528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Xenotoca variata

BEAN, 1888

Characodon variatus, BEAN, 1888
Characodon ferrugineus, BEAN, 1888
Characodon lateralis GARMAN, 1895
Characodon eiseni REGAN, 1907
Xenotoca variata HUBBS & TURNER, 1937

Tysk navn:
Veränderlicher Hochlandkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstegangsbeskrivelse:
BEAN, T. H. (1887): “Description of five new species of fishes sent by Prof. A. DUGÈS from the province Guanajuato, Mexiko.” Proc. U.S. Nat. Mus., 10: pp. 370 - 375.

Opprinnelse til artsnavnet:
variata (lat.) = henspeiler på den variable fargen på kroppen.

Typelokalitet:
Ikke kjent.

Metriske Data:
Ryggfinne = 11 - 15 finnestråler,
Analfinne = 13 - 16 finnestråler,
Halefinne = 12 - 18 finnestråler.

I naturlig tilstand forekommer denne goodeiden i Rio-Lerma-vassdraget (Guanajuato), i Rio Santa Maria (San Luis Potosi), i Rio Grande de Santiago (Jalisco og Michoacán) og i vanningssystemet til Rio de la Laja (Queretaro). Her påtreffes fiskene ofte på flate grunner. I det klare eller grumsete vannet i flodene består den varierende bunnen hovedsakelig av stein og slam. Bestanden av vannplanter er satt sammen av Eichhornia, Myriophyllum og grønnalger.

Hannen blir ca. 6 cm, hunnen ca. 7,5 cm.

Xenotoca variata stiller ingen store krav for pleien. Et akvarium på 100 liter bør brukes. Vannverdiene har ikke avgjørende betydning, men bør ha en nøytral til lett alkalisk pH. Temperaturen bør være mellom 22 °C og 24 °C. Regelmessig vannbytte forbygger sykdommer.

Alle fortyper, som frossent-, flak.- eller levendefor blir spist. Spinat bør gis regelmessig, og en algebestand bør finnes i akvariet som tillskuddsfor.

Oppdrett er problemløst. Etter 7-8 ukers drektighetstid kastes opp til 40 unger i ett kull, med en lengde på mellom 10 og 15 mm. De er lette å fore opp. Voksen fisk er sterkt etter ungene, og det nå derfor være mange gjemmesteder for avkommet, eller de oppfores i et separat akvarium med tilstrekkelige skjulesteder.

 

 

184-Xenotoca-variata-Jesus_Maria Mikael Landin 1
Xenotoca variata
Typelokalitet: Jesus Maria, Aguascalientes, Meksiko
Foto: Mikael Landin

 

 

 

185-Xenotoca_variata_Maenn_Mikael Landin 2
Xenotoca variata
Typelokalitet: Jesus Maria, Aguascalientes, Meksiko
Foto: Mikael Landin

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-Kanal, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 9.20

Beskrivelse av typelokaliteten:
Kanal på østsiden av byen Zacapu, som renner fra Zacapu-sjøen til den oppdemte Presa Aristeo Mercado. Biotopen ligger i nærheten av en jernbanelinje.

Biotopbeskrivelse:
Kanalen er ca. 4 - 5 m bred med ukjent dyp. Vannet renner temmelig raskt og har en grumset gråfarge. Bunnforhold av feit, leireholdig slam. Langs stranden vokser forskjellige sump- og vannplanter. Vannhyasinter finner her og der som flyteplanter. Fiskene holder til stort sett i rolige bukter og områder i vannet.

Områdebeskrivelse:
I umiddelbar nærhet er fabrikk og boliger, og litt lenger unna er en idrettsplass.

Spesielle anmerkninger:
På samme vis som i Zacapu-sjøen inneholder vannet her en liten mengde svovel.

