528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Xenotoca variata

Ik ben op zoek naar een Nederlandse vertaling.  Wie kan helpen?

BEAN, 1888

Characodon variatus, BEAN, 1888
Characodon ferrugineus, BEAN, 1888
Characodon lateralis GARMAN, 1895
Characodon eiseni REGAN, 1907
Xenotoca variata HUBBS & TURNER, 1937

Deze soort kon door ons alleen in het Zacapu-meer worden aangetroffen. In dit meer kon deze soort op alle monsterplaatsen worden aangetoond. De populatiedichtheid is gering en de gedachte dringt zich op dat deze soort van nature een solitaire levenswijze heeft. De dieren houden zich verborgen tussen overhangende oevervegetaties, wortels etc.. Volwassen dieren werden door ons bijna uitsluitend nabij de bodem gevangen, ongeveer op 120 cm diepte. Jonge dieren komen ook nabij de oppervlakte voor, maar steeds binnen de dekking van vegetatie. Hoewel deze soort een ruim verspreidingsgebied heeft (de grootste van het genus), is ze waarschijnlijk overal zeldzaam. De gevangen vissen bleken robuust, maar overleefden de laatste week in Puerto Vallarta niet.

 

Deutsche Bezeichnung:
Veränderlicher Hochlandkärpfling

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Unterfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Erstbeschreibung:
BEAN, T. H. (1887): Description of five new species of fishes sent by Prof. A. DUGÈS from
the province Guanajuato, Mexiko. Proc. U.S. Nat. Mus., 10: pp. 370-375.

Herkunft des Artnamens:
variata (lat.) = bezieht sich auf die Unterschiedlichkeit der Körperfarben.

Typusfundort:
nicht genau bekannt.

Meristische Angaben:
Dorsale = 11 - 15 Flossenstrahlen,
Anale = 13 - 16 Flossenstrahlen,
Pectorale = 12 - 18 Flossenstrahlen.

 

 

In der Natur kommen diese Goodeiden im Rio-Lerma-Becken (Guanajuato), im Rio Santa Maria (San Luis Potosi), im Rio Grande de Santiago (Jalisco und Michoacán) und im Entwässerungssystem des Rio de la Laja (Queretaro) vor. Hier trifft man die Tiere gewöhnlich im flachen Gewässer an. In den klaren oder getrübten Flüssen besteht der unterschiedliche Bodengrund überwiegend aus Gestein und Schlamm. Der Wasserpflanzenbestand setzt sich zusammen aus Eichhornia, Myriophyllum und grünen Algen.

Die Männchen erreichen eine Länge von ca. 6 cm, die Weibchen von etwa 7,5 cm.

Für die Haltung von Xenotoca variata, die keine großen Anforderungen an den Pfleger stellt, sollten Beckengrößen ab 100 Liter Inhalt gewählt werden. Die Wasserwerte sind nicht von entscheidender Bedeutung, jedoch sollte es ph-neutral bis leicht alkalisch sein und eine Temperatur zwischen 22 °C und 24 °C aufweisen. Regelmäßiger Wasserwechsel als Krankheitsvorbeugung ist zu beachten.

Als Nahrung wird Lebend-, Frost- und Flockenfutter willig angenommen. Zusätzlich sollte regelmäßig überbrühter Blattspinat gegeben werden. Ein Algenbewuchs im Aquarium wäre als zusätzliche Futterquelle wünschenswert.

Die Zucht gelingt problemlos. Nach einer Trächtigkeitsdauer von ca. 7-8 Wochen werden pro Wurf bis zu 40 Jungtiere abgesetzt, deren Größe je nach Wurfzahl zwischen 10 und 15 mm liegt. Bei dieser Anfangsgröße ist die weitere Aufzucht einfach.
Da die Alttiere den Jungen stark nachstellen, ist entweder für ausreichende Versteckmöglichkeiten zu sorgen oder die Nachzucht sollte in einem separaten Becken mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten erfolgen.

 

 

184-Xenotoca-variata-Jesus_Maria_Mikael_Landin_1
Xenotoca variata
Vindplaats: Jesus Maria, Aguascalientes, Mexico
Foto van: Mikael Landin

 

 

185-Xenotoca_variata_Maenn_Mikael_Landin_2
Xenotoca variata
Vindplaats: Jesus Maria, Aguascalientes, Mexico
Foto van: Mikael Landin

 

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Zacapu Kanaal, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 9:20 u.

Ligging Vindplaats:
Kanaal aan de oostzijde van het stadje Zacapu. Stromend vanaf het Zacapu-meer naar het stuwmeer Presa Aristeo Mercado. De vangplaats is nabij een spoorbrug gelegen.

Biotoopomschrijving:
Het kanaal is ongeveer 4-5 meter breed en heeft een onbekende diepte. Het water stroomt matig snel en heeft een troebel grijze kleur. De bodemgrond bestaat uit vette kleiige modder. Langs de oever groeien diverse water- en moerasplanten. Waterhyacint treedt hier en daar als drijfplant op. De aanwezige vissen houden zich hoofdzakelijk op in de luwte en in ondiep water.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving liggen enkele fabrieken en staan enkele woonhuizen. Een groot bedrijfssportveld ligt op enkele tientallen meters afstand.

