528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Girardinichthys turneri

DE BUEN, 1941

Girardinichthys turneri RADDA, 1984

Tysk navn:
Goldener Kaerpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
DE BUEN, F. (1941: Un Nuevo Género de la Familia Goodeidae Perteneciente a la Fauna Ictiológica Mexicana. An. Esc. Nac. Ecienc. Biol. 2 (2 - 3), pp. 133 - 141.

Opprinnelse til artsnavnet:
turneri = etter den amerikanske Ichthyologen Dr. C. L. TURNER.

Typelokalitet:
Presa de Cointzio, Michoacán.

Metriske data hunner:
Ryggfinne = 31 Finnestråler,
Analfinne = 12 Finnestråler,
Halefinne = 16 Finnestråler,
Bukfinne = 6 Finnestråler.

Metriske data hanner:
Ryggfinne = 33 - 37 Finnestråler,
Analfinne = 13 -14 Finnestråler,
Halefinne = 15 - 17 Finnestråler,
Bukfinne = 6 Finnestråler.

Slekten hører til de sterkest truede goodeider. Det er bare små populasjoner igjen på enkelte områder.

Det er vanskelig å holde Hubbsina turneri i akvarium, og det er for tiden knappest mulig å holde denne goodeiden i live over lengre tidsrom. Det har heller ikke lykkes å etablere en stabil akvariestamme. Men det er kommet meldinger nylig at oppdrett har skjedd. Videre utvikling av dette må en vente på.

I 1993 undersøkte DOMINIC ISLA og JOHN MANGAN goodeider i en park ved navn Parque La Angostura. Der oppdaget de hemmeligheten til Hubbsina turneri, en fisk som var så sjelden at den var myteomspunnet. Det er meget vanskelig å finne Hubbsina turneri, men knepet er å sette en ruse om natten på et egnet sted som ikke har slamholdig bunn eller mangler plantevekst. I et tilfelle ble det fanget over 50 Hubbsina turneri bare på ett sted. Rundt Zacapu-sjøen forekommer Hubbsina turneri fremdeles i betryggende antall. BRIAN KABBES kunne innen kort tid fange 30 fisk av alle aldersgrupper.

Hubbsina turneri holder seg langs stranden mellom plantevekster og nedfalne blader, like over bunnen. De er trege, ubevegelige svømmere som besitter et lite territorium i naturen. Dette kunne vi på en morsom måte fastslå. På et markert punkt fant vi en skadet hann, som var lett å kjenne igjen. Vi satt den ned et annet sted, men kort tid etter var den tilbake på sin stamplass. Flere ganger fanget vi den og satt den ut på ulike steder i nærheten, men den kom alltid tilbake til den opprinnelige plassen. Populasjonen hadde et overskudd av hanner, med et forhold på ca. 60/40. Fiskene virket friske og var uten sykdommer.

Vannet i Zacapu-sjøen har en svak svovelkonsentrasjon, og fangede fisk kan dø når de kommer ut av vannet. For å hindre dette anbefales å ikke heve fisken ut av vannet, men heller å overføre de fra nettet til transportbeholderen under vann. Det må heller ikke være direkte sol-kontakt. Hvis man ikke tar hensyn til disse forsiktighetsreglene kan de frie svovelmolekylene forbinde seg med oksygen og danne skadelig svovelsyre. Dette angriper sterkt fiskens slimhud, med døden til følge.

Variabiliteten hos den betraktede populasjonen er svært liten, og omfatter egentlig bare ulikheter i kroppstegninger.

Situasjonen i Zacapu-sjøen når det gjelder Hubbsina turneri er betenkelig både med hensyn til antall fisk, så vel som for forurensing.

 

 

Følgende rapport ble vennligst stilt til rådighet av MARC VAN DRIESSEN, Belgia.

Hubbsina turneri

Jeg ble fengslet av denne fisken helt siden første gang jeg så den. Det v ar en kveld sammen med noen venner, da vi besøkte JAN DE MOREE. Det var ungfisk som var temmelig tynne, men en kunne allerede ane hvordan de ville se ut som voksne. JAN DE MOREE hadde fått fiskene fra BRIAN KABBES, som hadde samlet dem under sin reise til Mexico fra november til desember i 1999.

JAN og LUDO besluttet noen uker senere å dra til Mexico, og jeg spurte dem da om de hadde tenkt å besøke levestedene til Hubbsina turneri. Dette skulle de, og de lovet og gjør sitt beste for å skaffe meg noen eksemplarer av fisken. En tid senere mottok jeg et postkort hvor det sto ”vi har Hubbsina turneri” og jeg skulle hente fiskene hos LUDO. Det viste seg å være to par, hvor hunnen var om lag to centimeter og hannen 2,5cm. En kunne kjenne hannen igjen på ryggfinnen, som strekte seg nesten over hele kroppslengden og er høyere enn hos hunnfisken. I tillegg er det forskjell på gattfinnen, men på grunn av gjennomsiktigheten på denne var det vanskelig å se forskjell. Begge kjønn hadde samme farge; en gulaktig-blå farge med uregelmessige og noe mørkere flekker.