Lufttemperatur:
11,1 °C

Vanntemperatur:
17,4 °C

Vannmålinger:
PH: 6,4
KH: 1° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Michoacán, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
07.12.1998, 11.10

Beskrivelse av typelokaliteten:
På vestsiden av Zacapu-sjøen, i hagen til Clubs Nautico.

Biotopbeskrivelse:
Zacapu-sjøen med ca. 500 x 500 m har en ikke kjent dybde. Vannet er ugjennomsiktig og har en grå farge. På typelokaliteten finnes ingen vannvegetasjon. Fiskene har tilhold mellom siv og under den undergravde bredden. Ved stranden er vannet temmelig dypt, i alle fall over 2 meter.

Områdebeskrivelse:
Selv om det ikke finnes noe gjerde rundt hagen, er Club Nautico en hage for medlemmer som her kan svømme og bade. I umiddelbar nærhet er en bolig. Veien til Club Nautico er temmelig dårlig.

Spesielle anmerkninger:
Fiskefaunaen på denne biotopen viser stor forskjell fra biotopen i Zacapu-kanalen, som er ca. 1200 meter unna.

Lufttemperatur:
20,6 °C

Vanntemperatur:
17,2 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 3° dH
GH/TH: 3° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

Typelokalitet:
Zacapu-sjøen, Jalisco, Meksiko

Beskrivelse:
BRIAN KABBES

Dato / Klokkeslett:
10.12.1998, 15.40

Beskrivelse av typelokaliteten:
På østsiden av Zacapu-sjøen, nær et tegnsteinsverk.

Biotopbeskrivelse:
Åpent vann omkranset av siv-vegetasjon. Sumpområde med kvikksand, slik at det er farlig å bevege seg her. Vannet er sortbrunt, gulfarget og temmelig klart. Vanndyp ukjent. På typelokaliteten var vanndypet ca. 150 cm. Bunnen av slamholdig torv.

Områdebeskrivelse:
I nærheten ligger en liten teglsteinsfabrikk, som henter leire fra Zacapu-sjøen, og brenner tegl av denne. I noe avstand er flere bolighus. Denne siden av Zacapu-sjøen består av en sumpflate.

Spesielle anmerkninger:
Vannet inneholder trolig en ikke liten konsentrasjon med svovel.

Lufttemperatur:
23,6 °C

Vanntemperatur:
17,8 °C

Vannmålinger:
PH: 6,8
KH: 1° dH
GH/TH: 6° dH
Nitratmengde: 0 mg/l (ppm)
Nitritmengde: 0 mg/l (ppm)

 

 

718-Bild_04_Ort_Zacapu_La_Angostora
Xenotoca variata
Typelokalitet: Zacapu La Angostora, Meksiko

 

 

724-Bild_14_Ort_Colonia_Guadalupe
Xenotoca variata
Typelokalitet: Colonia Guadalupe, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Xenotoca variata (Bean, 1888)

T. H. Bean (1887) : Description of five new species of fishes sent by prof A. Dugés from the provence of Guanajuato, Mexico. Proceedings US Nat. Museum (10): 370-375

T. H. Bean (1892) : Notes on fishes collected in Mexico by prof Alfredo Dugés, with descriptions of new species. Proceedings US Nat. Museum (15): 283-287

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama (): 13-16

J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium (343): 8-11
I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws (5): 105-110

I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous (48): 5-10

G. Entlinger (1978) : Erst vier Jahre bei uns: Hochllandkärpflinge. Aquarien Magazin (10): 480-483

J.M. Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia (4): 728-756
J.M. Fitzsimons (1976) : Ethological isolating mechanisms in Goodeid fishes of the Genus Xenotoca. Bulletin Southern California Academy of Sciences (75): 84-99

H. Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau (3): 21-22

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws (2): 22-35

P. Lambert (0) : The lake of delights. Viviparous (4): 0-

S.E. Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology (5): 1-252

P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien (10): 333-337

E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management (1): 267-276

E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management (1): 133-140