Opmerking:
Evenals in het Zacapu-meer bevat het water hier een lichte zwavel concentratie.
Luchttemperatuur:  11.1 °C
Watertemperatuur: 17.4 °C
Ph 6.4
KH 1°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu-meer, Michoacán, Mexico
Datum: 07 december 1998
Tijdstip: 11:10 u.

Ligging Vindplaats:
Aan de westoever van het Zacapu-meer, in de tuin van Club Nautico.

Biotoopomschrijving:
Het Zacapu-meer meet ongeveer 500 bij 500 meter en heeft een onbekende diepte. Het water is ondoorzichtig grijs van kleur. Op de vangplaats is geen watervegetatie aanwezig. De gevangen vissen bevingen zich tussen de in het water hangende haarwortels van wilgen (Salix) en onder de uitgesleten oever. Het water is al direct redelijk diep, in ieder geval meer dan 2 meter.

Omgevingsbeschrijving:
Club Nautico is een ommuurde tuin, toegankelijk voor leden die hier kunnen zwemmen en recreëren. In de directe omgeving ligt een woonwijk. De weg naar Club Nautico is ruw.

Opmerking:
De gevangen visfauna wijkt sterk af van die van de voorgaande locatie, hemelsbreed ongeveer 1200 meter verder.
Luchttemperatuur: 20.6 °C
Watertemperatuur: 17.2 °C
Ph 6.8
KH 3°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu-meer II, Jalisco, Mexico
Datum: 10 december 1998Tijdstip: 15:40 u.

Ligging Vindplaats:
Rand van het Zacapu-meer nabij een baksteenbakkerij aan de oostzijde van het meer.

Biotoopomschrijving:
Open water met rietkragen omzoomd. Moerassig terrein met vele drijftillen en drijfzand. Gevaarlijk te belopen door de verraderlijke bodem. Het water is licht bruingeel van kleur en redelijk helder. Diepte onbekend, op de vangplaatsen ruim 150 cm. De bodem bestaat uit een modderig veenpakket. De gevangen dieren houden zich op onder de drijftillen en langs de oever tussen begroeiing.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving ligt een kleine baksteenbakkerij, waar men klei put uit het meer om er stenen van te bakken. Op enige afstand liggen een aantal woonhuizen. Deze zijde van het meer bestaat uit een moerasvlakte.

Opmerking:
Het water bevat naar alle waarschijnlijkheid lichte concentratie zwavel. Op deze plaats is Hubbsina turneri ronduit algemeen te noemen.
Luchttemperatuur: 23.6 °C
Watertemperatuur: 17.8 °C
Ph 6.8
KH 1°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

718-Bild_04_Ort_Zacapu_La_Angostora
Xenotoca variata
Vindplaats: Zacapu La Angostora

 

 

724-Bild_14_Ort_Colonia_Guadalupe
Xenotoca variata
Vindplaats: Colonia Guadalupe

 

 

Literatuur:

508-Kees de Jong

 

Xenotoca variata (Bean, 1888)

T. H.  Bean (1887) : Description of five new species of fishes sent by prof A. Dugés from the province of Guanajuato, Mexico. Proceedings US Nat. Museum  (10): 370-375

T. H.  Bean (1892) : Notes on fishes collected in Mexico by prof Alfredo Dugés, with descriptions of new species. Proceedings US Nat. Museum  (15): 283-287

O. Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama  (): 13-16

J. Dawes (1998) : Goodeiden Teil 3 (Schluß): Kurzbeschreibungen zu einigen Arten (2). Das Aquarium  (343): 8-11

I. Dibble (1999) : Hobbyist Aqua Lab Conservation Group "Mexico" Dagboek over de voortgang Deel 1. Poecilia Nieuws  (5): 105-110

I. Dibble (2000) : Fish Ark Project - Mexico. Viviparous  (48): 5-10

G. Entlinger (1978) : Erst vier Jahre bei uns: Hochllandkärpflinge. Aquarien Magazin  (10): 480-483

J.M.  Fitzsimons (1972) : A revision of two genera of goodeid fishes from the Mexican plateau. Copeia  (4): 728-756

J.M.  Fitzsimons (1976) : Ethological isolating mechanisms in Goodeid fishes of the Genus Xenotoca. Bulletin Southern California Academy of Sciences  (75): 84-99

H. Hieronimus (1990) : Zu einigen Fragen der Erstbeschreiber im Buch "Lebendgebärende Zierfische von Meyer, Wischnath & Förster. DGLZ-Rundschau  (3): 21-22

B. Kabbes (1999) : Vangreis van Brian en Simone Kabbes, Mexico 1998 Conclusies en bevindingen Familie Goodeidae. Poecilia Nieuws  (2): 22-35

P. Lambert (0) : The lake of delights. Viviparous  (4): 0-

S.E.  Meek (1904) : The fresh water fishes of Mexico north of the Isthmus of Tehuantepec. Field Columbian Museum - Zoology  (5): 1-252

P. Schubert (1989) : Interessant und nicht farblos: Goodeiden 1. Aquarien Terrarien  (10): 333-337

E. Soto-Galera et al (1998) : Fish as indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystem Health and Management  (1): 267-276

E. Soto-Galera et al (1999) : Change in fish fauna as indication of aquatic ecosystem condition in Río Grande de Morelia - Lago de Cuitzeo Basin, Mexico. Environmental Management  (1): 133-140