Det første, viktige steget var å flytte fiskene til et allerede ferdig innredet akvarium. Tilgjengelig litteratur hadde påpekt at dette måtte foregå på rette måten, men ellers var det ikke mye informasjon å finne, siden Hubbsina turneri bare sjelen er importer og overalt star det at dette er en vanskelig fisk å holde.

Det er delte meninger i litteraturen om hvilken temperatur fiskene bør holdes på. Hubbsina turneri må uansett holdes i kaldt vann, maksimalt opp til at 20 °C. Dette stemmer med temperaturen på deres levested, som er på 19 °C. Tar en i betraktning hvilken sesong som fiskene ble innsamlet på i Mexico (fra februar til mars), antar jeg at den kan stige i løpet av året. På den annen side, ble temperaturen trolig målt i overflaten, mens fiskene holder til like over bunnen, og en halvmeter under overflaten kan det være helt andre temperaturforhold. Jeg antok dermed at i fiskenes naturlige miljø kan det være om lag 15 - 16 °C. Jeg var også fortalt av KEES og andre at de hadde hatt store vanskeligheter med å fange denne bunnlevende fisken. Jeg holdt dermed mine Hubbsina turneri ved 19 °C. Under sommeren kunne dette bli vanskelig, men de kan holdes ute I mindre dammer eller liknende. En annen mulighet er dersom en har en kald kjellerplass.

Etter noen dager uten problemer, og da jeg foret kun med levende dafnier, oppdaget jeg at noen av fiskene hadde blitt syke med “hvite prikker” - Ichthyophthirius. Etter mine erfaringer kunne Ichthyophthirius kurerers ved å heve vanntemperaturen et par grader, slå av filteret (for å hinder vannstrømning) og tilsette malakittgrønt (en kobberforbindelse) i vannet. Siden det var problemer med å heve temperaturen, gjorde satset jeg på de to siste alternativene.

Etter to dager var det ingen flere hvite flekker å se, og den tredje dagen satt jeg fiskene tilbake i vannet. Men etter en dag senere oppdaget jeg at fiskene ikke hadde det bra. Finnene var klappet ned på de behandlede fiskene og de viste svake ristebevegelser. Mitt humør var dalende. Men heldigvis, etter nok to dager, hadde disse symptomene forsvunnet. Nå, etter tre uker, er alle fortsatt i live. Ukentlig bytter jeg halvparten av vannet. I det lille akvariet (30x20x20 cm) er det plantet med hornblad og javamose, der de kan trekke seg tilbake ved behov.

Spesielle fødekrav
Daglig gir jeg fiskene en føde som I hovedsak består av dafnier og noe Cyclops. Da jeg synes munnen Hubbsina turneri ikke virker veldig stor, siler jeg ut de største fordyrene. Dette var en føde som fisken aksepterte.

Mens andre fisk stapper i seg med dafnier, har jeg aldri sett dette skje med Hubbsina turneri. Jeg har også en hunnfisk som kun vil spise Cyclops. En dag foret jeg med usilte dafnier, og merkelig nok plukket de bare de største, som ble sugd inn i fiskens små munner. Men nok en gang; de er forsiktige i matfatet.

Jeg har gitt variert kost, men bare med moderat suksess: levende, rode mygglarver ble ofte tatt inn I munnen, men ble øyeblikkelig spyttet ut igjen. Bare i enkelte tilfeller ble en spist. Tørrfor ble sjelden akseptert av dem. Dypfrosne mygglarver eller Artemia tas også i munnen, men spyttes ut med en gang. Under den siste tiden har jeg sett en fargeendring hos hunnene, og de mørke flekkene blir sortere, spesielt på nedre del av kroppen.

Den femte uken oppdaget jeg nok en gang Ichthyophthirius. Jeg tilsatte malakittgrønt i 10% løsning til akvarievannet, og to dager senere hadde de små, hvite prikkene blitt borte.

Jeg hadde inntrykk av at fiskene hadde litt mer appetitt, men de ville fortsatt kun spise dafnier.

Det er observer at hannen skiller seg tydelig ut som “sjef”. Jeg fant det derfor best å skille fiskene i to akvarier, noe som kunne bli en fordel dersom det skulle bli problemer.

Dette er mine erfaringer med denne arten så langt, og jeg håper å kunne komme tilbake senere med positive resultater.

 

 

277-Girardinichthys-turneri 01
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: M. K. Meyer
Typelokalitet: Rio Grande de Morelia, Michoacán, Meksiko, villform, hann, 6 cm

 

 

278-Girardinichthys-turneri 02
Etter: Aqualog Verlag, Tittel: “Alle Lebendgebaerenden”
Foto: M. K. Meyer
Typelokalitet: Rio Grande de Morelia, Michoacán, Meksiko, villform, hunn, 7,5 cm

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-Kanal, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 9.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal øst for byen Zacapu, som renner fra Zacapu-sjøen til demningen ved Presa Aristeo Mercado. Biotopen ligger ved jernbanelinjen.

