528-Tetra

home

Nederland
Goodeidae
Tapatia occidentalis

Allodontichthys
      hubbsi
      polylepis
      tamazulae
      zonistius
Alloophorus
      robustus
Allotoca
      Aquiles Serdan
      catarinae
      diazi
      dugesii
      goslinei
      maculata
      meeki
      regalis
      zacapuensis
Ameca
      splendens
Ataeniobius
      toweri
Chapalichthys
      encaustus
      pardalis
      peraticus
Characodon
      audax
      Abraham Gonzales
      Amado Nervo
      Guadalupe Aguilera
      Nombre de Dios
      Ojo de Agua de SJ
      27 de Noviembre
      garmani
      Los Berros
      Los Pinos
      lateralis
Girardinichthys
      ireneae
      multiradiatus
      turneri
      viviparus
Goodea
      atripinnis
Ilyodon
      amecae
      furcidens
      spec. comala
      cortesae
      whitei-lennoni
      xantusi
Skiffia
      bilineata
      francesae
      lermae
      multipunctata
      spec. Zacapu
Xenoophorus
      captivus
      spec. Illescas
Xenotaenia
      resolanae
Xenotoca
      eiseni
      melanosoma
      spec. San Marcos
      variata
Zoogoneticus
      purhepechus
      quitzeoensis
      tequila

Universiteit Morelia

      links

© All rights reserved
Guenter Ellenberg

 

Allotoca zacapuensis

De door D. LAMBERT in het Zacapu-meer verzamelde Allotoca species heeft in een beperkte populatiedichtheid een ruime verspreiding in het gehele meer en de omliggende afwaterings-kanalen. De tekening en bouw van deze soort komen eveneens niet overeen met de nu bekende beschrijvingen. De kans dat dit werkelijk een nog onbeschreven soort is lijkt dan ook erg groot.

 

Allotoca zacapuensis
Foto van: Ruud Wildekamp

 

 

Beschrijving:
Brian & Simone Kabbes, Mexico 1998 / 1999

Vindplaats:
Zacapu Kanaal, Michoacán, Mexico

Datum: 07 december 1998
Tijdstip:
9:20 u.

Ligging Vindplaats:
Kanaal aan de oostzijde van het stadje Zacapu. Stromend vanaf het Zacapu-meer naar het stuwmeer Presa Aristeo Mercado. De vangplaats is nabij een spoorbrug gelegen.

Biotoopomschrijving:
Het kanaal is ongeveer 4-5 meter breed en heeft een onbekende diepte. Het water stroomt matig snel en heeft een troebel grijze kleur. De bodemgrond bestaat uit vette kleiige modder. Langs de oever groeien diverse water- en moerasplanten. Waterhyacint treedt hier en daar als drijfplant op. De aanwezige vissen houden zich hoofdzakelijk op in de luwte en in ondiep water.

Omgevingsbeschrijving:
In de directe omgeving liggen enkele fabrieken en staan enkele woonhuizen. Een groot bedrijfssportveld ligt op enkele tientallen meters afstand.

Opmerking:
Evenals in het Zacapu-meer bevat het water hier een lichte zwavel concentratie.

Luchttemperatuur: 11.1 °C
Watertemperatuur:
17.4 °C

Ph 6.4
KH 1°dH
GH/TH 3°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)
 

 

 

Vindplaats:
Zacapu-meer II, Jalisco, Mexico

Datum: 10 december 1998
Tijdstip: 15:40 u.

Ligging Vindplaats:
Rand van het Zacapu-meer nabij een baksteenbakkerij aan de oostzijde van het meer.

Biotoopomschrijving:
Open water met rietkragen omzoomd. Moerassig terrein met vele drijftillen en drijfzand. Gevaarlijk te belopen door de verraderlijke bodem. Het water is licht bruingeel van kleur en redelijk helder. Diepte onbekend, op de vangplaatsen ruim 150 cm. De bodem bestaat uit een modderig veenpakket. De gevangen dieren houden zich op onder de drijftillen en langs de oever tussen begroeiing.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving ligt een kleine baksteenbakkerij, waar men klei put uit het meer om er stenen van te bakken. Op enige afstand liggen een aantal woonhuizen. Deze zijde van het meer bestaat uit een moerasvlakte.

