der Geschlechtsreife beim Tequila-Kärpfling. DGLZ-Rundschau (4): 81-82
M. Kempkes (2000) : Zoogeneticus tequila - ein "neuer" Hochlandkärpfling. DATZ (10): 8-10
M. Kempkes (2000) : Ein Jahr Zuchtbuchprojekt "Zoogeneticus tequila".. DGLZ-Rundschau (2): 37-39
M. Kempkes (2001) : Zwei Jahre Zuchtbuchprogramm Zoogeneticus tequilla - kein Grund zum Optimismus. DGLZ-Rundschau (2): 32-34
D. Lambert (0) : Look out! Look out! There's a scientist about. Viviparous (43): 0-
D. Lambert (1994) : Zoogoneticus n. sp.. Viviparous (26): 1-3
P. Loiselle (1993) : Spawning the crescent Zoe, a new Goodeid from western Mexico. Livebearers (132): 12-14
R.B. Socolof (1988) : Collecting Goodeids at Lake Chapala, Mexico. Livebearers (98): 3-8
A. Valdés (1995) : Follow-up from Arcadio Valdés. Aquatic Survival (3): 12-14
S.A. Webb & R.R. Miler (1998) : Zoogeneticus tequila, a new goodeid fish from the Ameca drainiage of Mexico, and a rediagnosis of the genus. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan (725): 1-23
S.A. Webb & R.R. Miler (1998) : A phylogenetic analysis of the Goodeidae. (): 1-280
R. Winter (0) : Crescent zoe's and a new beginning. Viviparous (43): 0