Biotopbeskrivelse:
Kanal som er ca. 4 - 5 m bred og har et ukjent dyp. Vannet renner temmelig raskt og har en grumset gråfarge. Bunn av feit leireholdig slam. Ulike vann- og sumpplanter langs bredden. Vannhyasinter sees her og der som flyteplanter. Fiskene holder hovedsakelig til i rolige bukter og grunnere vann.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet finnes enkelte fabrikker og bolighus. En større sportshall er noe unna.

Spesielle anmerkninger:
På samme måte som i Zacapu-sjøen innholder vannet her en liten mengde med svovel.

Lufttemperatur:
11,1 °C

Vanntemperatur:
17,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 1° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
10.12.1998, 15.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
På østsiden av Zacapu-sjøen, nær et tegnsteinsverk.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omkranset av siv-vegetasjon. Sumpområde med kvikksand, slik at det er farlig å bevege seg her. Vannet er sortbrunt, gulfarget og temmelig klart. Vanndyp ukjent. På typelokaliteten var vanndypet ca. 150 cm. Bunnen av slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
I nærheten ligger en liten teglsteinsfabrikk, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegl av denne. I noe avstand er flere bolighus. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en sumpflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder trolig en ikke liten konsentrasjon med svovel. På denne typelokalitet forekommer fortsatt Hubbsina turneri i tilstrekkelig antall.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 1° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
16.12.1999, 12.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
På kanten av Zacapu-sjøen. I nærheten er et teglverk på østsiden av sjøen.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omkranset av siv-vegetasjon. Sumpområde med kvikksand, slik at det er farlig å bevege seg her. Vannet er sortbrunt, gulfarget og temmelig klart. Vanndyp ukjent. På typelokaliteten var vanndypet ca. 150 cm. Bunnen av slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
I nærheten ligger en liten teglsteinsfabrikk, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegl av denne. I noe avstand er flere bolighus. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en sumpflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder trolig en ikke liten konsentrasjon med svovel. Sumpområdet var dette året betydelig mindre, og det var lettere å bevege seg her.

Lufttemperatur:
20,3 °C

Vanntemperatur:
15,7 °C

Vannmålinger:
PH: 7,5
KH: 5° dH
GH/TH: 4,5° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

744-Bild_03_Ort_Zacapu
Girardinichthys turneri
Typelokalitet: Zacapu

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Girardinichthys turneri (DeBuen, 1941)

F. De Buen (1941) : Un Nuevo Género de la Familia Goodeidae Pertenciente a la Fauna Ictiológico Mexicana. Ciencia (2): 133-140
I. Dibble (0) : Goodeid conservation project Diary 25th May to 6th June 1998. Viviparous (44): 0-
M. Driessen (2000) : Hubbsina turneri. Poecilia Nieuws (5): 81-84
D. Isla (1999) : Zurück in Zacapu!. DGLZ-Rundschau (2): 56-60
K. de Jong (1994) : Bijeenkomst van Poecilia Scandinavia. Poecilia Nieuws (4): 72-75
B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35
D. Lambert (0) : The Hubbsina turneri story. Viviparous (12): 0-2
D. Lambert (0) : Hubbsina turneri De Buen, 1941. Viviparous (20): 0-
D. Lambert (0) : The livebearer trail part 2. Viviparous (17): 0-
D. Lambert (1990) : Mexico - the livebearer trail part 2. Aquarist & Pondkeeper (April): 34-
D. Lambert (1995) : The livebearer world More Goodeids. Tropical Fish Hobbyist (5): 162-164
D. Lambert (1996) : The search for Skiffia francesae The Aquarian Expedition 1996. Tropical Fish Hobbyist (november): 118-133
P. Lambert (0) : The lake of delights. Viviparous (4): 0-
J.K. Langhammer (0) : First impressions of Hubbsina turneri. Viviparous (12): 0-4
P. Loiselle (1992) : The Grim Reaper Deser Fishes Status Report. Livebearers (124): 7-10
R. Pérez Rodríguez, O. Domínguez Domínguez & K. De Jong (2002) : Een bijzondere Goodeidae, Hubbsina turneri De Buen, 1941. Poecilia Nieuws (2): 26-33
R. Pérez Rodríguez, O. Domínguez Domínguez & K. De Jong (2002) : Ein besonderer Goodeide, Hubbsina turneri De Buen, 1941. DGLZ-Rundschau (2): 38-44
A.J. Rothwell (0) : Observations on spawning Hubbsina turneri. Viviparous (43): 0-
E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276
E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140
A.T. Tveteraas (0) : Collecting goodeids in the area near Morelia part 2. Viviparous (24): 0-