Opmerking:
Het water bevat naar alle waarschijnlijkheid lichte concentratie zwavel. Op deze plaats is Hubbsina turneri ronduit algemeen te noemen.

Luchttemperatuur: 23.6 °C
Watertemperatuur:
17.8 °C

Ph 6.8
KH 1°dH
GH/TH 6°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

 

Vindplaats:
Zacapu meer, Michoacán, Mexico

Datum: 16 december 1999
Tijdstip: 12.20 u.

Ligging Vindplaats:
Rand van het Zacapu-meer nabij een baksteenbakkerij aan de oostzijde van het meer.

Biotoopomschrijving:
Open water met rietkragen omzoomd. Moerassig terrein met vele drijftillen en drijfzand. Gevaarlijk te belopen door de verraderlijke bodem. Het water is licht bruingeel van kleur en redelijk helder. Diepte onbekend, op de vangplaatsen ruim 150 cm. De bodem bestaat uit een modderig veenpakket. De gevangen dieren houden zich op onder de drijftillen en langs de oever tussen begroeiing.

Omgevingsbeschrijving:
In de omgeving ligt een kleine baksteenbakkerij, waar men klei put uit het meer om er stenen van te bakken. Op enige afstand liggen een aantal woonhuizen. Deze zijde van het meer bestaat uit een moerasvlakte.

Opmerking:
Het water bevat naar alle waarschijnlijkheid lichte concentratie zwavel. Op deze plaats is Hubbsina turneri De Buen, 1941 ronduit algemeen te noemen. Het moerassige gedeelte is dit jaar beduidend minder nat en daardoor beter begaanbaar.

Luchttemperatuur:
Watertemperatuur:

20.3 °C   15.7 °C

Ph 7,5
KH 5°dH
GH/TH 4,5°dH
Nitraatgehalte 0 mg/l (ppm)
Nitrietgehalte 0 mg/l (ppm)

 

 

Literatuur

508-Kees de Jong

 

Allotoca zacapuensis Meyer, Radda & Domínguez Domínguez, 2001

H. Hieronimus (2002): Zwei neue Lebendgebärende. DGLZ-Rundschau (2): 44-46

K. de Jong (2002): De Allotoca uit Laguna de Zacapu beschreven. Poecilia Nieuws (3): 44-45

B. Kohler (2003): Allotoca zacapuensis. Livebearers (179): 18-19

M.K. Meyer, A.C. Radda & O. D. Domínguez (2001): Notes on the genera Neoophorus Hubbs & Turner, 1937 and Allotoca Hubbs & Turner, 1937, with a description of a new species of Allotoca from Laguna de Zacapu, Michoácan ,

J. de Moree (2001): De Allotoca's. Poecilia Nieuws (1): 9-12

R. Pérez Rodríguez, O. Domínguez Domínguez & K. De Jong (2002): Een bijzondere Goodeidae, Hubbsina turneri De Buen, 1941. Poecilia Nieuws (2): 26-33

R. Pérez Rodríguez, O. Domínguez Domínguez & K. De Jong (2002): Ein besonderer Goodeide, Hubbsina turneri De Buen, 1941. DGLZ-Rundschau (2): 38-44

 

zacapuensis, Allotoca Meyer, Radda & Domínguez 2001: 455, Figs. 1-2 [Ann. Naturhist. Mus. Wien v. 103B; ref. 25811]. Lagoon de Zacapu, Zacapu, Michoacán, Mexico. Holotype: NMW 94584. Paratypes: CPUM 1079 (9), NMW 94585 (1), SMF 28887 (6). Valid as Allotoca zacapuensis Meyer, Radda & Domínguez 2001. Allotoca zacapuensis Meyer, Radda & Domínguez 2001, Goodeidae. Habitat: freshwater.