528-Tetra

home

Start Norge

Goodeider

Tapatia occidentalis

Allodontichthys
       hubbsi
       polylepis
       tamazulae
       zonistius
Alloophorus
       robustus
Allotoca
       catarinae
       diazi
       dugesii
       goslinei
       maculata
       meeki
       regalis
       Aquiles Serdan
       zacapuensis
Ameca
       splendens
Ataeniobius
       toweri
Chapalichthys
       encaustus
       pardalis
       peraticus
Characodon
       audax
       garmani
       lateralis
       Los Berros
       Guadalupe Aguilera
       Abraham Gonzales
       Amado Nervo
       Los Pinos
       27. de Noviembre
Girardinichthys
       multiradiatus
       turneri
       viviparus
Goodea
       atripinnis
Ilyodon
       amecae
       comala
       cortesae
       furcidens
       whitei-lennoni
       xantusi
Skiffia
       bilineata
       francesae
       lermae
       multipunctata
       spec. Zacapu
Xenoophorus
       captivus
       spec. Illescas
Xenotaenia
       resolanae
Xenotoca
       eiseni
       melanosoma
       spec. San Marcos
       variata
Zoogoneticus
       purhepechus
       quitzeoensis
       tequila

Universitet Morelia

© All rights reserved
 2000 - 2011
Guenter Ellenberg

 

All oversettelse fra tysk til “skandinavisk” er gjort av Jan Arne Stenløkk, Stavanger, Norge

Allodontichthys zonistius

HUBBS, 1932

Allodontichthys zonistius HUBBS, 1932
Alloophorus zonistius HUBBS & TURNER, 1937
Allodontichthys zonistius HUBBS & TURNER, 1939

Familie:
Goodeidae JORDAN, 1923.

Underfamilie:
Goodeinae JORDAN, 1923.

Førstebeskrivelse:
HUBBS, C. L. (1932): “Studies of the Fishes of the Order Cyprinodontes. 11. Zoogoneticus zonistius, a New Species from Colima, Meksiko” Copeia, (2): pp. 68 - 71.

Opprinnelse til artsnavnet:
zonistius (gresk) = med bånd.

Typelokalitet:
Colima, Mexiko.

Metriske data:
Ryggfinne = 13 finnestråler
Analfinne = 14 finnestråler;
Bukfinne = 6 finnestråler.

Det er ingen større problem å holde Allodontichthys zonistius, da den er mindre aggressiv enn f. eks. Allodontichthys hubbsi. Likevel skal en sørge for å ha tilstrekkelig store akvarier, med ca. 30 liter vann pr. fisk. Uansett må det være nok gjemmesteder i form av beplantning, steiner og røtter, da hannen oppretter et territorium. Vannets temperatur bør være mellom 17°C og 22°C. Vannet skal være hardt, og ha en pH på 7 eller høyere.

Allodontichthys zonistius en bunnlevende fisk. Med hensyn til for, er arten uten problemer da den spiser blant annet flakfor, frosset og levendefor av alle slag. Også plantekost bør inngå i dietten, som biter av spinat. Alger i akvariet er en fordel, som tilleggsfor.

Denne arten er noe vanskelig å avle, og egner seg for mer erfarne akvarister. Bare få ungfisk kastes i hvert kull, og yngelen jages av foreldrefiskene. De må derfor ha tilstrekkelige gjemmesteder i akvariet. Ungene er fra ca. 10mm ved fødselen, og fores opp uten problemer.

 

111-©Allodontichthys zonistius 02
Allodontichthys zonistius
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: O. Boehm.
Typelokalitet: Rio Estanciela, Colima, Meksiko, Villform, Hunn, 7 cm.

 

110-©Allodontichthys zonistius 01
Allodontichthys zonistius
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: M. K. Meyer.
Typelokalitet: Rio Comala, Colima, Meksiko, Villform, Hann, 6 cm.

 

112-©Allodontichthys zonistius 03
Allodontichthys zonistius
Etter: Aqualog Verlag,
Tittel: Alle Lebendgebaerenden,
Foto: M. K. Meyer.
Typelokalitet: Rio Comala, Colima, Meksiko, Villform, Hann, 6 cm.

 

 

Allodontichthys-zonistius-Verbreitung-Rauchenberger-1988

 

 

 

717-Bild 02_Ort_Rio_Ayuquila
Allodontichthys zonistius
Typelokalitet: Rio Ayuquila, Meksiko

 

 

Litteratur fra Kees de Jong, Nederland
508-Kees de Jong

 

Allodontichthys zonistius (Hubbs, 1932)

O.  Böhm (0) : Quelques espèces intéressantes de la familie des Goodéidés. Aquarama  (): 13-16
O.  Böhm (1990) : Selten gepflegt - Lebendgebärenden der Gattung Allodontichthys. TI  (99): 11-13
R.C.  Griffiths (1997) : Allodontichthys zonistius (Hubbs 1932). Livebearers  (146): 7-7
C.L.  Hubbs (1932) : Studies on the fishes of the order Cypronidontes XI. Zoogeneticus zonistius, a new species from Colima, Mexico. Copeia  (2): 68-71
D.  Kunath (1990) : Der Vielschuppen - Hochlandkärpfling, Allodontichthys polyepis Rauchenberger, 1988 eine neue Art dieser Goodeiden-Gattung. ZAG Lebendgebärende Zahnkarpfen  (4): 5-8
D.  Lambert (0) : Allodontichthys zonistius (Hubbs, 1932). Viviparous  (14): 0-
D.  Lambert (1996) : The search for Skiffia francesae The Aquarian Expedition 1996. Tropical Fish Hobbyist  (november): 118-133
J.  Lyons (1997) : Tolerences of Mexican livebearers to extremes of temperature and dissolved oxygen in the wild. Livebearers  (148): 16-19
J.  Lyons (1997) : Fishes from the land of the trucha de tierra caliente. Freshwater & Marine Aquarium  (7): 127-136
J.  Lyons (1999) : The darter Goodeids, Genus Allodontichthys. Livebearers  (158/159): 14-18
J.  Lyons & S. Navarro-Perez (1990) : Fishes of the Sierra de Manantlan, West-Central Mexico. The Southwestern Naturalist  (1): 32-46
A.C.  Radda (1986) : Cyprinodonte vissen in Mexico 3. Poecilia Nieuws  (2): 40-
M.  Rauchenberger (1988) : A new species of Allodontichthys with comparative morphometrics for the genus. Copeia  (2): 433-441
C.L  Turner (1946) : A contribution to the taxonomy and zoogeography of the Goodeid fishes. Occasional papers of the museum of zoology University of Michigan  (495): 1-13